Masum Bayraktar Hoca Efendi'den Gündem Olacak Açıklamalar | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Masum Bayraktar Hoca Efendi’den Gündem Olacak Açıklamalar


Kıymetli izleyenlerimiz 13 yıllık suskunluk sona eriyor. Bugün sizlerle 13 yıldır kamuoyunun merakla  beklediği Fatih Medreselerini ve Genel Başkanı Masum Bayraktar Hoca Efendi’yi konuşacağız. Masum Bayraktar Hoca Efendi Kimdir? Kısaca bize kendinizden bahseder misiniz?

 

MASUM BAYRAKTAR HOCA EFENDİ KİMDİR?

 

1973 yılında İstanbul Fatih’te doğdum. İlk eğitimime 5 yaşında İsmailağa resmi Kur’an kursunda başlayıp, 7 yaşında Mehmet Boz Hocamda hafızlığımı tamamladım. Daha sonra 14 ay boyunca dedem olan İhsan Efendi’de hafızlığımı hasladım.

7 YAŞINDA HAFIZ, 10 YAŞINDA ARAPÇA’YA BAŞLADI

 

10 yaşında Muhammed Omay Hocamın kontrolünde Arapça eğitimine başladıktan sonra sırasıyla; Abdülkerim Hocamdan Hadis, Ali Şükri Sula Hocamdan Tefsir, Nedim Palayan Hocamdan Akaid, Hızır Ali Muratoğlu ve Ahmet Ustaosmanoğlu Hocamdan Fıkıh, Bayram Ali Öztürk Hocamdan Belağat, Ahmet Vanlıoğlu hocamdan Usulü Serahsi derslerini aldıktan sonra eğitimimizi İsmailağa Kur’an kursunda tamamladık.

 

18 YAŞINDA HOCALIĞA BAŞLADI

 

Daha sonra Hacı Musa dedemin Efendi Hazretlerimizden aldığı izinle Çarşambada bulunan Tekke kursunda okutma hayatına başlamış olduk. Hafızlık eğitiminin ardından Arapça eğitimi verebileceğimiz bir medrese açtık. Talha Hakan Alp Hocamız ile beraber Arapça eğitim sitemini kurduktan sonra ve eğitim vermeye başladık.

 

Efendi Hazretlerimiz 1995 yılında medreseleri bırakmamak ifadesi şartıyla ifadesini kullandı. Oradan da anladık ki çok medresemiz olacak.

 

Yetiştirmiş olduğumuz hoca kardeşlerimizle beraber medrese çalışmalarımıza ağırlık verdik. İlk önce Fatih, Esenler ve Sultan Çiftliği ilçelerinde başlayan medreselerimiz bugün Elhamdülillah İstanbul’da 100 medreseye ulaşmıştır. Diğer illerde de açılan 75 medrese ile toplamda 175 medrese ile eğitim hizmetlerimize devam ediyoruz.

 

Zahiri eğitimim yanında 1991 yılında Efendi Hazretlerimizden tarikat dersi aldım. Efendi Hazretlerimin ali himmetiyle 1997 yılında tarikat derslerimi tamamladım.

 

7 SENE İSMAİLAĞA’DA MUKABELE OKUDU

 

7 yıl İsmailağa camiinde Efendi Hazretlerimizin mihrabında mukabele okudum.

 

Hızır hocamızın şehadetinden sonra Çukur bostanda vazife yapmaya başlamış olduk.

 

SULTANIMIZIN BU SÖZÜ BİZE REHBER OLDU!

 

Sultanımızın şu sözü bize hep rehber olmuştur; Her mahalleye bir kız, bir erkek medresesi açın, İslam’ın geleceğini sizlere söz veriyorum. Bu ifade tabi her zaman bizim için çok manidar ve önemlidir.

 

Hocam son yıllarda ismini ve çalışmalarını sıklıkla duyduğumuz İstanbul ve Türkiye’nin her yerinde kamuoyunun merakla ve ilgi ile izlediği Fatih Medreseleri hakkında bize kısaca bilgi verir misiniz? Nedir Fatih Medreseleri ve neler yapar?

