Siyasetçilere Sesleniş | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Siyasetçilere Sesleniş


Siyaset insanların adil bir şekilde, hak ve hukuklarını dikkat ederek birbirlerini bir devlet eliyle idare etmeleri ve yönetmeleridir.

Bunun başında idareci konumundaki insanların faziletleri hakkında ayet ve hadisler ışığında önemli vurgular vardır. “Halka hizmet hakka hizmettir” adil yöneticiye itaat etmek bizzat Allah ve Resulüne itaat olarak değerlendirilen önemli vecibelerdendir.

Devlette, bir toplumun huzurlu yaşaması için kuvvetli idarecilerin başta bulunması olmazsa olmazıdır.

Güçlü devlet, güçlü toplum, sağlam bir siyaset anlayışını gerektirir. Adil idareci Allah ile kul arasındaki adaletin dağıtımında baş vesiledir.

Her şeyin bir adabı olduğu gibi siyasetinde, siyasetçinin de bir adabı, ahlakı vardır.

Siyaset, meydanlarda halkın önünde, birbiriyle ağız dalaşı yapmak, kavga etmek ve atışmak değildir.

Siyaset doğru ve yanlışı birbirinden ayıran hak ile bâtılı gözeten bir olgudur. Halka hizmet için yola çıktığını söyleyenler benim partim, benim taraftarım illa doğrudur, hiçbir yanlış yoktur diyerek taraftar mantığıyla hareket etmemeli.

Karşı tarafa gelince ise, onların hiçbir doğrusu yoktur, kesinlikle her şey yanlıştır dememeli düşman anlayışından uzak durmalıdır. İster kendi görüşünde olsun isterse karşıt görüşten olsun doğru neyse olaylara adalet gözüyle bakmak gerekir.

Şu anda Türkiye’mizde siyasiler ve siyasi liderler gençliğimiz, milletimiz, vatanımız ve Ülkemizin geleceği için güzel projeleri halkımıza sunmalıdır. Halkımızın gözünde önder ve örnek davranışlar sergileyip halkımızı rahatlatmalıdır.

Gençliğimizin hayali, peşinden koştuğu ideali olmalıdırlar. Yoksa ağıza alınmayacak, tahkir edecek, dışlayacak ve hoş olmayan ithamlarla tekme tokat kavga ile siyaset yapmak ne ülkeye ne de kendilerine bir fayda sağlamamaktadır.

Türkiye’mizin maddi yönden gelişimi için yol, köprü, hastane ve benzeri sayamayacağımız hizmetleri yapmanın mükemmelliğinin sağlandığı gibi, toplumun özellikle gençlerin, manevi ve ahlaki kalitesini arttıracak, güçlendirecek çok sayıda kalkınma planları ve projeleri de acilen hayata geçirmelidirler.

Manevi ve ahlaki plan ve projeler yapılmadığı müddetçe, ne kadar maddi çalışma yapılırsa yapılsın gerçek huzur ve refahı bulmak mümkün değildir.

Halkımızın gözünü, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine yükseltmek, demokrasi özgürlük gibi ifadelerle boyamak siyaset ve hizmet olmayıp, halkımızı yanlışa sürüklemektir, geçiştirmektir.

Bir kuş nasıl ki tek kanadı sağlam olduğu halde, diğeri kırıkken uçamıyorsa, toplumlar ve milletlerde sadece maddi yönü geliştirip manevi yönünü ihmal etmekle başarıya ulaşamaz.

Netice bugünkü siyasilerimize düşen vazife, şartlardan ve yaşanan olaylardan ibret alıp manevi çalışmalara ön açma projelerini üretip halkımıza sunmalarıdır.

Aksi takdirde iş, temelleri çürük olan ancak dış cephesi süslenmiş bir binadan öteye geçmeyecektir.

Tavsiye bizden uygulamak sizden, Muvaffakiyet Allah’tandır.

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın