Diyanet ve Cemaat | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Diyanet ve Cemaat


 

Ülkemizde cemaatler, çalışmaları ile örnek olmuşlar ve bu konuda kendilerini ispat etmişlerdir. Türkiye’mizin çok zor şartları altında bile hiçbir zaman yılmadan hizmetlerini sürdürmüşlerdir. Halkımızla iç içe olup, temel dini inançlarını öğretme hususunda büyük bir gayret içerisinde bulunmuşlardır. Halkımızın düğününde, cenazesinde, eğitiminde, ticaretinde hep onların yanında bulunmuş, devamlı itidalli hal üzere olmayı telkin etmiş ve İslami ahlakı göstererek örnek olmuşlardır.

 

Diyanet kadrosundaki imam, müftü ve vaizlerden çoğunun, cemaatlerden Hafızlık, Arapça, Fıkıh, Kelam, Akaid, Tefsir, Hadis gibi eğitimleri alarak, Diyanet kadrosuna güç kattığını bilmekteyiz. Halkımızla birlikte bu kadar iç içe hareket eden camialarımıza, Diyanet İşleri Başkanlığının bir türlü sahip çıkmaması dikkatimizi çekmektedir.

 

Devletimiz; memleketimizdeki ciddi sorunları (PKK, ortak çözüm gibi) çözmeye çalışırken, cemaatler ile Diyanet arasında hiçbir problem olmamasına rağmen, Diyanet İşleri Başkanlığı neden devlet gücü ile beraber cemaatleri kucaklama adımları atmıyor? Hâlbuki bütün Ehl-i Sünnet camiaları, Diyanetimizin abiliğinde, ortak bir çatı altında bir araya gelirlerse ülkemizin en büyük problemleri dahi kendiliğinden çözülecektir.

 

Türkiye’mizin değil ilçelerinde, bütün mahallelerinde kafeler, internet salonları, iddaa ve ganyan bayileri, kıraathaneler, kumarhaneler gençlerimize hâkim durumdadırlar. Hâlbuki aynı mahallelerde Diyanetimizin Cami ve Kur’an Kursları, cemaatlerin Hafızlık – Arapça eğitimi veren medrese ve yurtları, öğrenci yetiştirme evleri de varlığını hissettirmelidir. Lakin bütün çalışmalar, ferdi olarak yürütüldüğünden mahallelerde olan hâkimiyetimizi gösterememekteyiz. Eğer tek vücut halinde Diyanetimiz ile birlikte bu mahallelere toplu bir hizmet anlayışı ile girdiğimiz zaman; çocuğundan delikanlısına, gencinden yaşlısına kadar herkese daha kolay ulaşılıp, sahip çıkma durumuna gelinecektir. Bu tür çalışmaları bütün mahallelerimizde uyguladığımız takdirde, kısa bir zaman içerisinde Türkiye’nin bütün mahallelerinde, İslami ahlak yaşanmaya başlayacaktır. Bu da ülkemizin kurtuluşu anlamına gelmektedir.

 

Diyanetimiz tüm camialara sahip çıktığı zaman, camialarda Diyanetimize ve Devletimize sahip çıkacaktır. Tüm tefrikalar bir anda birlik ve beraberliğe dönecektir. Bu birlik ve beraberlik çatısı altına girmeyen cemaatlerinde, zamanla tesirleri düşecek, eriyip tükeneceklerdir. Çünkü Rabbimizin rahmeti, bereketi ve inayeti cemaatler üzerindedir. Bu birlik ve beraberlikler sağlanmadığı müddetçe, her konuda hatta ibadetlerde dahi ayrılıklar ortaya çıkacaktır. Her ağızdan bir ifade çıktığında, herkese göre bir din anlayışı oluşacaktır. Buda insanlarımızı daha fazla tefrikaya sürükleyecektir.

 

Birlik ve beraberlik bizden, Abilik Diyanetten, Muvaffakiyet Allah (c.c.)’tandır.

 

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın