Kıymetli İsmailağa Heyet Kurulu Hocalarına | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Kıymetli İsmailağa Heyet Kurulu Hocalarına


08.03.2015 ADAPAZARI PAZAR SOHBETİNDEN SONRA ALİ POLAT HOCANIN YAPMIŞ OLDUĞU AÇIKLAMA İLE ALAKALI ENDİŞEMİZİ BEYAN EDERİZ

Besmele, Hamdele, Salvele’den sonra Mevla Teala almış olduğunuz kararlar da sıhhatli ve isabetli karar almayı ikram eylesin. Bu Camiaya yakışan her zaman dikkatli, kucaklayıcı, nefret arttırmayan bir üslup takınmaktır. Her ne kadar ifadelerinizde bu metodu izlediğinizi söyleseniz de icraatleriniz de böyle olmadığınızı görmekteyiz.

Mesela yukarda belirtilen tarihte hoca efendiler Adapazarı’nda Adem Şener Hocanın 20 yıldır topladığı ve idare ettiği bir cemaatin huzurunda sohbetlerini yapıp en son açıklamaların da Adem Hocanın tarikata ve şeriata muhalefetinden dolayı azledildiği bildirilmiştir. Bu şekilde azil, son derece endişe verici ve tehlikelidir. Çünkü o cemaatin tamamı Adem Hocayla beraber Hac, Umre, Tarikat dersleri, İbadetler, Efendi anlayışı, ders değiştirmek gibi pek çok vazifelerde bulunmuşlardır. Siz bu ifadelerinizle, önceden yapılmış olan bütün ibadetlerde cemaatin gönüllerinde şüphe uyandırmaya, soğukluğa, hocalara karşı saygısızlığa ve itibarsızlığa sevk etmişinizdir.

Efendi Hazretlerine bağlı olduğunuzu söylerken O’nun metodunu uygulamadığınızı bir kez daha hatırlatmak isteriz. O gün ki açıklamada, Efendi Hazretlerimizin ismini çokça zikrederek azli Efendi Hazretlerimiz yapmış gibi beyan ettiğiniz halde daha sonra heyet üyelerinin imzalarının varlığını açıklayarak ne yapmaya çalıştınız? Efendinin varlığının karşısında varlık mı gösteriyorsunuz. Efendi Hazretleri azlettiyse sizin imzanıza ne gerek var? Ama anlaşıldığı üzere Efendi Hazretlerinin hiç bir dahli olmadığı halde O’nun ismini kullanarak, kendi imzalarınızı güçlendirmek istemişinizdir.

Son olarak Efendi Hazretlerimizin eski istihareciyi azil hususunu hatırlatmak isteriz. O gün 300’e yakın hocayı toplayıp Efendi Hazretlerimiz; “On beş senedir bu istihareciyle çalıştık bu zamana kadar yaptıklarında bir sorun yoktur. Efendi babam kovmazdı ama azlederdi.” diyerek olayı sükûnetle, tatlılıkla, insanların kalbine şüphe düşürmeden, vazifesine son vermiştir. Ümit ederiz ki bundan sonraki çalışmalarınızda Sultanımızı takip eder ve insanları fitneye, şüpheye itmezsiniz. Bu hatırlatmanın bir kardeş tavsiyesinde olduğunu beyan eder, bundan sonraki çalışmalarınızda ve kararlarınızda Efendi Hazretlerimizin üslubuna dikkat etmenizi rica ederiz.

Hatırlatma bizden muvaffakiyet Allah’tandır. 

FATİH MEDRESELERİ YAZI İŞLERİ KURULU

Yorum yapın