12.06.2015 Tarihli Cuma Hutbesi Yazısı | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

12.06.2015 Tarihli Cuma Hutbesi Yazısı


093712062015

 

 

 

1000212062015

 

 

 

Bu Yaz Kur’an Bilmeyen Kalmasın

Bugün ki hutbemizin konusu yaz Kur’an Kurslarıdır. Yine bir yaz döneminin daha başındayız. Okullar tatil oluyor, yavrularımız camileri ve Kur’an kurslarını dolduruyorlar.

Bu çok güzel bir şey ancak gönül istiyor ki diğer aylarda da Kur’an’a bu teveccüh olsun. Çünkü Kur’an sadece yazları okunması gereken bir kitap değildir. Her ay, her hafta hatta her gün okunması gereken bir kitaptır.

Efendimiz (s.a.v) bir hadisi şeriflerinde; “Her Müslüman kadın ve erkeğe (dini vecibelerini yerine getirmesini sağlayacak kadar) ilim öğrenmesi farzdır” buyuruyor. Bu yüzden bu yaz sezonunda çocuklarımızı muhakkak kitabımız Kur’an’ı ve dinimizin temel meselelerini öğrenmeleri için medreselere, camilere ve Kur’an Kurslarına gönderelim.

Milletimizin çoğu büyüğü, ufak yaşlarda bu kurslarda ve camilerde hocalardan ne öğrendiyse onunla şu anki dini yaşantısını devam ettiriyor. Kim bilir belki de son nefesimize kadar da böyle devam edecek. O yüzden yavrularımızı tatlı tatlı ikna ederek, yapabileceğimiz hediye vaatlerinde bulunarak teşvikle beraber kurslara ve camilere gönderelim.

Ancak çocuklarımızı kurs kapısından içeri sokmakla büyük bir vazife yapmış olsak da bütün sorumluluğu üzerimizden atmış sayılmayız. Her gün yavrum bu gün ne öğrendin? Neler yaptınız? Diyerek işin takipçisi ve devam ettiricisi olmalıyız. Tatilleri ve buna benzer şeyleri mazeret olmaktan çıkarıp, gidilen tatil köylerinde de bu işin tamamlanması için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz.

Bu şerefli vazife de şüphesiz en önemli vazife hocalarımızdadır. Unutmayalım ki bu gün bizim önümüzde diz çöküp Kur’an öğrenen bu yavrularımız bizlerin geleceğidir. Yarının doktorları, hâkimleri, öğretmenleri, komutanları kim bilir milletvekilleri hatta Başbakan ve Cumhurbaşkanlarıdır.

Kur’an öğrenmek, Öğretmek, okumak ve dinlemek dünyanın en şerefli, en faziletli amellerindendir. Zira Peygamber Efendimiz (s.a.v) Ashabına Kuran’ı hem bizzat öğretir hem de öğrenmeleri ve okumaları için teşvikte bulunurlardı. “Sizin en hayırlınız Kuranı öğrenen ve öğretendir” mealindeki hadis-i şerif, bu mübarek işle meşgul olmanın büyük ehemmiyet taşıdığını gösterir.

Kur’an-ı Kerim’de ise bu konunun ehemmiyetiyle alakalı;

تَرْت۪يلًا الْقُرْاٰنَ وَرَتِّلِ

“Ve Kur’an’ı tertil ile, ağır ağır, güzel güzel oku!” (Müzzemmil Suresi, 4. ayet) buyurulmaktadır.

Kur’an-ı Kerim okumanın faziletleriyle alakalı birkaç ayet ve hadisle hutbemi tamamlamak istiyorum.

Rabbimiz buyuruyor ki;

“Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah için) gizli ve açık sarfedenler, asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler. Çünkü Allah, onların mükâfatlarını tam öder ve lütfundan onlara fazlasını da verir. Şüphesiz O, çok bağışlayan, şükrün karşılığını bol bol verendir.” (Fatır Sûresi, 29-30. ayetler)

Efendimiz (s.a.v.);

“Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir” (Müslim, Müsâfirîn 252. Ayrıca bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned,V, 249, 251 )

“Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkâr meleklerle beraberdir. Kur’an’ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.” (Buhârî, Tevhîd 52; Müslim, Müsâfirîn 243. Ayrıca bk. Ebû Dâvud, Salât 349; Tirmizî, Fezâilu’l-Kur’ân 13; İbni Mâce, Edeb 52)

“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm’de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16 )

 

Yorum yapın