Efendi Hazretlerimizin Tanıtım Konferansları | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Efendi Hazretlerimizin Tanıtım Konferansları


Hadis-i kutside beyan edildiği üzere benim dostlarım kubbelerim altındadır. Onları benden başkası bilmez ifadesi gereğince bu Allah dostlarını anlatmak ne mümkün.

Bir şeyin tamamını elde edemiyoruz diye tamamı da terk edilmez kaidesi gereğince bu zatlardan istifade etmek, ettirmek niyetiyle bu konferansa ihtiyaç duyduk.

Bu zatlar rahmanın hazinesidir. Rahman sırrıdır. Dostların can bulduğudur. Bu zatları bilen Mevla’yı bilir. Mevla’yı bilen bu zatları tanır, kabilince bu zatları anlama, tanıma, tanıtma, yakınlık kurma, dostluk kurma yolunda destek olmak için bu konferanslar düşünülmüştür.

Tüm Dünya Müslümanlarının ihtiyacı olduğu Ehli Sünnet İtikadı numune ahlakı, daimi ibadeti, Sünneti Seniyyeye tam ittiba ile dünya genelinde yurtdışından 400’e yakın Türkiye’den de bütün ulemanın ve milyonlarca insanın ittiba ve ittifakıyla asrımızın Müceddidi Efendi Hazretlerimizin hayatını, Maneviyatını Ahlakını anlatmak mümkün olmasa da, karınca misali, damla Derya’dan haber verir örneği ile bu konferansların yapılmasını bütün camiamız ve İnsanlar için bir zaruret ve ihtiyaç gördük.

Çünkü bu zat, herkes kitap yazarken O’ insan yazmıştır. Ahir zamanın bu kadar Fitnesine rağmen O’ sünnet i Seniyye’den zerre kadar taviz vermemiş, gencecik delikanlılara şalvar, cübbe, sarık, sakalı, gencecik kızlarımıza da çarşafı şerif i sevdirmiştir. Zahiri ilimle batıni ilmi birleştirerek bütün insanlığı bu şekilde eğitmiştir. Hayatı boyunca yapmış olduğu vaazlarla vermiş olduğu eğitimlerle bu davaya olan samimiyeti ile milyonlarca hoca, hafız ve insan yetiştirerek sadece İstanbul’un değil Türkiye’nin değil tüm Dünyanın mürşidi Kâmil’idir.

Çünkü Efendi Hazretlerimiz ömrünü bu davaya adanmış, sevmiş, sevdirmiş, yaşamış ve yaşatmıştır.

İmamı rabbani hazretlerimiz 70.000’in serdarı iken, Efendi Hazretlerimiz milyonların serdarıdır. Efendi Hazretlerimizin Hanım cemaati bütün peygamberlerin hanım ümmetlerinden daha fazladır. Allah dostu yetiştirmek onun elinde son derece kolaydır. Tüm insanlığa bu kadar merhametli iken kendi evlatlarına nasıldır.

“Efendi Hazretlerimizi birkaç konferansta anlatmak mümkün olmayacağı gibi bütün denizler mürekkep, bütün ağaçlar kalem olsa yine de Efendi Hazretlerimizi (k.s.) anlatamayacağımız bilinmelidir.”

Rabbimiz Efendi Hazretlerimizin ahlakını, ciddiyetini, şuurunu, hassasiyetini, onun kontrolünde bütün kardeşlerimize birlik, beraberlik ve hakiki dostluklar nasip eylesin.

Çalışmak Bizden Muvaffakiyet Allah’tandır.

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın