Zina (Fuhuş) | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Zina (Fuhuş)


Zina, aralarında nikah bağı bulunmayan kimselerin gayrimeşru birlikteliklerine denir. İslamiyet evlenmeyi emrederken zinayı haram kılmıştır. Nitekim Kuran’ı Kerim’de: “Zinaya yaklaşmayın, çünkü o, şüphesiz hayâsızlıktır ve kötü bir yoldur.” (İsrâ 32) buyrulmuştur.

Zina ve Fuhuş, aile hayatını yıkan, bireyleri hüsrana uğratan, temiz bir neslin devamını yok eden, ahlak kavramını ortadan kaldıran, toplumda güven duygusunu bitiren, toplumların felaketine sebep olan, hayâ duygusunu azaltan, nefsin ve şeytanın galibiyetini sağlayan bir fiildir.

Zina hangi toplumda yaygın hale gelmişse o toplumu çökertmiştir. Bugün güçlü gibi görünen bazı toplumların zina ve fuhuş yüzünden büyük sarsıntı içinde oldukları ve zaman geçtikçe de bu sarsıntının daha da artarak o toplumları güçsüz hale getirmesi kaçınılmazdır. Bu nedenledir ki; toplumları felç eden zina ve fuhuş hastalığından kaçınılmalı, neslimize sahip çıkmalı, aile bireylerimizin her birine dinimizin inceliklerini, zina ve fuhşun ne denli zararlı olduğunu öğretmeliyiz.

Kulluk kitabımız Kuranı Kerim, toplumu derinden etkileyen zina ve fuhuş fiilini sadece yasaklamakla yetinmemiş, ona götürebilecek vesilelerden dahi uzak durulmasını emretmiştir. Bu çirkin fiilin gerçekleşmemesi için tedbir ve ceza da getirmiştir. Her iki cinsede bakışlarını kontrol etmeleri, konuşmalarına ve giyinmelerine de dikkat etmeleri uyarısında bulunmuştur.

Nitekim Kuran’ı Kerimde Allah (c.c) şöyle buyuruyor;

“Rasulüm! Mümin erkeklere, gözlerini (harama) dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu, kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, ziynetlerini teşhir etmesinler.” (Nur 30-31)

Sevgili Peygamber Efendimizin etmiş olduğu dua ne güzel bizlere ışık tutmaktadır.

Allah’ım! Göz açıp kapayıncaya kadar dahi beni nefsimle baş başa bırakma!

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın