Dini Eğitim Devlet Bazında Herkese Ulaştırılmalı | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Dini Eğitim Devlet Bazında Herkese Ulaştırılmalı


Fatih Medreseleri heyet üyeleri Kavacık Genel Merkez de toplantı düzenledi. Toplantı sonrası Masum Bayraktar Hoca Efendi sorulan soruları cevaplandırdı.

 

Fatih Medreselerinin her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğu Emri Bil Maruf Nehyi Anil Münker çalışmasında bu sene bir ilke imza atılarak yurtdışı etabı da gerçekleştirildi. Allah rızasını düstur edinip evini çoluğunu çocuğunu, yerini yurdunu bırakan yüzlerce kişi insanlara dini Mübini İslam’ı davet etmek adına yollara düştü. Kosova, Kırgızistan, Dubai, Ukrayna, Gürcistan ve daha birçok ülke adım adım, fert fert dolaşılmış ve ilahi Kelimetullah bütün herkese ulaştırılmak için gayret sarf edildi.

 

Yapılan Emri Bil Maruf büyük yankı uyandırmış ve birçok ülkede insanların İslam ile müşerref olmaları sağlanmış ve birçok insan Müslüman kimliği ile muhatap olmuştur. Emri Bil Maruf ve Nehyi Anil Münker’in yurtdışı etabından dikkatleri celb eden en büyük unsur şu oldu.

 

DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE’DE

 

Yurtdışında ikili temasa geçildiğinde herkes Türkiye’nin olumlu veya olumsuz her alanda örnek teşkil ettiğini, Türkiye’de yapılan her fiilin yansımalarının buralarda aşikar bir şekilde hissedildiğini müşahade edildi. Türkiye’de yapılan yazılı ve görsel yayından bütün ülkelerin haberdar olduğunu gözlemledik ve en acısı itikat ve amelde bozuk olan bazı fırkalar buralara nüfuz edip, kendi görüşlerini insanlara empoze etmişler ve büyük ölçüde başarılı olmuşlardır. Camiamız olarak bu ülkelere çok daha erken gelmemiz ve buralarda İslam’ı nesillerin temellerini atmamız gerekiyordu.

 

Allah herkese çalıştığının karşılığını veriyor, bu yüzden onlara kızmaktan ziyade bu zamana kadar oralara gidip dinimizi insanlara aktarmadığımız için kendimizi sorgulamalıyız. Biz buralarda İslamiyeti kendi benliğinde özümseyip buralarda cemaatimizi yaşayıp yaşatacak nesiller tesis etmeliyiz.

 

GENÇ NÜFUS ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR YAPILMASI

 

En elzem olan çalışma ise Türkiye’nin bu ülkelerdeki ağırlığını kullanarak ülke bazında faaliyetler tertip etmemiz gerekmektedir. Ecdad Osmanlı nasıl oralara yerleşip kültürünü bırakmışsa ve biz bugün onların eserlerini hala hayranlıkla izliyorsak aynısını ülkesel bazda bizimde yapmamız gerekmektedir. İslamiyeti temsile şayan kişileri vazifelendirip oralarda genç nüfus üzerinde çalışmalar yapılması gerekmektedir.

 

DİYANET YURTDIŞINDA ETKİNLİĞİNİ ARTIRMALI

 

Camilerde sohbet yok denecek kadar, İmam derdi yok denecek kadar az, cemaatin bu işe karşı olan sevgisi yok denecek kadar az. Bu konuda Diyanet çok zayıf kaldı. Diyanet o bölgelere imam gönderip o bölgeye hakiki imamlık yapacak ve halkı Allah ile Peygamber ile tanışmasına vesile olmalıdır.

 

Diyanet dışarıda etkinliğini artırmalı ve yeni özgürlüğüne kavuşmuş ülkeleri batıya kaptırmamak uğruna canını dişine takmalıdır. Bu konuda Fatih Medreseleri olarak üzerimize düşen vazifeyi yapmaya devam ediyor ve Diyanet’in yardımına da her zaman hazır olduğumuzu beyan ederiz.

 

105721052013

Yorum yapın