Çözüm Süreci | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Çözüm Süreci


Uzun zamandan beri toplumumuzu meşgul edip, ciddi zararlar veren, kardeşleri birbirine düşüren bu olayın çözüm sürecine girildiğinden beri, Şehit haberleri duymadığımız ve ciddi yumuşamanın meydana geldiği, kardeşliğin tekrar inşasına inandığımız bu süreçte şu konuya dikkat edersek tam bir toplumsal mutabakat, birlik ve beraberlik sağlanmış olacaktır.

Şöyle ki; Peygamberimizden önce birbirleri ile 120 senelik bir düşmanlığı bulunan Evs ve Hazrec kabilelerinin İslam’ın gelmesi ile beraber düşmanlıklarının son bulduğu hepimizce malumdur.

Çünkü İslam Kabilecilik, ırkçılık, kan davası gibi kötü ahlakları tamamen kaldırarak, “Üstünlük ancak Allah korkusundadır, Allah’tan korkanda kimseye üstünlük taslamaz.” düsturunu getirerek “Acemin Arap’a, Arap’ında Acem’e üstün olmadığını” açıkça beyan etmiştir. Ve bütün Müminleri kan bağından daha kuvvetli olan İslam kardeşliği ile bağlamıştır.

Buradan anlaşılmaktadır ki, bugün ki çözüm sürecinde de benim menfaatlerim, senin menfaatlerin, benim isteklerim, senin isteklerin, benim doğrularım, senin doğruların ayrımcılığı ile değil de Allah ve Rasulünün hükmü doğrudur anlayışıyla 76 milyon olarak tek vücut olmalıyız.

Yoksa iş, yaraya merhem sürmekten öteye geçmeyip “çözüm süreci çözümsüzlük süreci” olmaya devam edecektir.

İslam eğitiminde yetişmeyen insan tarzını, doyurmak mümkün olmadığından dolayı istek ve arzuları hiç bitmeyecektir.

Bu işin çaresi milliyetçilik yapmayacak hocaların, sivil toplum kuruluşlarının ve kanaat önderlerinin önlerini açıp, halkımızın şuurlandırılıp bu kardeşliğin tesisinin sağlanmasıdır.

Samimi kalp ile çalışılan bu yolda Mevla’nın Rahmeti gecikmeyip, huzurlu bir ülke haline gelmiş olacağız.

Barış ve kardeşlik çalışması bizden muvaffakiyet Allah’tandır.

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın