Her Konu Da Ulema'ya Danışılmalıdır | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Her Konu Da Ulema’ya Danışılmalıdır


Türkiye’deki siyaset adamlarının siyasi konularda görüş almak için bir ulema heyetine ihtiyaç duymamasının eksikliğine vurgu yapan Fatih Medreseleri Genel Başkanı Masum Bayraktar Hoca Efendi, gündemi yakından ilgilendirecek açıklamalarda bulundu.

 

 

DİN ADAMLARI NEDEN SİYASETTEN ANLAMAZ?

 

 

Ülkemizde siyaset alanında yer alanlara veya aktif rol oynayanlara baktığımızda hepsinin düşünce yapısında şu yanlış algının mevcut olduğunu görüyoruz: Din işlerinde vazifeli olanlar, siyasetten anlamaz! Bu yanlış düşünce, maalesef din adamlarının siyaset alanına yapacakları katkıyı baştan reddetmektedir. Oysaki siyaset, sadece bu işi meslek edinenlerin anlayacağı bir şey değildir. Ayrıca bu mesleği tercih etmiş olmak, siyasetten iyi anlamak anlamına da gelmez. Nasıl ki her meslekte olduğu gibi icraat konusunda iyiler ve kötüler varsa bu siyaset içinde geçerlidir. Yani siyasetten anlamak için bu mesleği tercih etmek gibi bir zorunluluk yoktur. Pek tabi ki bir din adamı aynı zamanda siyasetten de anlayabilir. Bunda hiçbir anormallik yoktur. Din adamlarının, sadece dini hususlarda ehliyet sahibi olduklarını düşünmek oldukça yanlıştır. Pek çok alanda hizmet edebileceği gibi siyaset alanında da hizmet edebilir veya katkıda bulunabilirler.

 

SİYASETTE BAŞARILI OLMAK İSTİYORSAK

 

 

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) İslam devletini mükemmel bir şekilde idare ettiği herkesçe malumdur. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yaşantısında bizler için en güzel örnekler mevcuttur. Devlet idaresi de bunlardan biridir. O nedenle siyaset alanında da örnek alınacak dersler vardır. Eğer insan, Allah’ını (c.c.) ve Peygamberini (s.a.v.) iyi bilir ve ona göre hareket ederse muhakkak her alanda başarılı olur. Çünkü Allah’ını (c.c.) bilen bir kişi, artık Rahmani bir bakışa sahip olduğu için hadiselere normal bir gözle bakmaz. Ahlaki olgunluk ve güzellik olduğu içinde hiçbir kirlilik yaşanmaz. Bugün hayatın her alanına baktığımızda ahlaki yozlaşmanın verdiği bir kirlilik görüyoruz. Buna siyaset alanındaki kirlilikte dâhil.

 

 

GÜNÜMÜZDE YAPILAN SİYASET HALKI MEMNUN ETMİYOR

 

 

Kur’an ve Hadis ehli ulemaya değer veren Osmanlı Devletinin başarısına baktığımızda, ulemanın kıymetini çok daha iyi anlıyoruz. Osmanlı devlet erkânının, her alanda olduğu gibi siyasi konularda da ulemaya danışması aslında çok manidar. Bu geleneğin sekteye uğramasıyla, siyaset alanında geldiğimiz noktayı hepimiz görüyor ve yaşıyoruz. Tamamen dünyevi bir bakışla yapılan siyaset, halkın beklentilerini hiçbir zaman karşılayamadığı gibi halkın şikâyetlerini ve mutsuzluğunu da her geçen gün arttırmıştır. Yürütülen siyasetten şikâyetçi olan halk, ayrıca siyasetçileri hırsız, yalancı, ikiyüzlü ve daha nice olumsuz vasıflarla tanımlamaktadır. Siyasilerin, halkın nazarındaki bu olumsuzluktan kurtulmasını istiyorsak, dünyevi menfaatlerin değil, İslami ahlakın ön plana çıktığı bir siyasetin yapılması gerekmektedir.

 

 

ULEMA HEYETİ KURULMALIDIR

 

Siyasilerin görüş alışverişi yapmak için bir ulema heyetinin var olması gerektiğini belirten Hoca Efendi, bu ihtiyacın karşılanması için Diyanet İşleri Başkanlığının mutlaka ülke genelindeki cemaatleri de içine alacak şekilde bir ulema heyeti kurması gerektiğini söyledi.

 

 

Ulema heyetinin kurulmadan, siyasilere pek fazla bir şey söylenemeyeceğinin de altını çizen Hoca Efendi, son olarak; “Ulema Heyetinin en kısa zamanda hayata geçirilmesi, hem ülkemiz adına hem de siyasetçilerimiz adına büyük bir kazanç olacaktır.” dedi.

 

185604092013

Yorum yapın