Medreseler Yargısız İnfaz Ediliyor | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Medreseler Yargısız İnfaz Ediliyor


Medreselere hiçbir yaşam hakkı vermeden ve önünü açmadan sürekli kötüleyerek yok saymanın yargısız infaz olduğunu belirten Masum Bayraktar Hoca Efendi bazı açıklamalarda bulundu.

 

Sözde modern eğitim verdiği iddia edilen okulların ve üniversitelerin sayısız eksikliklerine rağmen hala çok iyi bir sistem olarak sunulması bu topluma yapılan büyük bir haksızlıktır. Batıdan devşirilerek hayatımıza sokulan eğitim sistemi, toplumuzu her geçen gün olumsuzlukların içine itmektedir. Alkol, uyuşturucu, fuhuş ve terörizm gibi toplumları helak eden unsurlar, hayatımıza her geçen gün biraz daha nüfuz etmektedir. Okullarda ve üniversitelerde verilen eğitim sistemi, maalesef çocuklarımızı ve gençliğimizi kötülükler karşısında muhafaza edemiyor. Küfür ehlinin düşüncesi üzerine inşa edilmiş bu çarpık eğitim sistemi, içindeki herkesi kötülüklere karşı korumak yerine aslında teşvik ediyor. Bu gidişata dur denmezse, toplumun geleceği olan çocuklarımız ve gençliğimiz heba olacaktır.

 

HAKSIZ REKABET

 

Sayısız olumsuzluklara rağmen hala günümüzdeki modern okulların verdiği eğitim sisteminin en doğru sistem olduğunu savunmak, çok yanlıştır. Ülkemizdeki bu olumsuz gidişata dur diyebilmenin tek çaresi, İslam düşüncesi üzerine inşa edilmiş, yeni bir eğitim sistemidir. Bu gün Medreselerin varlığını yitirmesi, bir rekabet ortamındaki yenilgiden dolayı değildir. Çünkü bu ülkede hiçbir zaman modern okulların verdiği eğitim sistemi ile medrese eğitimi normal ölçülerde bir rekabet ortamına giremedi. Medreselerin var olmayışının tek nedeni var. Yasakçı ve baskıcı zihniyet! Geçmişte reddi mirastır diyerek, medreseler sürekli kötülendi. Modern dünyanın ihtiyaçlarına karşılık veremiyor diyerek kapılarına kilit vuruldu. Oysaki daha düne kadar Osmanlı medreseleri, hem verdiği eğitim ile hem de ilmi seviyesiyle dünyada söz sahibi konumundaydı. İslami temellere oturtulmuş bir eğitim sistemiyle işleyen medreseler, o günün şartlarındaki en iyi eğitim kurumlarıydı.

 

BATI İLMİNİN KAYNAĞI MEDRESELERDİR

 

Yüceltilen batı ilminin kaynağına tarafsız bir gözle baktığımızda, medreselerin rolünün ne kadar büyük olduğunu göreceğiz. O dönemlerde batı, hurafelerle kendi karanlığında boğulurken, Osmanlı Devleti, medreselerde verdiği eğitim ile ilmin zirvesini yaşıyor ve dünyaya ışık saçıyordu. Fakat dış mihraklı çevreler ve bunlara içerden destek verenler, yıllarca medreseleri insanların nazarında hep küçük göstermeye çalıştılar. İnsanlara sürekli Medreselerde ilmin olmadığını, olamayacağını empoze etmeye çalıştılar. Hiçbir zaman medreselerin varlığı kabul görmedi. Nasıl bir eğitim veriliyor, deneyelim ve görelim denmedi. Sürekli kötülenerek, karşılaştırmalar yapıldı. İşte o nedenle modern okullar ile medreseler normal ölçülerde bir rekabet ortamına giremedi diyebiliyoruz.

 

En son gezi parkı eylemlerinde liseli ve üniversiteli öğrencilerin halini gördük. Bu gençlik nasıl bir eğitim gördü ki dükkânların vitrinlerini kıran, araba ve otobüsleri yakan, devletin polisine karşı gelen ve başbakanına küfür edebilir hale geldi. Gezi parkı eylemleri sadece bu olumsuzluklardan birisi. Gençliğimiz alkol, uyuşturucu ve fuhuş gibi daha nice kötülüklerin içine her geçen gün biraza daha saplanıyor.

 

SIRA MEDRESE MODELİNDE

 

Eğitim sistemine yeni bir soluk getirmek kaçınılmaz hale gelmiştir. Devlet, gençliğini düşünüyorsa alternatifleri değerlendirmek zorundadır. Bu alternatiflerden biride medreselerdir. O nedenle medreselerin önüne engel koymak yerine hayatiyetinin tekrar kazandırılması gerekir. Medreseler bir an önce kurumsal bir işleyişe kavuşturulmalıdır. Kim bilir belki de tüm bu hastalıkların reçetesi medreselerde saklıdır. Batıdan ithal edilmiş her türlü eğitim modelini denedik. Birde Müslümanların kendi öz düşünce yapısından hareketle geliştirilmiş olan medrese modelini denesek olmaz mı? Elini vicdanına koyan herkes bu soruyu bir kez daha düşünsün. Kaynağı Allah (c.c.), Kur’an ve Peygamber (s.a.v.) olan bir eğitim sisteminin hem ülkemize hem de tüm dünyaya yararlı olmayacağını kâfirlerden başka kim düşünebilir?

 

 

154012062013

Yorum yapın
    1. BAHATTİN diyorki;

      BAŞBAKANIMIZ BU KONUYA EL ATARSA HALKIMIZIN TEVECCÜHÜNÜ VE BÜYÜK DUASINI ALACAKTIR.