İslam'da Nikâh Zina Aracı Değildir | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

İslam’da Nikâh Zina Aracı Değildir


İslam’da kutsal bir bağ olarak görülen evlilik, nikâh akdi ile teminat altına alınmıştır. Ayrıca nikâh, toplumun en temel direği olan aile kurumunu da muhafaza ederek neslin temiz bir şekilde devamını sağlamaktadır. Kısacası nikâh, en şerefli varlık olan insanın korunmasını ve soyunun devamını sağlayan yüce bir değerdir.

Nikâh, aslında sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın ortak bir değeridir. Çünkü sağlıklı ve huzurlu bir toplumun inşası ve devamı ancak ve ancak sağlam ailelerin oluşmasından geçmektedir. O nedenle de nikâh, tüm insanlığın önemsediği bir değerdir. Ancak şunu da iyi bilmek gerekir ki bu yüce kurum, sadece ve sadece İslam dininde hak ettiği yeri almıştır. Fakat bazı sapık fırkalar, ne yazık ki kutsal olan nikâh kurumunu, Mute Nikâhı adı altında yok etmek istemektedirler. Hâlbuki Müslüman olduklarını iddia eden bu kokuşmuş, şeytani zihniyet, bu tür bir yöntemle zinayı meşrulaştırmaya çalışmaktadırlar. Küfrün yeni bir tuzağı olarak ortaya sunulan Mute Nikâhı, İslam toplumlarının temeline konulmak isten bir bombadır. Rabbim tüm İslam âlemini bu tür tehlikelerden ve küfre hizmet eden şeytanlaşmış milletlerin şerrinden muhafaza eylesin.

İslam toplumlarını bozmayı hedefleyenler,  son zamanlarda Mute nikâhı ile yapılan rezilliklere ve çirkinliklere bir yenisini daha ekledi. Son rezillik; mobil mesajlaşma uygulamasında kurulan gruplar üzerinden geçici nikâh (muta nikâhı) yapılması. Mesajlaşma üzerinden belirli paralar karşılığında yapılan bu geçici nikâhla, belli ki zinaya giden yolları kolaylaştırarak, daha da yaygın hale getirmek istiyorlar. Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) bu tür nikâhın haram olduğunu beyan etmesi, böyle bir uygulamanın İslam’da kesinlikle yeri olmadığını göstermektedir. Rabbim bizleri ve neslimizi bu tür sapıklıklardan muhafaza eylesin.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: “Kadın, dört şeyi için nikâh edilir; malı, soyu, güzelliği ve dini; sen dindar olanını seç ki, evin bereket bulsun.” Peygamber Efendimizin (s.a.v.) bizlere, kadını dört özelliğinden dolayı nikâhlamamız gerektiğini ve bu dört özelliğin içinden de dindar olanını tercih etmemiz gerektiğini tavsiye etmesi oldukça önemlidir. Efendimizin (s.a.v.) bu hususta ümmetine vermek istedi mesaj oldukça açık ve nettir. Evlilik sadece birtakım nefsanî ya da şehveti duygular için yapılmamalıdır. İslâm’da evlenmenin birden fazla sebebi ve maksadı vardır. Bunların başında ise ruh ve beden sağlığı içinde, toplumun manevi mirası ve değerleri ile bütünleşmiş nesiller yetiştirmek gelmektedir. Şunu tekrar belirtmek isteriz ki İslâm dini zinayı kesin olarak yasaklamıştır. Kadın ile erkek arasındaki cinsî ilişkinin tek meşrû yolu olarak da nikâhı (evlenme akdini) getirmiştir. Ancak evlilikten maksat yalnızca cinsî tatmin sağlamak değildir. Eğer öyle olsaydı, bunun geçici veya bir zamanla sınırlı olması da makul ve meşrû olurdu. Günümüzde sırf cinsel tatmin sağlamak için kıyılan Mute nikâhlarının hangi amaca hizmet ettiği açıkça ortadadır. Bu düpedüz Müslüman olduklarını iddia eden sapkınların zinayı meşru kılmak için uydurdukları bir kılıftır. İslam’da evlilikler, zinayı teşvik için değil engellemek için vardır.

Ezcümle her işte olduğu gibi evlilikte de Allah’ımızın (c.c.) rızasını gözetmemiz gerekiyor. Geçici zevkleri elde edeceğim diyerek asla nefsimize hoş gelen şeylere meyletmemeliyiz. Bizlerin ve neslimizin temiz kaması mutlaka Rabbimizin emirlerine uymakla ve O’nun Habibi olan Peygamber Efendimize tabi olmakla mümkündür. O nedenle Rabbimiz tüm İslam âlemini pak olan ehl-i sünnet çizgisinden ayırmasın. Küfre hizmet eden sapık fikir ve akımlardan da muhafaza eylesin.

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın