Hasta Ziyareti | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Hasta Ziyareti


Müminlerin birbiri üzerinde hakları vardır. Bu haklardan biri de hasta kardeşini ziyarettir. Güzel dinimiz hasta ziyaretine çok önem vermiştir. Hastaları ziyaret etmek Peygamberimizin sünnetidir. Peygamberimiz kendisi hastaları ziyaret eder, ashabına da hastaları ziyaret etmelerini emrederdi.

Peygamber (s.a.v) bir hadisi şerifinde; Kim bir hastanın hâl ve hatırını sormaya gider veya Allah için sevdiği bir kişiyi ziyaret ederse, ona bir melek şöyle seslenir: Sana ne mutlu! Güzel bir yolculuk yaptın. Kendine cennette barınak hazırladın!” sözleriyle hasta ziyaretini teşvik ederdi. Çünkü hastayı ziyaret etmek Müslümanın Müslümana karşı bir hakkıdır.

İnsanî görevlerden biri olan hasta ziyaretinin hem hasta hem de ziyaret eden açısından büyük yararları vardır. Hasta ziyareti ile Müslümana karşı bir görev yerine getirilmiş, hastaya moral verilmiş, hastanın gönlü alınmış, acıları paylaşılmış ve hafifletilmiş olur. Yine aynı şekilde hasta yalnızlık ve kimsesizlik duygusundan kurtarılmış, ona yaşama sevinci verilmiş, sosyal ilişkiler ve dostluklar geliştirilmiş ve sevap kazanılmış olur. Hasta ziyaret eden Müslüman, mümin kardeşinin derdi ile dertlenmiş ve onun acısını paylaşmış olur. Acılar, dertler ve sıkıntılar paylaşıldıkça azalır.

Hastaya dua edilmesi sünnettir. Peygamberimiz hastalara dua edilmesini teşvik ettiği ve kendisinin de dua ettiği hadis kitaplarında bildirilmektedir.

Meselâ sahabeden Sa’d bin Ebî Vakkâs (r.a.), hastalandığımda Rasûlullah (s.a.v.) beni ziyarete geldi ve üç defa, “Ya Rabbi, Sa’d’ı iyileştir” diye dua etti demiştir.

Hz. Aişe validemizin bildirdiğine göre Peygamberimiz (s.a.v.); aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlayıp; “Ey bütün insanların Rabbi olan Allah’ım! Bu hastanın ıstırabını gider ve ona şifa ver. Şifayı veren ancak sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Bu hastaya öyle bir şifa ver ki, onda hiçbir hastalık izi kalmasın.” diye dua ederdi.

Beşeri ilişkileri en mükemmel şekilde düzenlemek isteyen İslâm, Müslümanları bu konuda eğitime tâbi tutmuştur. Onları sadece iyi gün dostu olmaya değil, aynı zamanda zor gün dostu da olmaya da teşvik etmiştir.

Hasta ziyareti; hastanın hâl ve hatırını sormak, gönlünü almak ve gücü yettiğince ihtiyacını karşılamaktır. Hasta ziyareti ibadettir. Dolayısıyla hastayı ziyaret eden kişi, büyük bir ecir ve sevap kazanır. Hastaya gösterilecek alâka sebebiyle ilahî rahmet ve rızaya kavuşmak mümkün olur. Hasta ziyareti günahlara keffarettir. İnsanın günahlardan arınmasına vesile olur.

Hasta ziyareti insanlar arasında sevgi, saygı ve hoşgörünün artmasına vesile olur. Hasta ziyareti, hastalara moral kazandırır ve hastalıklarının iyileşme sürecini hızlandırır.

Hastalarımıza Sahip Çıkmak Bizden, Muvaffakiyet Allah’tandır.

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu.

Yorum yapın