Masum Bayraktar Hoca Efendi Ankara'da Toplantıya Katıldı | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Masum Bayraktar Hoca Efendi Ankara’da Toplantıya Katıldı


Toplantı da; “Fatih Medreselerinin devlet erkanıyla bağlantılarının kuvvetli olması gerektiği üzerinde duruldu.”

 

Hoca Efendi Ankara’nın kuvvetli olmasını arzu ettiği ve bu konuda bütün arkadaşlarımıza büyük vazifeler düştüğünü söyledi.

 

Efendi Hazretlerimizin arzularını devlet erkânına ulaştırıp Türkiye’ye yayılması hususunda büyük bir mücadele içinde olunması gerektiğini vurguladı.

 

Eğer güzel çalışılırsa başarılı olunacağını söyleyen Hoca Efendi halkımıza ve devlet erkanına ışık tutacağımızı ön açacağımızı izah etti.

 

Ankara’da bulunan hocalarımız da izah edilen şekilde çalışıp büyük bir açılışa sebep olacaklarını söylediler.

 

 

 

1111

Yorum yapın