Okullarda Öğrencinin Durumu | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Okullarda Öğrencinin Durumu


Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Rabbimizin ilk emri “yaradan Rabbinin adıyla oku” Ayet-i kerimesidir.

Bu ayetten anlaşılıyor ki insanın ilk kutsal vazifesi  Allah’ın razı olduğu şekilde okumak ve öğrenmektir yani öğrenci olmaktır.

Türkiye’mizde  eğitime halk olarak  büyük önem verilmektedir.  Ben okuyamadım evladım okusun adam olsun diye  nice insanlarımız gurbet ellerde çalışıp evladının eğitim masrafları için zor şartlarda mücadele etmektedir. Nüfus olarak ülkemizde öğrenci potansiyeli ciddi rakamlara ulaşmaktadır. Bu da toplum olarak buna daha fazla eğilmemiz gerektiğini göstermektedir.

Henüz küçük yaştaki bu yavrularımız geldikleri eğitim kurumlarında her şeyi kaydedecek kabiliyette  bir beyin ve öğrenmeye aç bir şekilde, öğretmeninin gözünün içine bakarlar. Sadece okuma ve yazma değil aynı zamanda hayatın olumlu ve olumsuz taraflarını da öğrenmeye ve huy edinerek karakterlerini oluşturmaya başlarlar.

Fakat memleketimizin, içinde olduğu bir takım olumsuzluklar yaşları ilerledikçe yavrularımızı çepeçevre sarmaktadır. Görülen o ki  maalesef eğitim için okula giden öğrenciler eğitimle beraber okulda çok olumsuz şeyleri de öğrenmektedirler.

Müdür ve öğretmenlerin hâkimiyetinin zayıf düştüğü okul bahçesi ve çıkışları öğrencilerimizin olmadık alışkanlıklara düştüğü eğitim, öğretim ve toplumdan sıyrıldıkları bir ortam halini almış durumdadır.

Ve aynı zamanda okul içine sinmiş kötü yolda ilerleyen  birçokları da içerden aynı faaliyetleri sürdürmektedir. Sınıfta öğretmenden daha çok o tür öğrenciler hâkim olunca, bu sefer yarının gençliği ve geleceğimiz hepten büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmaktadır.

Niceleri arkadaş kurbanı olarak hayatını kaybetmektedir. Çünkü öğrenciler hayata ilk adımlarını attıkları okul ortamında bütün olumsuzluklara rahatlıkla ulaşabilmektedirler.

Daha ilköğretimde sigara ile tanışan öğrenciler orta ve lisede uyuşturucu, bonzai ve benzeri madde bağımlılıkların tuzağına düşmektedir. Netice kaybedilen gençlik, hüsran ve pişmanlıklar olmaktadır.

Bununla beraber karma eğitimin getirmiş olduğu büyük felaketler de vardır. İlköğretimle başlayan karşı cinsi tanıma, orta öğretimde sevgi bağları, lise çağında ise karşılıklı her türlü olumsuz söz ve hareketler peş peşe gelmektedir. Lise çağında onlarca kez arkadaş değiştirmeye alışan gençlerimiz maalesef evlilik hayatını da okula benzettiklerinden dolayı “o eş olmazsa bu eş olur” mantığıyla kurulan yuvalar kısa süre sonra yıkılabilmektedir.

Eğer bu yavrularımızı Allah’ın razı olduğu ve peygamberimiz tarafından şekillendirilen eğitim sistemiyle yetiştirmeyi başarırsak onları hem kendilerine hem de topluma faydalı birer insan yapmış oluruz.

Bu sebeple Devlet olarak eğitim sistemimizi bir an önce tekrar gözden geçirip köklü  değişiklikler yaparak Kuran ahlakını temel alan, Peygamber eğitimini örnek alan ve tertemiz nesiller yetiştiren bir yeniliğe ihtiyacımız vardır.

Çünkü yarattığını ‘‘Yaradan’’ daha iyi bileceğinden onu yetiştirmeyi de daha iyi bilir ki, bunu bize kitabında ve peygamberinin ifadeleriyle yaşantısıyla açıkça beyan etmiştir.

Mesele sadece Hakka adım atmaktır. Gerisi kendiliğinden akıp gelecektir.

Kuran ve Peygamber metoduyla eğitmek, Bizden Muvaffakiyet Allah’tandır.

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın