Umre Nedir | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Umre Nedir


Umre kelime olarak ziyaret manasına gelir. Umre, hac zamanı olan beş günden başka, senenin her günü, ihram, tavaf ve sa’y yapmak ve saç kazımak veya kesmekle yapılan bir ibadettir.
Umre yolculuğuna çıkmadan önce, başta akrabamız olmak üzere ilişkili olduğumuz başlıca şahsiyetler ziyaret edilir. Dualar alınır. Vücut temizliği yapılır. Tırnaklar kesilir. Bıyıklar ve sakallar düzeltilir. Gusül abdesti alınır. Erkekler güzel kokular sürünür.

Umre Peygamberimizin belirlediği Mikat denilen yerlerde ihrama girmekle başlar. Mikat sınırından öncede ihrama girilebilir. İhrama girmek Umrenin şartıdır. Umre için uçakla Cidde üzerinden doğrudan Mekke’ye gidecek kişi Türkiye’de havaalanında veya uçakta ihrama girer.

Önce Medine’ye gidecek kişi de Medine’den Mekke’ye hareketinden önce konakladığı yerde veya uçakta ya da Medine’ye takriben 10 km. mesafedeki Mikat yerinde (Zülhuleyfe) de ihrama girer.
İhrama girmeden önce mümkünse gusül, değilse abdest alınır. Elbiseler, ayakkabılar ve başlıklar çıkarılır. İki parçadan oluşan beyaz ihram giysisine bürünülür. Arkadan topukları, önden de ayak parmaklarını açıkta bırakan bir ayakkabı veya terlik giyilir.

Erkek olsun kız olsun çocuklara da Umre yaptırılabilir. Yaptıran veliler büyük sevap kazanırlar. Küçük çocuklar için velileri ihrama niyet eder, telbiye getirirler. Tavaf ve say’de taşıdıkları çocukları içinde niyet ederler. Takriben 7 yaş gibi temyiz yaşına varmış çocuklara ise öncülük yapılır. İhram yasaklarından sakındırılarak bütün görevler onlara yaptırılır
Kadınlar ihrama girmek için, ilgi odağı olmayacak şekilde sade ve renksiz giysiler giyinirler. Çarşafı Şeriş yoksa da siyah rengi uygundur. Kerahet vakti değilse iki rekât ihram namazı kılınır. İlk rekâtta “Kafirün” ikinci rekâtta da “İhlas” suresini okumak uygun görülmüştür.
Ardından “Allah’ım! Umre yapmak istiyorum, onu bana kolaylaştır ve kabul buyur?” Denilerek niyet edilir ve Telbiye duası okunur. Telbiye ile birlikte tekbir, tehlil ve salavat getirilebilir.
Telbiye duası, yüksekçe fakat kontrollü bir sesle vasıtalara binerken, inerken, dostlarla ve topluluklarla karşılaşılırken ve hatırlandıkça sık sık tekrarlanır.
Telbiye: “Buyur Allahım buyur. Emrine amadeyim. Tüm benliğimden, varlığımdan, dünyadan arınarak sana geldim. Senin ortağın yoktur. Bütün hamdler, nimetler senindir. Mülk sana aittir. Senin ortağın yoktur” Demektir.

İhrama girme konusunda kadınlar da erkekler gibidir. Ancak kadınlar normal elbise ve kıyafetlerini değiştirmezler. Çorap, ayakkabı ve eldiven giyebilirler. Başlarını örterler, yüzlerini açık bırakırlar. Fakat peçe ile yüzlerini örtmeleri tavsiye edilmiştir. Telbiye ve tekbir getirirken, dua ederken seslerini yükseltmezler.
Sa’yin Merve tepeciğinde bitirilmesinden sonra dua edilir. Oracıkta veya ikamet mahallinde erkekler daha faziletli olduğu için saçlarını dipten keserek Umrelerini tamamlamış olurlar. Vacip olan saç kesme işini Umreci bizzat kendisi de yapabilir. Saçların kesilmesiyle birlikte ihramlılık hali sona ermiş ve ihram yasakları da kalkmış olur.
Asrın Müceddidi Efendi Hazretlerimiz hac ve ümre ziyaretlerine büyük önem vermiş, ve hep oraların güzelliklerinden bahsedilmesini emretmiştir.

Rabbim Yapmış Olduğumuz Ve Yapacağımız Umrelerimizi Kabul Buyursun.

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın