Cinnet'in Reçetesi Eğitim | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Cinnet’in Reçetesi Eğitim


Töre ve kadın cinayetleri idi, kadına karşı şiddetti, hapishanedeki küçücük çocuklara tecavüzdü, babanın evladını kesmesi idi, kardeşin kardeşi yakmasıydı, tacizler, tecavüzler, uyuşturucu, içki, kumar, zina ve daha sayamadıklarımız…

Ne oluyoruz?

Allah aşkına nereye gidiyoruz böyle?

Bizler nasıl bu hale geldik?

Karıncayı ezmekten çekinen, yaralı düşmana karşı insaf ve adaletten ayrılmayan, son derece merhametli davranan bir ecdadın torunları nasıl bu hale geldi?

Ortada böyle bir vahşet böyle bir sorun varken başımızı iki elimizin arasına koyup düşünmemiz lazım!

Yapılan araştırma ve istatistikler göstermektedir ki; Ülkemizde en çok suç işleyenler 15-24 yaş grubu olan, eğitim çağındaki gençliğimizdir. Eline kalem alıp kalbini ve beynini hayırlı bilgilerle doldurması gereken bu çocuklar eline, Molotof kokteyli ve taşları alarak en yakınlarını dahi gözünü kırpmadan vahşice öldürmekten çekinmeyecek hale gelmişse, o zaman toplumsal bir cinneti hep beraber yaşıyoruz demektir.

İslam öncesi cahiliye dönemini aratmayan ve artık toplum olarak neredeyse normal kabul etmeye başladığımız, hepimizin kalbini dağlayan böyle üzücü vahşet ve cinnet hadiselerinin çözümü Peygamber metodudur.

Çünkü cahiliye döneminde yapılan bütün vahşet ve çirkinlikler İslam’ın gelmesi ve Peygamber eğitimiyle düzeldiği gibi bugün de modern cahiliye vahşetinin düzelmesi, yine İslami eğitim ve Peygamber metodu ile mümkündür.

Çocuklarımıza ve gençlerimize, sağlıklı dini ve ahlaki eğitimin verilmemesinden, eğitim sistemimizin çarpıklığından, dizilerin vahşet ve cinayet sahnelerini özendirici yayınlarından dolayı böyle üzücü haberleri duymaya devam ediyoruz, İnsanın yaratılış fıtratına yakışmayan hastalıklı davranışların şifası ve gıdası da İslami eğitimdir.

İnsanlığı sapıklıktan, ıstıraptan ve vahşetten kurtaracak, İslam’dan başka kuvvet yoktur. İnsanı şehvet ve ihtiraslarının pençesinde esir olmaktan, garazların ve kinlerinin kölesi olmaktan kurtaracak sistem ancak İslami eğitim sistemidir.

Dolayısıyla her gün karşımıza çıkan bu elim hadiseleri bir daha duymak ve yaşamak istemiyorsak, bütün makam sahipleri ve toplum olarak hepimiz evlatlarımızı ve gençliğimizi kurtarmak hususunda seferber olup, Allah korkusunu ve Peygamber sevgisini Nesillerimizin kalplerine yerleştirecek olan İslami eğitim sistemini bir an önce hayata geçirmeliyiz.

Mevla Teâla bütün makam sahiplerine ve toplumumuza bu konuda bir an önce uyanış ve harekete geçiş nasip eylesin.

FATİH MEDRESELERİ YAZI İŞLERİ KURULU

Yorum yapın