Edep | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Edep


İslam dini; doğumdan ölüme kadar hayatın ne şekilde yaşanacağını, davranışların nasıl olacağını, iç ve dış dünyamızın ne şekilde bir yapıya kavuşturulacağını tespit etmiştir. Maddi ve manevi sağlıklı bir fert, sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir toplumun yolu İslam’ın emrettiği hayat tarzını yaşamak ile mümkün olabilecektir.
Ahlak, terbiye ve nezaket kuralları, edep, İslam’ın güzel saydığı davranışlardandır. Bu itibarla edep, insanların kendisine davet edildiği “güzel ahlak” demektir. Edep, insanı ayıplanma ve kötülenme sebeplerinden koruyan nefsin köklü bir kuvvetidir.
Herkese karşı tatlı dilli, güler yüzlü, açık kalpli olmalıyız. Allah iyi huylu güler yüzlü kimseleri sever. Herkes ile güzel görüşmeli, halka eziyet vermekten sakınmalıyız. Zira bir hadisi şeriflerinde Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmaktadır; “Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir.”
Kötülüğe karşı iyilikte bulunmalı ve halkın eziyetlerine karşı sabırlı olmalıyız. Allah (c.c) katında Sıddıkların mertebelerine erişmek için, zulmedeni affetmek, irtibatı kesenle irtibat kurmak, esirgeyene esirgemeden vermek gerekir.
Küskünlüğe, dargınlığa, düşmanlığa son vermeliyiz. Zira bir hadisi şeriflerinde Resulullah (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurmaktadır; “Müslümanın, Müslümanla üç günden fazla dargın durması helal değildir.” İnsanların kusurlarını araştırımamalı, bilakis bu kusurları örtmeye çalışmalıyız. Başkasının kusurunu arayan, önce kendi kusurunu görmelidir. “Başkasının kusurunu örten bir Müslümanın kusurunu da, Allah (c.c) örter ve onu affeder.”
Dostlar birbirlerini arkalarından müdafaa etmelidir, haklarındaki yanlış fikirleri düzeltmelidirler. Kardeşine yardımda bulunana Allah (c.c)’da yardım eder. İnsanlara karşı kötü zan ve töhmette bulunmamalı, nefret uyandırmamalı, dedikodu yapmamalıyız. Bu sözlerin konuşulduğu yerleri terk etmeliyiz.
Her insanla, kapasite ve seviyesine göre konuşmalı. Cahille ilmi konuşma yapılamayacağı gibi, Alimle de cahille konuşulduğu gibi konuşulmamalı. İnsanlara akıllarına göre hitap edilmelidir. Büyüklere hürmet ve saygı, küçüklere, düşkünlere şefkat ve merhamet, özellikle aile arasındaki fertlere iyi muamele etmek, İslam dininin emrettiği esaslarındandır. Allah (c.c) ana-babaya karşı saygısızlık etmek bir tarafa “öf” demeyi dahi yasaklamıştır.
Herkes hakkında hayır dilemeli ve yardımda bulunmalıyız. Çünkü bu İslam kardeşliğinin bir özelliğidir. Ancak bu yardımlaşma kötülükte değil, iyilikte olmalıdır. “Başkasına merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” Mümin kişi kendisi için arzu ettiği güzel şeyleri, Müslüman kardeşi için de arzu etmelidir. Kendini kötülüklerden koruduğu gibi etrafındakileri de korumaya çalışmalıdır.
Bir Müslüman diğer Müslümanı hor ve hakir görmemeli, onu el üstünde tutmalı, baş tacı yapmalıdır. Gayri Müslim bir şahısla asla mukayese yapmamalıdır. Onu küçük görmemeli, dil uzatmamalıdır.
Edeplere Sarılmak Bizden Kurtuluş Mevla Teâlâ’dandır.
Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın