Hafızlık Eğitimi Son Derece Sıkıntıya Girmiştir | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Hafızlık Eğitimi Son Derece Sıkıntıya Girmiştir


1400 yıldan beri hiçbir harfi değişmeyen bizzat Rabbimiz tarafından korunan ve kıyamet sabahına kadar değişmeyecek olan tek kitap Kur’an-ı Azimüşşandır. İnsanlığı, karanlıktan aydınlığa çıkaran, insanlığın kurtuluşunun tek reçetesi olan, vahşeti, zulmü ve adaletsizliği kaldıran yüce bir kitaptır. Allah-u Teala her şeyi bir vesileyle bağladığı gibi yüce kelamını muhafaza içinde en şerefli mahlukat olan insanı vesile kılmıştır. O insan ki gecesini gündüzüne katarak ve her türlü zorluğa göğüs gererek kelime kelime, ayet ayet Yüce Kur’an-ı ezberleyerek, şerefine şeref katmış, hafızlık rütbesine erişerek, Mevla’nın emanetini yüklenmiştir. Ne güzel bir yükleniş, ne büyük bir onur!

Asrı saadetten ecdadımız Osmanlı’ya kadar kurulan bütün İslam devletlerinde hafızlık eğitimi bizzat devlet eli ile desteklenmiş ve son derece sahiplenilmiştir. Allah’ın kelamına bu derece sahip çıktıkları için Yüce Rabbimiz de onlara sahip çıkmış, şereflerine şeref katarak yeryüzünde söz sahibi yapmıştır.

Hafızlık eğitiminde, ülkemizde bundan 30- 40 yıl öncesine baktığımızda her ailede en az bir hafız bulunurken maalesef bugün köylerde hatta ilçelerde hafızlar, parmakla sayılacak duruma gelmiştir.

Toplumumuzda hafıza ve hafızlık eğitimine oldukça rağbet gösterilmesine rağmen ülkemizdeki yanlış eğitim politikaları nedeniyle maalesef bugün hafızlık bitme noktasına gelmiştir. Eğitim reformundaki en son yapılan değişiklikle getirilen 4+4+4 modeli, hafızlık eğitiminin önünü tamamen tıkamıştır. Her ne kadar ilk 4 yıldan sonra hafızlık eğitimine bir yıl müsaade ediliyorsa da işin uzmanları, bu sürenin yetersiz olduğunu ve kesinlikle bu zaman zarfında hafız yetiştirilemeyeceğini beyan etmişlerdir.

Ülkelerin ve toplumların muhafazası için ordu ve silaha onca yatırımlar yapılırken manevi muhafızlar olan hafızlarımız için neden aynı hassasiyet gösterilmiyor? Hafızlık eğitiminin önünün açılması için ilk 4 yıldan sonra eğitimde serbestlik getirilmesi ve hafızlık yapacak talebeye ve ailesine özel teşvikler sağlanmalıdır.

Yeni Türkiye ifadeleriyle ülkemizin vizyonunun belirlendiği bugünlerde ecdadımız gibi yeryüzünde söz sahibi olmak istiyorsak, Kur’an-ı ve hafızlarımızı baş tacı etmemiz gerekir.

Hafızlık eğitiminin önünün açılması ümidiyle!

Teklif bizden muvaffakiyet Allah’tandır.

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın