Özgürlük ve Demokrasi Kılıfı | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Özgürlük ve Demokrasi Kılıfı


Ülkemizde özgürlük ve ileri demokrasi adı altında ifadeler kullanılsa da herkes kendi yaşantısını başkasına dayatma yolundadır. Mesela yakın zaman da sanat camiasından birinin cenazesinde meydana gelen olay gibi. Hoca Efendi soruyor: “Haklarınızı helal ediyor musunuz?” Çoğu evet derken, iki genç etmiyorum diyor. Bunu üzerine; “Sen bun kişiyi tanıyor musun? Böyle Müslümanlık olur mu?” diyerek gençlere ağır hakaretler ediliyor. Hatta ileri gidilip tartaklanıyor. Madem özgürlük vardı neden iki gencin bu ifadeleri özgürlük kapsamında değerlendirilmiyor?

Bizim burada anlatmak istediğimiz asıl şey; yaşanan bu olayı onaylamak veya tasvip etmek değildir. Ama özgürlük ve demokrasi adı altında herkes kendi isteklerini başkalarına dayatmaktadır. O zaman bu özgürlük ve demokrasi olmamaktadır. Bilinmelidir ki ilk insan ile birlikte başlayan hak ve batıl mücadelesi, kıyamet sabahına kadar devam edecektir.

Günümüzde demokrasi ve özgürlük mantığı şu şekilde işlemektedir: Bunların yaptığı her şeyi onaylarsanız iyi bir Müslümansın ama onlara muhalif bir ifade kullandığında her türlü hakarete maruz kalırsın.

Bu nasıl özgürlük? Bu nasıl ilericilik?

Bizim bu konudaki tavsiyemiz, kâinatı yoktan var eden, her birimizi en iyi bilen, Rabbimizin emirlerine ve yasaklarına dikkat edersek gerçek manada huzuru buluruz. Gerçek özgürlükte budur. Çünkü İslam’da yoktan var edenin emirleri söylenir. Peygamberimiz (s.av.) tarafından uygulanır. Böylece hiç kimse kendini ön planda tutmamış olur. Kısaca senin dediğin benim dediğim mantığı bulunmadığından dolayı herkes Rabbine teslim olarak hakiki özgürlüğü bulmuş olur. Birde şunu hatırlatmak isteriz ki; “Cenaze merasiminde kadınların ön safta ve ön planda olmaları uygun değildir.” desek, cevaben dersiniz ki; “Özgürlük ve demokrasi var. Bırak kadınlar istediği yerde dursunlar.” Peki, o zaman siz neden o iki gencin ifadelerine tahammül edemediniz? Demek ki özgürlük ve demokrasi sizin anlayışınıza göreyse kabulsünüz, yoksa linç edersiniz. Milletimizin hayatı yıllarca demokrasi ve özgürlük ifadeleriyle heba edildi. Demokrasi ve özgürlüğün arkasına sığınıp, bu milletin geleceğini artık heba etmeyin!

Son olarak şunu belirtmek isteriz ki; sonsuz ve gerçek mutluluğa ulaşmak istiyorsak, herkese göre değişen demokrasi vaatlerine göre değil, Rabbimizin buyurduğu hayat nizamına teslim olmalıyız. Yoksa daha nice bu tür merasimlerde böyle gerginlikleri görmemiz kaçınılmazdır.

Teslim olmak bizden, Muvaffakiyet Allah (c.c.)’tandır.

FATİH MEDRESELERİ YAZI İŞLERİ KURULU

Yorum yapın