Dışişleri Bakanı İran'dan Hala Ne Bekliyor? | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Dışişleri Bakanı İran’dan Hala Ne Bekliyor?


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran’ın mezhepçi tutumundan dolayı uyardı. Sayın Çavuşoğlu, bölgeyi felakete sürükleyebilecek bu tutumdan vazgeçmesi uyarısından sonra ise İran’la müzakere yoluna gidilmesi yönünde bir açıklamada bulundu. Bu açıklama Dışişleri Bakanımızın hala İran’ın mezhepçi davranışını, civar ülkelere mezhepçi tutumunu yaydığını, mezhep savaşlarını körüklediğini görmediğini ayrıca gelinen vahim durumu hafife aldığını ve İran’ın mezhep savaşlarını destekleyen tutumunu anlamadığını göstermektedir.

İran’ın mezhepçilik adına yaptığı propagandalar ve katliamlar ortadayken, maalesef Dışişleri Bakanımızın bu sorunun hala müzakerelerle çözümlenebileceğini zannetmesi, oldukça yanlıştır.

İran’ın, İsrail ve Amerika karşıtı ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Bilinmelidir ki İran’ın mezhepçi politikalarının en büyük destekçileri İsrail ve Amerika’dır. İran’ın, Amerika’nın desteğini alarak Suriye’de Sünni Müslümanları katletmesi ve İsrail’in uygulanan ambargoyu delerek, İran’ı gizliden desteklemesi bize bu iki ülkeyle gerçekte çatışma içinde olmadığını göstermektedir.

İran’ın takiyeci bu tavrı, daima Müslümanların bölünmesine, fitnenin artmasına ve emperyalistlerin Ortadoğu planlarının hayata geçmesinin önünü açmaktadır. Bugün İslam ülkeleri paramparça edilmişse, Müslümanlar birbirleriyle savaşıyorsa ve akan kan sürekli Müslümanın kanı ise burada ciddi bir problem var demektir. Bu büyük problemin oluşması için çeşitli oyunlar üreten ve sahneye koyan ülkelerin başında ise ilk önce İsrail ve Amerika gelmektedir. Bölgedeki bu oyunun en sadık ve en büyük aktörü ise İran’dır.

Katliamlar neticesinde kan ve gözyaşının zirve yaptığı bölgede hala müzakere arayışına girmek oldukça yanlış bir düşüncedir. Çünkü İran, hiçbir zaman müzakere yoluna gitmeyi kabul etmeyecektir. Velev ki müzakereyi kabul etmiş gibi görünse de takiyeciliği çok iyi bildiğinden, asla anlaşma yoluna girmeyecektir.

Son olarak belirtelim ki İran, Amerika ve İsrail’in oyuncağı olmuş durumdadır. O nedenle bölgede sürekli Müslüman kanının akmasına ve İslam birliğinin bozulmasına sebep olmaktadır. Dışişleri Bakanımızın bu konudaki yumuşak söylemleri, halkımızın bilinçlenmesi ve gerçekleri görmesi için yeterli olmadığından bu açıklamayı bir zaruret bildik.

Uyarmak bizden, muvaffakiyet Allah (c.c.)’tandır.

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın