Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu Kuruldu | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu Kuruldu


Fatih Medreseleri 11 Mart 2015 tarihinde Yazı İşleri kurulunu hayata geçirmiştir.

Kuruluş Hedefi: Türkiye’deki ve Dünya’daki gelişen olayları İslami bakış açısıyla yorumlamak ve halkımızı yanlış bilgilerden kurtarıp, ayet ve hadisler ışığı altında aydınlatmaktır.

Kuruluş Gayesi: Allah (c.c.)’a hamd, Rasulüne (s.a.v) salavat, dostlarına selam ve sevgi beyanından sonra bilinmelidirki en kuvvetli sistem cehaletten kurtaran ilim sistemidir. Elde edilen ilmi, insanların faydasına, şuurlanmasına ve doğruya yönlendirilmek için yazmak ve duyurmak gereklidir.

Çünkü Rabbimiz: “O Allah ki kalemle yazmayı öğretti.” Kime?  “İnsanların bilmediklerini”

Rabbim kalemle (yani yazıyla) öğrettiğini bildirmektedir. Bu ayetlerden anlaşıldığı üzere yazmanın ve duyurmanın insan üzerinde büyük etkisi vardır.

“İkra” ayeti kerimesi gereğince de yani oku ifadesi, Mevla’mızın bize ilk emridir. Bu ayetler ışığı altında Fatih Medreseleri olarak halkımızın bilmediği konularda bilgisini arttırmak, tıkandığı konularda önünü açmak, yanlış bilgi hususunda doğruya ulaştırmak, Türkiye’mizde başarılı adımlar atmak maksadıyla Yazı İşleri Kurulu hayata geçirilmiştir.

11 Mart 2015 tarihinden itibaren siyasi ve maddi konularda kimseyle çekişmeden sadece başarılı işlerde tebrik ve teşekkür etmek, sıkıntılı olaylarda ise tavsiye niteliğinde basın açıklamaları yaparak, kamuoyuna bilgiler sunmaktır.

Bu çalışmaya, destek veren bütün kardeşlerimize başarılar diler, tesirini yüce Rabbimizden niyaz ederiz.

Çalışmak bizden muvaffakiyet Allah (c.c.)’tandır.

Yorum yapın