Günümüz Gençliğine Davet | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Günümüz Gençliğine Davet


Kıymetli gençler;

Fatih Medreseleri olarak hoca kardeşlerimiz ve tüm kadromuzla sizin sorunlarınızla alakalı olarak içimizin yandığını, dertlendiğimizi ve üzüldüğümüzü bilmenizi isteriz. Sizin için dertlendiğimizi ama Kabe’de ama Medine-i Münevvere de ve Türkiye’de daima bütün gençliğimizin duacısı olduğumuzu, Türkiye’nin huzur ve sükûnunun gençlere bağlı olduğunu, Dünya hâkimiyetimizin siz gençlerle olacağını bilmenizi isteriz.

Sizler ülkemizin geleceğinin teminatısınız. Bir gençlik ihmal edilirse o milletin geleceğine dair tüm ümitleri yok edilmiş olur. Günümüz gençliği son derece kabiliyet ve mükemmelliğe müsaittir. Şartlara bakıldığında kendini yetiştiren gençlerin son derece başarılı ve dünyaca ünlü hizmetlere imza attığını görmekteyiz. Geçmişte olduğu gibi günümüz gençliği de büyük açılışların öncüleri olacağına inancımız tamdır.

Mevla Teala gençliğe son derece kıymet verdiğini beyan ederken Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hayatından, gençlere verdiği kıymetin nice örneklerini görmekteyiz. Medine’de kurulan ilk İslam devletinin temellerini atanın 18- 19 yaşında bir genç olduğunu ve İstanbul’un fethinin de çağ açıp kapatan bir genç olduğunu hatırlatmak isteriz. Şu da bilinmelidir ki gençlik yıllarının su gibi hızla akıp gittiği ve gençliğini kaybeden yaşlıların hayatının en değerli hazinesi olan bu kıymeti bir daha ele geçiremediklerini biliniz. Siz kıymetli gençliğimize yakışan Mevla’nın emirlerini yapıp yasaklarından kaçmaktır.

Üzülerek ifade ederim ki, dini ve dünyevi eğitimini tamamlamış maddi ve manevi açlık çeken gençlerin ciddi sıkıntılar yaşayarak her türlü günaha bulaşabildiklerini görmekteyiz. Gençliğin de iyi, doğru ve güzele yönlendirici olmayan kimselerin duygularına ve nefsani arzularına yenik düşerek içki, kumar, uyuşturucu, fuhuş, hırsızlık ve daha nice sayamayacağımız kötü alışkanlıklara sahip olduğunu ve bu alışkanlıklardan da kolay kolay kurtulamadığını üzülerek takip etmekteyiz.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyorlar ki; “Kişi arkadaşının dini üzeredir” Peygamber Efendimizin yetiştirdiği ve kıyamete kadar gelecek tüm nesillere örnek olacak gençlerin arkadaşı, hocası ve dostu Peygamber Efendimiz di, bir çağ açıp çağ kapatan ve tarihe yön veren Fatih Sultan Mehmet’in hocası, arkadaşı ve dostu Akşemseddinler, Molla Hüsrevler, Molla Güranilerdi.

Zamanımızın gençlerinin de arkadaşı, hocası ve dostu Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Sahabe-i Kiram ve O’nun yolundan giden hakiki Allah dostu olan varisleri olursa, dünya ve ahiret kurtuluşunu bu gençliğimiz elde eder. Yoksa kötü alışkanlıklarının esiri olan ve her davranışı mubah sayan bir gençliğin kendisine ailesine çevresine ve topluma zarar vereceği kaçınılmazdır. Böyle bir durum tüm bir toplumun felaketi demektir.

Son olarak İbrahim ve İsmail (a.s.)’in şu duasıyla bitirelim. “Ya Rabbim! Bizi sana teslim olan kimselerden kıl, soyumuzdan da sana teslim olan bir toplum var et” (Bakara 128)

Gençliğinizin kıymetini bilmek bizden, muvaffakiyet Allah’tandır

 

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

 

Yorum yapın