Şerefli Olmak İstiyorsan Putları Yık | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Şerefli Olmak İstiyorsan Putları Yık


Yazımıza Yüce Rabbimizin eşsiz kelamı olan Kur’an-ı Kerimdeki Fâtır suresinin 10. Ayeti ile başlayalım: “Her kim şan ve şeref istiyorsa; aciz putların kapısını bıraksın da her şeye gücü yeten Allah’a itaat etsin zira şan ve şeref bütünüyle ancak Allah’a aittir…”

Bahsi geçen ayeti kerimedeki ifadelere baktığımızda; şan ve şeref sahibi olmak için putlara tapmanın yanlış bir yol olduğunu ayrıca, hakiki manada şeref sahibi olmanın da mutlaka Allah’a (c.c.) itaat etmekten geçtiğini görüyoruz.

Rabbimiz, ilahi hitabında açıkça, şerefli bir kul olmak için putlara değil de kendisine itaat edilmesini emir buyurmaktadır. Hal böyleyken, günümüzde çeşitli isimler adı altında milyarlarca insanın puta tapıyor olması, oldukça vahim bir durumdur. İnsanoğlunun emrine sunulmuş taş, toprak ve ağaç gibi nesnelerin çeşitli formlara sokularak ilahlaştırılması, akıl dışı olsa da maalesef putperestlik geçmişten günümüze değin hala varlığını sürdürmektedir. Hâlbuki etraflıca bir düşünüldüğünde o nesnelerin kendisine bile faydası yoktur. Ancak inkâr o kadar derin ve karanlık bir kuyudur ki insan o karanlıkta içine düştüğü cehaletin farkına varamaz. İşte farkına varamayınca da kendi elleri ile yaptığı şeylere tapsa da yaptığının yanlış olduğunu idrak edemez. Rabbim cümlemizi küfrün bu derin ve karanlık cehalet kuyusundan muhafaza eylesin!

Gerçek izzet sahibi hiç kuşkusuz her zerreyi kusursuz yaratan Allah’tır (c.c.). Dolayısıyla biz kullara düşen en önemli şey; tevhid sancağı altında Rabbimizi birlemektir.  Müslümanlar, Allah’tan başka ilah yoktur derken; aslında tüm sahte ilahlara karşı da cephe açmış olur. İbadetlerini de ancak ona yönelerek yapar. Bir şey isterken de yine O’na (c.c.) yönelir. El ile yapılan putlara tapmazlar. Kısacası Yüce Mevla’ya teslim olan müminler, itaat ettikleri ölçü ne ise o oranda izzet, şan ve şeref sahibi olurlar. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki maddi putlar yanında gizli olan manevi putlarda vardır. Çeşitli sevgilerle inşa edilen bu gizli putlarda en az diğerleri kadar tehlikelidir. O yüzden onlardan da kurtulmak gerekir. Eğer gerçekten şerefli olmak istiyorsak, maddi ve manevi tüm putlardan arınmalıyız.

Rabbim, maddi ve manevi tüm putlardan cümlemizi muhafaza eylesin, Kelime-i Tevhidin güzelliğini yaşayarak, hakiki izzete kavuştursun!

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın