Diyanet İşleri Başkanlığına Tavsiye ve Samimi Öneriler | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Diyanet İşleri Başkanlığına Tavsiye ve Samimi Öneriler


Dini ve manevi değerleri her fırsatta topluma anlatma, öğretme ve rehberlik etme görevini yaklaşık bir asırdır başarı ile sürdüren, Diyanet İşleri Başkanlığı Ülkemizin hemen her alanında tüm İllerimizde, ilçelerimizde, köy ve kasabalarımızda kısacası 783.562 km karede, Camilerimize sahip çıkmasıyla, Ezan seslerinin duyurulmasıyla, Hutbelerin ve Vaazların kesintisiz devam etmesiyle, insanları her türlü konuda bilinçlendirmesiyle, Hac ve Umre organizasyonlarını başarılı bir şekilde yürütmesiyle takdire şayan bir kurumdur.

İslami yaşantı denince akla Diyanet gelir, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in inanç değerlerini insanlığımıza yaşatma hususunda büyük bir rol üstlenilmiştir.

Irak’a, Suriye’ye, Afganistan’a, Pakistan’a vs. uzak ve yakın coğrafyamıza baktığımızda yaşanan olayları gördükçe Diyanet İşleri Başkanlığımız batıl fikirlerden etkilenmeyip, daima “Ehli Sünnet Vel Cemaat” çizgisini muhafaza etmiştir.

Milletimizin manevi değerlerini diri tutulmasında önemli bir yer tutmuştur. Kurulduğu tarihten beri kendisini hep korumuş ve kalitesini daima arttırmıştır.

Bu kadar başarılı çalışmalarının yanında bir kaç maddeye de dikkat etse varlığını tamamen kabul ettirecektir.

1-) Gençliğin bu halini gördüğü halde gençliğimize sahip çıkılmaması. Düşmüş olduğu manevi boşluk ve bataklıktan kurtarma hususunda yeterli projeler yapılmaması.

2-) Bu kadar vahşetin yaşandığı, halkımızın top yekûn cinnete düştüğü, çarenin uyuşturucuda, kadehlerde ve intiharlarda arandığı böyle bir zamanda, Diyanetimizin daha öncü bir rol üstlenmemesi.

3-) Memleketimizde senelerden beri kanayan bir yara olan, maddi ve manevi telafisi mümkün olmayan büyük zararlara yol açan terör belasının ortadan kalkması hususunda toplum bazında etkili ve büyük çalışmaların yapılmaması.

4-) Kendisi gibi memleketimizde dini hassasiyetlere sahip çıkan cemaatlerin ayrım yapmaksızın önünü açarak, kucaklayarak, abilik vazifesini üstlenmemesi.

5-) Ehli Sünnet karşıtı olan bir takım kurum ve kuruluşlara Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmi ağızdan reddiyeler yapılmaması.

6-) Çok geniş tabana ve kadroya sahip olunmasına rağmen, Kuran’ı Kerim ve Hafızlık eğitimleri hususunda etkin çalışma yapılmaması.

7-) Toplumumuzun maneviyatına büyük katkısı olan tavsiye konusunda, Diyanetimizin eğitim kurumlarında yüzeysel ele alması, batini ilimleri üzerine almayışı.

Yukarıda yazılanlar tamamen dertleşme babında yapılan açıklamalardır, amacımız dayanışmayla problemleri çözmek, sizlerle beraber İslam’a daha büyük hizmetler gerçekleştirmektir.

Tavsiye ve samimi öneriler bizden muvaffakiyet Allah’tandır.

FATİH MEDRESELERİ YAZI İŞLERİ KURULU

Yorum yapın