 

FATİH MEDRESELERİ’NİN ÇALIŞMALARI VE FAALİYETLERİ

 

Fatih Medreseleri, Efendi Hazretlerimizin (k.s.) idealleri doğrultusunda hizmet veren bir medresedir. Arzumuz Sultanımızın güzelliklerinin tamamını Türkiye ve tüm Dünya’ya yaymaktır. 4 yaş 4 ay 4 günlük iken eğitim hayatına çocukları başlatır ve talebenin yaşına göre eğitim verir.

 

SIBYAN EĞİTİMİNİ İLK BİZ BAŞLATTIK

 

4 yaş 4 ay 4 günlük iken ifadesini açıklamak gerekirse biz buna okul öncesi eğitim diyoruz. Şükürler olsun 1996 yılında ilk defa bu sistemi Fatih Çarşamba’da biz gerçekleştirdik. İlk açıldığında sıbyanları okutuyorlar diye tepki görmüştük ama Elhamdülillah şu anda Diyanet camiası ve bütün cemaatlerin arzu etmiş olduğu bir sistem oldu. Allah’ım devamını tamamını nasip eylesin.

 

4 yaş 4 ay 4 günlük iken aldığımız talebeyi hafızlık ve Arapça eğitimini verdirerek kısa bir zamanda hoca yapıp İstanbul ilçelerinde ve Türkiye’nin illerinde açmış olduğumuz medreselerde vazifelendiriyoruz.

 

45 STK İLE BERABER ÇALIŞIYORUZ

 

Bizim asıl maksadımız eğitim çalışmasıdır. Ama halka dönük çalışmalarımız da vardır. Halka dönük çalışmalarımız; Türkiye Hatibini Seçiyor, Örnek Genç Konferansları, Hayat Dersleri ve bunun gibi halkımızı bilgilendirme teşvik etme faaliyetlerimiz 45 sivil toplum kuruluşu ile beraber devam etmektedir.

 

Genç, çalışkan ve dinamik kadromuz ile beraber kısa bir zamanda Türkiye’nin her tarafında 175 şube ile beraber çalışmaya devam etmekteyiz.

 

Fatih Medreseleri Genel Başkanı Masum Bayraktar Hoca Efendi hakkında yıllardır sistemli ve planlı bir şekilde yürütülen ve âdeta açık hedef ve adres gösterilerek karalama kampanyası var. Camiadan ayrı denildi, onları Efendi Hazretleri kovmuştur denildi, onlar ayrı bizler ayrı denildi ve daha ilerisine varılan Vahdeti Vücutçular, Rabıta yaptırıyor, Şeyhlik yapıyor gibi ifadeler kullanıldı. Bu konular hakkında neler söyleyeceksiniz? Buna rağmen Fatih Medreseleri olarak siz hep sustunuz hiçbir şey söylemediniz ve açıklamanız olmadı. İlk defa olsa da bu konuda bir şeyler söyleme ihtiyacı duymuyor musunuz?

 

BİZ HİÇBİR ZAMAN VAHDETİ VÜCUTÇU OLMADIK

 

Fatih Medreseleri olarak hoca kardeşlerimizle beraber güzel bir çalışmanın içindeyiz. Bu çalışma belli insanların dikkatini çekti ve onların kıskançlıklarını arttırmış olabilir. Hiçbir zaman biz Vahdeti vücutçu olmadık. Vahdeti vücutçu olmayı düşünmedik. Efendi Hazretlerimizin itikadını, şuurunu, hassasiyetini hep takip ettik, hep takip etmekteyiz. Allah’ım ayırmasın. Ancak bu karalama kampanyasında insanların anlayamadığı anlayamayacağı bir ifadeyle beraber bunlar Vahdeti vücutçudur mantığıyla beraber bir ifade geçiştirerek söyleyen kişiye sorsan o da vahdeti vücudun ne olduğunu bilmiyor. Söylenen de zaten onu takip etmiyor sadece kuru bir iftira ile beraber olaylara yaklaşımları budur. Biz Fatih Medreseleri olarak kendi adıma ve tüm kardeşlerimiz adına Efendi Hazretlerimizin göstermiş olduğu yolda yürüyen O’nun şuurunu hassasiyetini takip eden ve bu yolda hayatını vermeye kadar hazır olan bir gurubuz, topluluğuz ve bir hoca kadrosuyuz.

 

NİYE VAHDETİ VÜCUTÇU DİYORLAR?

 

Bunun dışında yok vahdeti vücutmuş veya başka bir şeymiş ne söylerlerse hakkımızda tamamen iftiradır. Tamamen dedikodudur. Uzaktan yakından bizimle alakası yoktur. Tekrar ediyorum hiçbir zaman vahdeti vücutçu olmadık, olmayacağız. Biz Efendi Hazretlerimizin arzusunda, itikadında, şuurunda, hassasiyetinde yürüyen bir kuruluşuz.

 

Rabıta yaptırdığınız, şeyhlik yaptırdığınız iddia ediliyor bu konularda ne diyeceksiniz?

 

İDDİA EDEN DELİLİNİ SUNMALI

 

İddia eden bunun delilini getirmelidir. Ortada sadece iddia vardır ama bu iddianın hiçbir delili yoktur. Bu tamamen çirkin bir saldırıdır. Çirkin bir iftira, çirkin bir karalama kampanyasıdır. Bizim bu konudaki görüşümüz şudur: Bugün Efendi hazretlerimizin silsilesinde bulunan meşayihi kiram Efendilerimizin yaşamış olsaydı Efendiye mürit olurdu. Efendiye mürit olmak bizim için dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır, daha şereflidir. Kendi hayatımızın tamamını Efendi Hazretlerine verilmesini Mevla’dan sürekli isteriz. Çünkü biz bu şekilde bir eğitim aldık.

 

ŞEYHLİK İDDİASI SON DERECE ÇİRKİN BİR İFTİRADIR

 

Bizim düşüncemizde Sahabe-i Kiram Efendilerimiz Peygamber zamanında peygamber efendimizin ahirete gitmesini istemesi ve yerine geçmeyi arzu etmesi ne kadar mantığa aykırı batıl bir mantık ise bizim için tarikatta bu küfür kabul edilmektedir. O yüzden bu safsatalara ve boş sözlere kulak vermek son derece hainlik olur. Bu iftiralarla insanların oyalanması insanlara zulmet oluyor. Allah hepimizi muhafaza etsin.

 

Bu iftiralara karşı on üç yıl suskun kaldınız Hocam, ne oldu da Ramazandan sonra suskunluğunuzu bozuyorsunuz?

 

13 YILDIR NEDEN SUSULDU?

 

Bu olaylar başladığında Efendi Hazretlerimizin oğlu Abdullah Hocamız bizi Efendi Hazretlerimizin evine götürdü. Abdullah Hocamız Efendi Hazretlerine bu Masum Hoca hakkında vahdeti vücutçu diyorlar böyle bir şeyler çıkartıyorlar deyince; Efendi hazretlerimiz; “Senden ne isterler?” buyurdu. Bizde o zaman Efendi hazretlerimize; “1200 talebe ile Hoca kardeşlerimizle beraber eğitime devam ediyoruz. Biz sizin arzularınızı hayata geçirme hususunda mücadelemize devam ediyoruz”

 

ŞİMDİ NEDEN KONUŞUYORUZ?

 

Efendi Hazretleri “Kulaklarını tıka, dilini damağına yapıştır. Kalbini Mevlanın rızasından ayırma yoluna devam et!” buyurdu. Bu ifadelerden biz çok söz işiteceğimizi ancak bunlara cevap vermemiz gerektiğini kimseye kulak vermeden işimize devam etmemiz gerektiğini anladık. Ve Efendi hazretlerimizin buyurduğu gibi susmayı tercih ettik ve işlerimize devam ettik. Ne zamanki 2013 yılının Mart ayında Efendi Hazretlerimiz adına hüküm verenler, Fatih Medreselerini bitirme kararı aldıklarını beyan ettikleri günün akşamı murakabe esnasında zuhuratta Efendi Hazretlerimiz; “Sizin için kısasta hayat vardır” ayetini okudular. Bu ayeti kerimeden saldırılara mutlaka resmi yollardan cevaplar vermemiz gerektiğini anladık. Ramazanı Şerif’ten sonra ama basın yoluyla, ama resmi yollarla üzerimize nasıl konuşulursa, nasıl gelinirse aynı şekilde karşılık vereceğiz.

 

Suskunluğunuz döneminde cemaate zarar verici, yapmasaydım dediğiniz tutum ve davranışınız oldu mu?

 

BU FİTNE HER DEVİRDE OLMUŞTUR

 

Bu anlamda sıkıntı ve pişmanlık verici bir tutum içerisinde olmadık elhamdülillah. Sadece üzüldüğümüz bir konu oluyor. Olaylara hâkim olmadıkları halde sürekli olumsuz ifadeler kullananlar, Cemaat içindeki ve dışındaki herkesi olumsuz yönde etkilemektedir. Herkesin olur olmaz konuşması sanki cemaat içinde sürekli bir karmaşa varmış izlenimi uyandırmaktadır. Buda cemaatimize karşı bir soğukluk ve kötü bir intiba uyandırmaktadır. Konuyla alakası olmayan ve cemaati hiç tanımayanlarında konuşması oldukça yanlış sonuçlar doğurmaktadır. Alakasız insanların olaya dâhil olması gerçekten sevilen ve saygı gören cemaatimize büyük zararlar vermektedir. Cemaatimizin herkesin ağzına düşürülmesi bizi gerçekten çok üzmektedir.

 

Hocam internette dolaşan bir video var. Bir kardeşimiz Efendi Hazretlerine geliyor ve orada hizmette olan bir hoca efendi, Efendi Hazretlerine sizi takdim ederken ve anlatırken diyor ki sakat görüşleri olan Vahdeti vücutla alakalı sakat görüşleri olan Masum Hocanın yanından geliyor Efendi Hazretleri, kalsın mı dursun mu türünden bir soru sorduğu zaman Efendi Hazetlerimizin “bırak sen” veya “bıraksın” gibi bir ifadeyle cevap verdiğini görüyoruz, duyuyoruz ve insanlarda bu videoya bakarak Efendi Hazretlerimizin sizi reddettiğini, Fatih Medreselerini reddettiğini ve tamamen işim yok gibi algıladıklarını anlıyoruz bu konuda neler söyleyeceksiniz Hocam?

 

ÖYLE BİR MASUM VARSA ONU BENDE REDDEDİYORUM

 

Şimdi oradaki soruya dikkat etmek lazım. Soru, sakat görüşü olan ve vahdeti vücutçu olan bir hoca Efendiden bahsediyor, öyle bir Masum varsa o Masumu bende reddediyorum, öyle bir Masumu ben kabul etmiyorum, öyle bir Masum yok ama öyle bir Masum üretmeye çalışılıyor, öyle bir Masumun varlığı ortaya koyulmaya çalışılıyor, öyle biri yok, vahdeti vücut sahibi vahdeti vücutçu ve onu savunan onun peşinden giden sakat görüşlü birisi yok.

 

Eğer var diyorlarsa, ben açık ve net söylüyorum Efendi Hazretlerine iftira atmış oluyorlar. Çünkü bizim görüşümüz Efendi Hazretlerimizin görüşü neyse odur. Tekrar söylüyorum Sultanım ne düşünüyorsa onu düşünüyoruz, ne arzu ediyorsa onu arzu ediyoruz, ne diyorsa onu diyoruz, onun sözünün üstüne söz söyleme hakkımız yok, düşüncemiz yok, hayalimizden de geçmez, bizim tek derdimiz sultanımızı memnun etmek. O’nun arzularını, O’nun isteklerini hayata geçirmek. Bunun dışında olan her şeyi reddediyoruz eğer öyle bir Masum varsa onu da reddediyoruz.

 

Peki Hocam şöyle bir özeleştiri yapsak,  Fatih Medreseleri 1986’dan beri devam eden bir kuruluş ve siz onun başında idareci olarak devam ediyorsunuz. Bu fitneler 13 yıldan beri söylenen, karalanan iftira atılan bu fitnelerle alakalı olarak sizin keşke şunu da yapmasaydık bu cemaatimize zarar verdi, camiamıza leke getirdi Efendi Hazretlerimize yakışmadı onun üzülebileceği bir hareketti diyebileceğiniz bu 13 yıllık fitne süreciyle ilgili pişman olabileceğiniz bir şey var mı?

 

KEŞKE İNSANLARI BU HALE DÜŞÜRMESEYDİK

 

Bununla alakalı şunu söylüyorum 13 yıldan beri biz zaten susmayı tercih etmekle beraber elhamdülillah kazanmış olduk. Eğer konuşsaydık belki de belli hatalara düşebilirdik, susmak bize zaten kazanç verdi. Ama şunu isterdim ki camiamızda bu fitne olmasın, bu insanlar bu hale düşmesin, bu insanların kalbi bu şüpheye meylettirilmesin, bunu çok isterdim. Buna keşke diyorum, kendi adıma arkadaşlarım adına savunma yapmadık ki veya buna benzer olumsuz bir hareket yapmadık ki, olumsuz bir hareketle karşılarına çıkmadık o yüzden dolayı keşke şunu yapmasaydık diyebileceğimiz hiçbir şey yok elhamdülillah. Allah’ım tüm kardeşlerimizi tüm camiamızı muhafaza eylesin.

 

Zaten bu fitnelere, bu iftiralara takılmış olsaydı çalışmamız dururdu. Yürümeye, büyümeye elverişli bir duruma gelemezdik. Mutlaka bir yerlerde tıkanırdı, ama susmayı tercih etmekle beraber olaylardan kendimizi soyutlayarak elhamdülillah önümüzün açılmasına sebep oldu ve bugün bütün Türkiye’de inşallah yakın zamanda da tüm dünyada çalışmalarımız devam edecek. Allah’ım tamamını ve devamını nasip etsin.

 

Fatih medreselerinin büyümesini neye bağlıyorsunuz?

 

Öncelikle Efendi Hazretlerimizin lafını yere düşürmemeye, bu şuura bu inanışa, bu samimiyete bağlıyorum.

 

Efendi Hazretlerimizin susun emrini yerine getirerek kim ne derse desin kulak asmayarak ilerledik. Yani Sultanımızı üzmezsen, O’nu darıltmazsan, çalışmalarda mutlaka başarıyı elde ediyorsunuz.

 

EFENDİYE RAĞMEN KİMSE İLERLEYEMEZ

 

Arkadaşlarımızın tamamı şunu çok iyi bilir ki, Efendiye rağmen kimse ilerleyemez. Efendi bir şeyi istemeyecek ve sen yürüyeceksin böyle bir şey söz konusu değil.

 

Bunun örneklerini hep beraber gördük. 2005’te malum şahıs ile alakalı olarak Efendi Hazretlerimiz bütün hocaları topladı ve bugüne kadar bu arkadaş ile çalışıyorduk artık çalışmıyoruz dedi. Anladığımız kadarıyla bu fitneye birileri alet oluyor ve kendi menfaatleri çerçevesinde fitneyi sürekli körükleyerek taze tutmaya çalışıyor.

 

FATİH MEDRESELERİ İSMAİLAĞA’NIN HALKA AÇILAN KAPISI

 

Efendi Hazretlerimiz cemaati terbiye etme hususunda ciddi bi gayret ile muhafaza etmiş ve cemaatin temellerini en mükemmel şekilde atmıştır.

 

Temeller atıldıktan sonra artık temellerin Türkiye’ye yayılması gerektiğini düşünürsek bu hareketin güzel bir yarış ile harekete geçirmenin zamanı gelmiştir.

 

Efendi Hazretlerimizin takdimi, o’nun güzelliklerini, camiamızın güzelliklerini bütün Türkiye’ye ve dünyaya yaymanın zamanı gelmiştir.

 

Fatih Medreselerinin Masum Bayraktar Hoca’nın Efendi Hazretlerine bakışı nasıl hocam?

 

Fatih Medreseleri’nin veya Masum Hoca’nın Efendiye bakışı diye bir ifade yok.

 

EFENDİ HAZRETLERİMİZİN VARLIĞINDA YOK OLDUK

 

Fatih Medreseleri veya Masum Hoca Efendi Hazretlerinin varlığında yok olmuştur. Efendi Hazretleri  ne derse odur ne yaparsa doğru olan odur, ne ifade kullanırsa doğru olan odur, Efendi ne der olay budur.

 

Cübbeli Ahmet Hoca’nın bundan bir kaç yıl önce beyan etmiş olduğu bir video kasedi var. Fatih Medreseleri ve sizin hakkınızda, İşte Masum Bayraktar Hoca değildir, Fatih Medreseleri diye bir medrese kurmuşlar, onlara talebe verilmemesi, sohbetlerine gidilmemesi gibi bir beyanatları oldu bu konu ile alakalı ne diyeceksiniz Hocam?

 

Şimdi bununla alakalı şunu söylemek istiyorum; Cübbeli Ahmet Hoca zaten konuşmasına başlarken “Ben onu tanımıyorum” ifadesiyle beraber bir tezat akseden bir konu var. Konuşmayada tanıdığını söyleyerek devam ediyor.

 

BİR AY AYNI ODA DA BERABER KALDIK

 

1998 yılında bir ay aynı odada umrede kaldık. Sapancalı Mehmet, Cübbeli Ahmet Hoca ve ben aynı odada kaldık. Tanımıyorum demesi; İhsan dedem, Hacı Musa ve bütün sülalemiz ve bu olaylar olduğunda ilk karşılaştığımız olayda yine Cübbeli hoca ve bir damat ismini vermek istemiyorum damatlardan biri arkadaşlarla beraber bu konuyu konuştuğumuzda Cübbeli Hoca, Efendi Hazretleri ve biz Masumla görüştük böyle bir şey yok.

 

Bu olaylar daha ilk çıktığında basın açıklaması yapalım diye ifade kullanmıştır. O yüzden Cübbeli hocaya bu ifadeleri kesinlikle zorla söylettirdiklerini düşünüyorum. Zaten Cübbeli hoca konuşmalarında kekelemez, ama bu konuyu anlatırken eline bir kâğıt tutuşturuldu ve kekelediğini hep beraber gördük.

 

Ben öyle değerlendiriyorum o yüzden daha önceki konuşmalarına yorum yapmak istemiyorum ama bundan sonra eğer konuşmaya kalkarsa o zaman deriz ki hocam sen madem konuşuyorsun bizde bundan sonra konuşalım deriz ve bizde konuşuruz. Bu konuyu bu şekilde bitirmek istiyorum Allah’ım ona da hepimize kolaylıklar versin.

 

Efendi Hazretlerimizin ismini kullanarak para topladığınız iddia ediliyor. Bu konuda da son derece cemaati sıkıntıya soktuğunuz ve camianın rahatsız olduğu ifade ediliyor. Bunu açıklayabilir misiniz?

 

MADDE KONUSUNDA EFENDİ HAZRETLERİNİ HİÇ KULLANMADIM

 

Bunu da çok iyi üzerinde durarak söylüyorum 1991’den beri yani 22 yıllık idarecilik hayatım vardır. Hiçbir kuruluştan, hiçbir şahıstan, hiçbir sohbetimde, hiçbir organizede asla kimseden 1 Lira istememişimdir.

 

Asla! Efendi’nin adını kullanarak değil bir başka ifadeyle hiç kimseden açık ve net söylüyorum; varsa benden şunu istedi diyen çıksın söylesin, mümkün değil. Madde konusunda hiçbir talebim asla olmamıştır.

 

Medreselerin devamıyla alakalı sorulursa, hoca arkadaşlarımıza Efendi Hazretlerimizin öğretmiş olduğu bir taktik var. Bir mahallede 10 kişi meydana gelsin, orada ev tutsunlar kirasını versinler ve oranın ihtiyacını karşılamış olsunlar.

 

Hoca kardeşlerimiz, Hoca arkadaşlarımız bu konuda dernekleriyle beraber bu konuyu değerlendirme yapıyorlar. Ama kesinlikle benimle alakalı, ben hiçbir şahsa, hiçbir belediyeye mümkün değil öyle bir şey yok. Asla madde konusunda hiçbir istek olmamıştır. Bunlar tamamen safsata, boş kuru ifade, kuru laf bundan başka bir şey değil.

 

EFENDİ HAZRETLERİ İLE EVLADININ ARASINA KİMSE GİREMEZ

 

Ama bu kardeşlerimize tek kelimeyle acıyorum. Çünkü bu işi yapan avukat diye ortaya çıkan bu insanlar Efendi Hazretlerimizin evladıyla, Efendinin arasına girmeye çalışıyor. Senin bu kapıyla ne bağlantın var. Sen bu kapının adamı değilsin ki, sen başka kapının adamısın.

 

Baba ile evlat arasına hele hele Efendi ile Müridi arasına asla girilmez, pişman olursun. Benden tatlı bir şekilde söylemesi.

 

 

Yorum yapın
  1. Ahmet Karaoğlu diyorki;

   Hoca efendi doğruları tek tek açıklıyor yüreği olan fitneyi körükleyenler şimdi de konuşsun bakalım Rabbim müslümanlara birlik beraberlik nasip eylesin

  2. süleyman sözcü diyorki;

   masum hocayı ve fatih medreselerini takip ediyoruz gerçekten efendinin razı olduğu işler yaptıklarını görüyoruz ve o kadar baskı fitneye rağmen ilerlemelerini hiç bozmuyorlar allah daim etsin

  3. Akın sözen diyorki;

   Şükürler olsun,Rabbim inşaallah biraz akılları varsa ,neyin doğru olduğunu anlarlar…

  4. Erhan YILMAZ diyorki;

   İŞTE GÖRÜN ÜMMET!!! Masum hoca hakkında bugüne kadar yapılan fitneler meğer balonmuş eğer bu açıklamaları dinleyip de hala fitne batağından çıkamıyorsak ALLAH ıslah etsin…

  5. Murat bayaral diyorki;

   Seninle bu yollarda yuruyup buyumek ne guzel hocam . Efendi hzlerimizin yanindakiler Efendi den mahrumlarken sen bize hep efendinin ahlakini yasatip gosterdin.Hocam sizinle sikinti 13 yil degil omur boyu cekilir.yeter ki icinde siz olun.nasipsizlerle zevk 13 saat bile cekilmez

  6. ali bostanoğlu diyorki;

   Bu açıklamalardan sonra yine fitne bitmiştir bizce yok yine bu işe devam etmekte ısrar edenler olursa onların efendiden nasibi kalmamıştır senelerce insanları böyle kandırmışlar artık uyanma vakti MÜSLÜMANLAR…

  7. kazım köylü diyorki;

   hocamızdan Allah razı olsun açıklamaları inAllah cemaatimizin dogruyu anlamasına vesile olur

  8. lokman küce diyorki;

   Allah razı olsun hocam inşaAllah herkes doğruları görür ve uyanır artık…

  9. yusuf diyorki;

   BİR İSTİŞARE VE İSTİHARE İLE EFENDİ HZ. BU KONUDA KISA BİR AÇIKLAMA YAPARSA MUTMAİN OLURUZ. HERKES FİTNENİN KALKMASI TARAFTARIDIR

  10. Emre koylu diyorki;

   Allah hocamızdan razı olsun camia içersindeki tüm fitneleri bitirir inşallah

  11. burak diyorki;

   Yıllardır Beklenen Açıklama Elhamdülillah Çok Güzel oldu. Umarız nasipsizler biraz olsun etkilenir de cemaatimizi tefrikaya düşürmekten vazgeçerler.

  12. Tarık yavuz diyorki;

   Sevgili hocam.mevlam bizi senden ayirmasin.seninle yasamak seninle olmek ne guzel olur.efendi hzlerimizi.senin kadar kim sevebilirki.kiskanclik ne kotu bir sey bu hasetlik. Edenlerede Allahim hidayet etsin.kelimeler.duygular.tarif edemez sizi hocam size layik hizmetkar olmayi.mevlam ihsanetsin…

  13. Merih akça diyorki;

   Bu fitneyi yapanların hiçmi ALLAH C.C dan korkuları yokmudur , Masum hocamızın sohbetine hiç katılmamışlar , hiç açılan Kur’an kurslarını görmemişler , hiç bir merasimi izlememişler , İsmailağa cemaatini ve Efendi Hz ben Fatih medreseleri sayesinde tanıdım ve bağlandım , şükürler olsun ki Fatih medreseleri vardır ve daim olacaktır.

  14. sema korkmaz diyorki;

   allah masum hocamızdan razı olsun aklı olanlar bu konuşmadan ders alırlar inş

  15. rümeysa inci diyorki;

   çok şükür ..inşaallah anlarlar..BU FİTNEDE burda biter..

  16. Hüseyin BAYRAKTAR diyorki;

   hocam.bizim için bu açıklamaya gerek yoktu biz bu fitneye inanmadık inanmiyoruz inanmayacağız,Biz yanı başımızdaki Efendi Hz lerini sizin sayenizde tanıdık,Ama bu açiklamaya ihtiyaci olalanlar bu açıklamadan sonra hala fitne iftira yaparlarsa ALLLAH C.C onlara hidayet etsin. AMİN.

  17. selçuk yalçın diyorki;

   allah fitneyi çıkaranlara fırsat vermesin vicdansızlar dersini almıştır inşallah bizler herzaman fatih medreselerinin yanındayız allah mahsum hocadan razıolsun.

  18. serhat bingöl diyorki;

   Rabbim yar ve yardımcımız olsun. BİZİ BİLEN BİLIR BİLMEYEN KENDİ GİBİ BİLİR.

  19. Tamer Hayırlı diyorki;

   Hocam daima peşindeyiz Bu fitneye biz hiç inanmadık defalarca sohbetleriniz ve ortamlarınızda bulunduk böyle bir şey hissetmedik .Olmaz olamaz yazık üzülüyor insan böyle iftiralara böyle değerli hocaların katılması vede karşı taraf hocamızın maruz kalması bizi üzdü tabiki iftira atanlara fitne fesat içinde bulunanlara herkese olduğu gibi onlarada yaradanın tövbe kapısı açıktır.Allahım bu garip zamanda bu işlerin peşinde koşan gece gündüz çalışan masum hocamıza sağlık sıhhat nasip eylesin zor hocamızın işi zor allahım kolay eylesin amin.Unutulmasınki oyun yapanların oyununu bozan yine Allah azze ve celle olacaktır.

  20. HARUN AYDIN (DERVİŞ) diyorki;

   BİRŞEYE NASIL BAKARSAN ÖLE GÖRÜRSÜN.?? MASUM HOCA MASUMDUR AYNEN

  21. recep yavuz diyorki;

   hocam seni canı gönülden seviyoruz ‘sizler gençsiniz dünya ya hizmet edeceksiniz ‘ efendi hazretlerimizin bu sözünü yere düşürmemek için sizinle beraber çalışmak dilegiyle kasımpaşa dan sevgi ve saygılarımızı sunarız

  22. nizamettin yılmaz diyorki;

   selamun aleykum masum hocamız umrede bıze cok hakkın gectı hakkınızı helal edınız

  23. engin öcal diyorki;

   Ey fitneciler sizin bu fitneleriniz bizi Allah’ımızın yolunda daha çok çalışmaya, teşvik ediyor. haberiniz olsun

   KÜLLÜ NEFSİN ZAİGATÜLMEVT…

   o zaman anlarız kim yanlış kim doğru

   ALMA MASUMUN AHINI ÇIKAR AHESTE AHESTE…..

  24. a.kadir aksoy diyorki;

   sayın masum hocam RABBİM sizden razı olsun herkes de bilir size atılan iftiraları bizlerde farkındayız cenabu RABBİM sizden razı olsun SAYIN hocam sizi bilen bilir bilmeyen kendisi gibi bilir.. vandan selamlar :)

  25. Murat diyorki;

   Ben bu işten hiçbirşey anlamadım ne oluyor bu cemaate kime inancağımıza şaşırdık