Gençliğimizin İmtihan Dramı | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Gençliğimizin İmtihan Dramı


15 Mart 2015 pazar günü yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına 2 milyon 46 bin 583 kişi girmiş ve 160 soruya muhatap olmuştur. YGS’ye girenler, Türkçe sorularının uzunluğundan ve matematik işlemlerinin zorluğundan yakındılar. Buradan anlaşılıyor ki ülkemizde, geleceği için çırpınan, İki milyonu aşkın güçlü bir genç kadro var. Birçok Avrupa devleti hatta dünyadaki pek çok devlet, böylesine mükemmel bir genç nüfusa hasret. Diğer devletlerin mum ışığında aradığı bu gençliği, acaba bizler gerektiği gibi yetiştirip yönlendirebiliyor muyuz? Ayrıca küçük yaştan başlayarak, hayatının en verimli devresini sıra başında geçiren bu gençlerimiz, daha sonra ümit içerisinde gelecek arayışına yöneldiğinde, onların bir imtihanla istikballeri ile oynamak ne kadar doğru olur?

Çoğunluğu on yedi on sekiz yaşlarında olan ve 12 yılını eğitime verdikten sonra hâlâ ne olacağını net bir şekilde bilemeyen gençliği üreten ve üstüne üstelik bu kadar emeği bir imtihana bağlayan bu sistem, acaba ne kadar doğru bir uygulamadır?

Asırlardır ecdadımız Osmanlı tarafından başarıyla uygulanmış ve günümüzde de birçok Dünya ülkesi tarafından örnek alınarak uygulanan; kabiliyetine göre yönlendirme sistemi, ülkemizde de uygulanmalıdır. İlk 8 senelik eğitimini tamamlamış yavrularımızı, kabiliyetine göre yönlendirip, genç yaşında onu ne yaptığını bilen, ayakları yere sağlam basan, topluma faydalı bir birey haline getirmeliyiz. Ve böylece bu gençler, kabiliyetleri doğrultusundaki branşlarda erken yaşta bir meslek sahibi olacaklar ve kaliteliyi yakalayacaklar sonra topluma kazandırılmış faydalı bireyler olacaklardır.

Yönlendirme bizden, muvaffakiyet Allah (c.c.)’tandır.

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın