13 Yıldır Neden Susuldu? | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

13 Yıldır Neden Susuldu?


Bu iftiralara karşı on üç yıl suskun kaldınız Hocam, ne oldu da Ramazandan sonra suskunluğunuzu bozuyorsunuz?

 

13 YILDIR NEDEN SUSULDU?

 

Bu olaylar başladığında Efendi Hazretlerimizin oğlu Abdullah Hocamız bizi Efendi Hazretlerimizin evine götürdü. Abdullah Hocamız Efendi Hazretlerine bu Masum Hoca hakkında vahdeti vücutçu diyorlar böyle bir şeyler çıkartıyorlar deyince; Efendi hazretlerimiz; “Senden ne isterler?” buyurdu. Bizde o zaman Efendi hazretlerimize; “1200 talebe ile Hoca kardeşlerimizle beraber eğitime devam ediyoruz. Biz sizin arzularınızı hayata geçirme hususunda mücadelemize devam ediyoruz”

 

 

 

 

ŞİMDİ NEDEN KONUŞUYORUZ?

 

Efendi Hazretleri “Kulaklarını tıka, dilini damağına yapıştır. Kalbini Mevlanın rızasından ayırma yoluna devam et!” buyurdu. Bu ifadelerden biz çok söz işiteceğimizi ancak bunlara cevap vermemiz gerektiğini kimseye kulak vermeden işimize devam etmemiz gerektiğini anladık. Ve Efendi hazretlerimizin buyurduğu gibi susmayı tercih ettik ve işlerimize devam ettik. Ne zamanki 2013 yılının Mart ayında Efendi Hazretlerimiz adına hüküm verenler, Fatih Medreselerini bitirme kararı aldıklarını beyan ettikleri günün akşamı murakabe esnasında zuhuratta Efendi Hazretlerimiz; “Sizin için kısasta hayat vardır” ayetini okudular. Bu ayeti kerimeden saldırılara mutlaka resmi yollardan cevaplar vermemiz gerektiğini anladık. Ramazanı Şerif’ten sonra ama basın yoluyla, ama resmi yollarla üzerimize nasıl konuşulursa, nasıl gelinirse aynı şekilde karşılık vereceğiz.

 

Suskunluğunuz döneminde cemaate zarar verici, yapmasaydım dediğiniz tutum ve davranışınız oldu mu?

 

BU FİTNE HER DEVİRDE OLMUŞTUR

 

Bu anlamda sıkıntı ve pişmanlık verici bir tutum içerisinde olmadık elhamdülillah. Sadece üzüldüğümüz bir konu oluyor. Olaylara hâkim olmadıkları halde sürekli olumsuz ifadeler kullananlar, Cemaat içindeki ve dışındaki herkesi olumsuz yönde etkilemektedir. Herkesin olur olmaz konuşması sanki cemaat içinde sürekli bir karmaşa varmış izlenimi uyandırmaktadır. Buda cemaatimize karşı bir soğukluk ve kötü bir intiba uyandırmaktadır. Konuyla alakası olmayan ve cemaati hiç tanımayanlarında konuşması oldukça yanlış sonuçlar doğurmaktadır. Alakasız insanların olaya dâhil olması gerçekten sevilen ve saygı gören cemaatimize büyük zararlar vermektedir. Cemaatimizin herkesin ağzına düşürülmesi bizi gerçekten çok üzmektedir.

 

 

 

haber1132

Yorum yapın