Özlemle Beklenen Eğitim Sistemi | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Özlemle Beklenen Eğitim Sistemi


Çok kısa olan dünya hayatına herkes kilitlenmiş durumdadır. Gelecek kaygısı, sadece bu dünyaya has bir şey haline dönüşmüştür. Hal böyle olunca da eğitim sistemi de bu yönde gelişmiştir. Tabi buna gelişmek denirse! Kur’an’dan, Allah (c.c.) ve Peygamberden (s.a.v.) uzak eğitim sistemi ne kadar başarılı olursa bugün bu başarıyı hepimiz, toplum olarak görmekteyiz. Nasıl tek kanatlı bir kuş uçamaz ve yere düşerse bugünde maneviyatsız eğitimle yavrularımız tek kanatlı bırakılmış ve böylece uyuşturucu, zina gibi kötü alışkanlıkların içine düşmüştür.

Dünya yurdunda aranan gelecek, gerçek gelecek değildir. Asıl gelecek, sonsuz bir hayatla donatılmış olan ahiret yurdudur. Eğer evlatlarımızın gerçekten açta ve açıkta kalmasını istemiyorsak, onları Allah (c.c.) ve Resulünün (c.c.) hoşnut olduğu ölçülerde yönlendirip, eğitmeliyiz.

Toplumda yaşanan bu olumsuzluklar bize gösteriyor ki: Dünyadaki toplumsal sorunların çığ gibi büyümesinin önüne geçmek için, insanların sadece dünyevi ilimlerle değil İslami bir ahlak ile eğitilmesi kaçınılmazdır. O nedenle bu eğitimi verecek olan eğitim kurumlarının bir an önce açılması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. İşte bu bilinçten hareketle Fatih Medreseleri, Efendi Eğitim Kurumları ile tüm dünyaya model olacak bir eğitim sistemini hayata geçirmiştir.

Maddi ve manevi ilimleri bünyesinde barındıran, Efendi Eğitim Kurumları, ülkemizde sağlıklı ruh yapısına sahip, imanlı bir neslin yetişmesi için umut olmuştur. Toplumsal infialin her geçen gün arttığı ülkemizde, Efendi Eğitim Kurumları, verdiği eğitim reçetesiyle bu hastalığa şifa kaynağı olacaktır. Ayrıca Efendi Eğitim Kurumları, tek taraflı gelecek kaygısı gütmeden verdiği eğitimle yavrularımızın dünya ve ahiret mutluluğunu yakalamada önünü açmıştır.

Son dönemlerde 4 + 4 + 4 eğitim sisteminin dayatılması ile birlikte 4 yaşından itibaren aldığımız talebeler hafızlığa başlama seviyesine geldiğinde otomatik kayıt sistemi ile okullara kaydırılmış ve göndermeyenlere de sözlü ve yazılı tebligat gönderilerek (bilerek veya bilmeyerek) medreselerden koparılmaya çalışılmıştır.

Defalarca kez gerekli makamlara sözlü ve yazılı başvuru ve talepler de bulunan kurumumuz, çareyi yine kendi içinde üzerinde uzun uzun düşünülüp, ölçülüp, tartılıp ve kuvvetli istişareler yapıldıktan sonra Efendi Hazretlerimizin ismini tüm dünyaya duyurmak, unutulan ufak yaştaki hafızlığın önünü açmak, maddi ve manevi eğitimi beraber veren ve alan ecdadımız gibi yavrularımızı çift kanatlı yetiştirmek amacıyla Efendi Eğitim Kurumlarını İslam’a ve insanlarımıza hizmet amaçlı kurmuştur.

Köklü gelenekten modern geleceğe ifadesi ile sağlam bir temele oturtturulmuş bu sistemle birlikte hem Hafızlık hem dünyevi ilimleri beraberce yürüten helal ve haramı titizlikle uygulayarak, İslam’ı ölçülere dikkat  eden ve ettiren böyle bir eğitimin de mümkün olabileceğini ispat etmiştir.

Hem de bir ilki gerçekleştirerek geliştirilmiş medrese sistemi olma özelliği ile öncü ve örnek olmuştur.

Efendi Eğitim Kurumları ile birlikte yavrularımızın hakiki ilim ile tanışmasına, maneviyattan yoksun yetişen gençliğimizin temelini, dini eğitimle yoğurulmalarına ve dünyevi ilimlere de hak kani bir gözle bakmalarına vesile olmuştur.

Efendi Özel Eğitim Kurumları 4 yıl gibi kısa bir süre zarfında ciddi bir eğitim ile birlikte evlatlarımızın zaman kaybını önlemiş ve de ilk dört senesini tamamlanmasının ardından da Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan hem hafızlık diplomasını hem de ilköğretim diploması almasını sağlamıştır.

Efendi Özel Eğitim Kurumları bize şunu ispatladı ki: Kur’an eğitimi ile yoğrulan beyinlerimiz daha iyi çalışmak ve pratik çözümler üretmektedir. Kuran’da ‘‘Rabbinin adıyla oku’’ buyrulan bu nadide sistemle yetişen yavrularımız kendisine, ailesine, dinine, vatanına ve milletine faydalı, saygılı bir birey olma yolunda ilk adımı atmakta ve girişken, atılgan, üretken ve güzel ahlaklı evlatları devletimize ve milletimize kazandırmaktadır.

Hak kani Eğitim Bizden, Muvaffakiyet Allah’tandır.

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın