Milli Eğitim Bakanlığına | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Milli Eğitim Bakanlığına


Ülkemizin en önemli ve en çok ihtiyaç duyduğumuz kurumu, Milli Eğitim bakanlığı kurumudur.

Ülkemizin en çok bakan değiştiren ve alınan kararları devam ettirilemeyen kurumu Milli Eğitim Bakanlığı olarak görülmektedir.

Sayın bakanımız Nabi Avcı’nın özverili ve samimi çalışmaları halkın beklentilerini karşılamaya yönelik projelerinden dolayı kendisini tebrik ederiz.

Milli Eğitim Bakanlığının son almış olduğu kararla okullarda ve eğitim sistemini yönetirken öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerimizin ve tüm halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine yönelik fikir, proje, tavsiye ve eleştirilerinin dikkate alınacağına dair açıklamalarda bulunması hepimizi heyecana sevk edip takdir ve teşekkürümüzü kazanmıştır.

Ülkemizin en önemli kurumu eğitim olduğundan bu eğitimde her kesimin katkılarının sağlanması ve herkese kucak açılması son derece doğru ve önemli bir karardır.

Bu zamana kadarki dayatmacı zihniyetlerin devam etmesi ve zoraki eğitim sistemimizin yürütülmeye çalışılması Milli Eğitim’de istenilen başarı ve seviyenin yakalanmasında yeterli olmamıştır. Bu konuda bizlerinde fikir ve görüşlerimizi sunabilmemiz ve değerlendirileceğini görmemiz heyecanımıza heyecan ve bu işlerin düzeleceğine dair olan inancımıza kuvvet katmıştır.

‘‘Ağaç yaşken eğilir’’ atasözü kabilince eğitimin gençlikten sonra değil, çocukluktan itibaren başlaması gerekir. Çocuklarımız ilk temel eğitime adım atmasıyla beraber, nasıl hedeflenen bir insan olması isteniyorsa, o zaman en baştan itibaren bu hedef doğrultusunda bir eğitim verilmesi lazımdır. Türkiye’mizde şu anda görünen en önemli konu, gençlerimizin vatanına, milletine, anne babasına, büyüklerine karşı saygılı yetişmesi, kamu ve kul haklarına, duyarlı olması gerekirken bu seviyeye ulaşılamadığını üzülerek görmekteyiz.

Bu konu, üzerinde hassasiyet gösterip ciddi projeler ve çalışmalar yapılması gereken bir konudur. Günümüzün en büyük tehlikesi, yetişmekte olan çocuklarımızın ve gençlerimizin Avrupa kültürü ve modasına özenmesi onların bütün zararlı fikir ve düşünce akımlarından etkilenerek vatanına milletine yabancılaşmış olmasıdır.

Gençliğimizi bu tehlikeden kurtarıp vatanına, milletine, askerine, polisine, anne babasına, doktoruna, öğretmenine, hocasına ve herkese karşı saygılı, sevgili yetişmesini sağlayıcı projeler ve köklü değişiklikler yapılması acilen lazımdır.

Bizler Fatih Medreseleri Vakfı olarak eğer dikkate alınacaksa bu konuda köklü projeler, kalıcı çözümler ve özlediğiniz şuurlu gençliğin yetişmesine sebep olacak projelerimizi sizlere sunmaya hazırız. Bütün kadrolarımızla beraber canla başla severek bu çalışmayı yapmayı vatan ve millet borcu biliriz. Gençlerimize müspet ilim denilen matematik, fizik, kimya, coğrafya vs. ne kadar lazımsa ahlaki ilimlere de o kadar önem vereceğimizi şimdiden beyan ederiz.

Milli Eğitim Bakanlığının bu açılımına sivil toplum kuruluşları olarak bizler kulak vermezsek o zaman bu açılımlar havada kalacak Eğitim seviyesinin kalitesini artırmayacak ve eğitimde yaşanan sorunlar son bulmayacaktır.

Ancak bizler gibi duyarlılık gösteren ve katkı sağlamak isteyen kesimlerin hassasiyet ve proje katkıları dikkate alınmazsa o zaman bu ifadeler boşa çıkıp çözüm arayışları bitmeyecektir.

Eğitim Sistemimizin Milli Olmasını İstemek Bizden, Muvaffakiyet Allah’tandır.

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın