Beraatiniz Mübarek Olsun | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Beraatiniz Mübarek Olsun


Beraat; Mevla Teâla’nın bütün rahmetiyle dünya semasına tecelli edip;

 

“Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim.

 

Af dileyen yok mu? Af edeyim.

 

Hastalığına şifa isteyen yok mu? Şifa vereyim.

 

Derdi olan yok mu? Derman vereyim” diye nida ettiği gecedir.

 

Bu duygu ve düşüncelerle;

 

Başımızın tacı, kalbimizin ilacı, üstadımız Efendi Hazretlerimizin (k.s.),

 

Tüm İhvan Kardeşlerimizin,

 

Bu davaya gönül vermiş dava arkadaşlarımızın,

 

Devlet erkânımızın ve Tüm İslam Âleminin

 

Mübarek Beraat Gecesi’ni Tebrik Eder,

 

Hayırlara, Barış ve Kardeşliğe Vesile Olmasını Cenab-ı Hak’tan Niyaz Ederiz.

 

Türkiye Hatibini Seçiyor’un büyük finali 06 Temmuz 2013 Cumartesi günü 18.00’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılacaktır. Tüm halkımız davetlidir. Programa katılan herkese çekilişle 10 Umre, 90 kişiye sürpriz hediyeler.

 

FATİH MEDRESELERİ

Beraat Kandili’ni Nasıl Geçirmeliyiz?

 

Allah-u Teala Kur’an-ı Keriminde Duhan süresinin üçüncü ayetinde buyuruyor ki: “Biz onu (Kuran-ı Kerimi) gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz uyarıcı, korkutucu göndericileriz.” Ayet-i celilede geçen Leyle-i Mübare’den murad Şaban-ı şerifin on beşinci gecesidir. Her ne kadar başka rivayetler olsa dahi o gecede Allah-u Teala hazretleri Cibril-i emin vasıtasıyla Kur’an-ı Kerim’i birinci kat semadaki beytül izzetten ayet ayet süre süre olarak yeryüzüne yirmi üç senede indirmiştir. Yani mahlukatın en şereflisi, kainatın Efendisi, alemlere rahmet olarak gönderilen ahir zaman nebisi Muhammed Mustafa (s.a.v.) Hazretlerinin gönlüne indirdi. Çünkü Kur’an-ı Kerim emaneti göklere, yerlere, dağlara değil insana indirildi. Eğer insan bu emanete riayet eder, muhafaza ederse yüksek mertebeye ulaşır. Eğer zai eder, muhafaza edemezse en düşük mertebeye iner. Allah-u Teala hazretleri bizleri korusun.

 

Bazı müfessirler buyurdular ki; şaban’ı şerifin on beşinci gecesi için dört isim vardır:

 

1. Leyle-i mübarek: Mevla Teala’nın cemalinin bereketleri arşın zerresinden yere kadar iner. Hayır ve bereketler âlemlerin üzerine iner. Melekler ise hazinetül Kudüs denilen makamda toplanırlar.

 

2. Leyle-i rahmet Efendisi (s.a.v.) buyurdular ki; “Muhakkak Allah-u Teala şaban’ı şerifin on beşinci gecesi birinci kat semaya rahmeti ile iner. Taki fecir vaktine o kadar. Orada şöyle nida eder: isteği olan var mı vereyim. Dua eden var mı kabul edeyim. İstiğfar çeken var mı affedeyim. Rızık isteyen var mı vereyim.

 

3. Leyle-i beraat Allah-u Teala (c.c.) dostlarına cehennem beraatını verir. Yani dostları ebedi olarak cehenneme girmeyecekler. Düşmanlarına da cennet beraatını verir. Yani düşmanları da ebedi olarak cennete girmeyecekler.

 

4. Leyle-i sak (vesika doküman gecesi): geçmiş bir senelik yapılan ameller (iyi veya kötü) Mevla’ya arz edilir. Gelecek bir senelik işler kayıt edilir. (dünyaya gelecekler, ölecekler, evlenecekler, boşanacaklar, rızklar, hayırlar, şerler, zelzeleler, harpler vs…) Rızka ait olan dosya Mikail (a.s.)’a, zelzele harp gibi olaylar Cebrail (a.s.)’a, amellerin dosyası İsrafil (a.s.)’a, ölüme ait dosya ise Azrail (a.s.)’a teslim edilir.

 

Bu geceye ait altı haslet vardır:

 

1. Her mühim iş o gecede ayarlanır

 

2. İbadet yapmak çok faziletlidir. Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki; “Her kim beş geceyi ihya ederse cennet ona vacip olur. (yani bu geceleri tövbe ve istiğfar ile geçirip bir daha günah işlemezse) bunlar Terviye gecesi (Arifeden bir önceki gece), Arife gecesi, iki bayram geceleri ve şaban’ı şerifin on beşinci gecesidir.)

 

3. Rahmeti ilahi iner ve yeryüzünü her yerini kaplar.

 

4. Mağfiret olur. Efendimiz (s.a.v.) buyurular ki “Muhakkak ki Allah-u Teâla (c.c.) ümmetimden kendisine şirk koşandan başka herkesi affediyor. Fakat günaha devam edip tövbe etmedikçe, onları da affetmiyor. Onlar şu kimselerdir: falcılar, sihirbazlar, bidat ehli, ehli İslam’a kin güdenler, faizciler, zinacılar, içkiciler, anne ve babasına isyan ediciler, dedikoducular (insanlar arasında laf taşıyanlar), sıla-i rahmi kesenler)

 

5. Efendimizin ümmeti hakkındaki şefaati tamamlandı.

 

6. Zemzem suyunun görünür bir şekilde artması Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyorlar ki; “Şaban’ı şerifin on beşinci gecesi olduğu zaman gecesini ibadetle ihya ediniz.” Bir hadisi şerifte buyuruyorlar ki “Bir kimse isteyerek Allah (c.c.) rızası için bir gün oruç tutsa Allah-u Teala o kimseyi bir karga yavrusunun yavruyken uçmaya başlayıp ihtiyarlayıncaya kadar uçtuğu mesafe kadar cehennemden uzak eder.” Peygamberimiz buyuruyor ki “Allah-u Teala (c.c.) Şaban ayının on beşinci günü (beraat gecesi) rahmeti ile gökyüzüne iner. Ve Kelb kabilesinin koyunlarının tüylerinin sayısınca kimseyi affeder. (Kelb kabilesi kalabalık ve çok fazla sayıda koyun sürüsü bulunan kabiledir). Peygamberimiz diğer bir hadiste buyuruyor ki “Beni hak peygamber olarak gönderen Mevla Teala’ya and olsun ki Beraat gecesi bana salat ve selam getiren kimse, peygamberler, melekler ve tüm insanlar derecesinde sevap kazanır.”

 

Çok kıymetli mübarek üç aylar içindeyiz. Şaban ayı geçip gidiyor. Mevla Teala bizleri bu ayı hakkıyla değerlendirip, hakkıyla amel eden kullarından eylesin. Tüm İslam aleminin mübarek beraat kandilini tebrik eder. Hayırlara vesile olmasını Cenabı Haktan niyaz ederiz.

 

 

135522062013

Yorum yapın