Efendi Hazretlerimiz (k.s.) Takipçi Değil, Takip Edilendir! | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Efendi Hazretlerimiz (k.s.) Takipçi Değil, Takip Edilendir!


Son zamanlarda cereyan eden hadiseler, ülkemiz adına özellikle de Müslümanlar adına oldukça üzücü hadiselerdir. Fatih Medreseleri olarak kamuoyunu ciddi manada etkileyen bu hadiselerin yaşanmasından üzüntü duyduğumuzu başta belirtmek isteriz. Ayrıca Müslümanların bu ahir zamanda birbirine düşmek yerine daha da kenetlenerek gerçek kardeşlik çerçevesi içinde hizmet etmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Halkımızın hele de gençliğimizin gayri İslami hayat tarzının esiri haline getirilmeye çalışıldığı bu ortamda, birlik ve beraberliğe her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Fatih Medreseleri olarak bizler, ülkemizde ve dünyada yaşanan hadiselere karşı tavrımızı, önderimiz olan Efendi Hazretlerimizin (k.s.) çizdiği doğrultuda alıyoruz. Çünkü Efendi Hazretlerimizin (k.s.) yolu, ehlisünnet yoludur. Peygamber (s.a.v.) yoludur. Bu yol bütün insanlığı kucaklar, hiçbir zaman tefrikaya prim vermez. O nedenle zamanın müçtehidi olan Efendi Hazretlerimizi (k.s.) en güzel şekilde takip etmeliyiz. Ölçümüz, Kur’an ve sünnete bağlılığı ile tüm dünyaya örnek ve önder olan Efendi Hazretlerimizdir (k.s.).Efendi Hazretlerimizin (k.s.) idealini oluşturan en temel unsur; medrese çalışması, Kur’an çalışmasıdır. Buna, tüm dünyanın ihtiyacı vardır. Dünyanın ihtiyacı olan bu çalışmayı hayata geçiren ve yürüten Efendi Hazretlerimizin (k.s.) hayatında tartışmalar, sert ifadeler, ayrımcılık ve dışlama gibi çirkin davranışlar görülmemiştir. Efendi Hazretlerimizin (k.s.) şahsında görülmeyen bu çirkin davranışlar, camiamızda da görülmemiştir. Allah(c.c.)’ın izni ile de görülmeyecektir.

Efendi Hazretlerimizin (k.s.), hiç kimse ile bir husumeti olmamıştır. Olamazda. Çünkü O zat, tüm İnsanlığı Allah’a (c.c.) davet eden, Allah’ı (c.c.) bildiren ve Peygamber yolunu gösterip, takdim eden kıymetli bir zattır. Bize yakışan ise O (k.s.) zatın kıymetini bilip, O’nun (k.s.) yolundan güzel yürümektir. O’nun (k.s.) ifadelerine kulak verip, O’nun (k.s.) isteklerini hayata geçirmek için çalışmaktır. Kısacası Efendi Hazretlerimizin (k.s.) Hocalarına ve müridanına yakışan şey, fitneye ve tefrikaya yol açmadan, ciddi bir şekilde Müslümanları hatta tüm insanlığı kucaklayıp, onlara başarılı bir şekilde hizmet etmektir. Bizden istenen ve beklenen budur.

Efendi Hazretlerimizin (k.s.) ve camiamızın adının, siyasi veya örgütsel birtakım şeylerle anılmasının kesinlikle doğru olmadığını tüm halkımıza duyururuz. Efendi Hazretlerimizi (k.s.) bir takım insanlara uyan, onların peşinden giden, onların peşinden adım atan bir halde göstermek veya camiamızı o şekilde kamuoyuna lanse etmek çok yanlıştır. Bu yanlışa düşülmemelidir. Böylesi kıymetli zatın yolundan giden tüm kardeşlerimizin de buna azami ölçüde dikkat etmesi gerekmektedir. Yanlış ifadelere ve çirkin davranışlara mahal verilmemeli, hal ve hareketlerimizin hatta ağzımızdan çıkan her ifadenin Efendi Hazretlerimize (k.s.) ve camiamıza yakışır olması gerekmektedir. Herkes bu güzelliği muhafaza etmek durumundadır. Ayrıca asla unutulmamalıdır ki Efendi Hazretleri (k.s.) gibi zatlar, takipçi değil, takip edilen zatlardır. Herkesin Efendiye (k.s.) ihtiyacı var! Efendinin (k.s.) hiç kimseye ihtiyacı yoktur!

Yüce Mevla’mız,  Müslümanlara basiret, feraset vermiştir. O nedenle Müslümanlar, hadiseleri iyi bir tefekkürle değerlendirmeli ve böylece önünü açmalıdır. Bugün birbirine düşme zamanı değil, kardeşlik zamanıdır. Hataları ya da eksiklikleri ortaya çıkarıp, Müslüman kardeşlerimizi Müslüman olmayanlara güldürmemeliyiz. Tüm müminlerin duyarlı olmasını ve İslam yolunda güzel hizmet etmelerini temenni eder, Mevla’mızdan bu hususta yardım isteriz.

FATİH MEDRESELERİ

 

KONU İLE İLGİLİ ÖNE ÇIKAN HABERLER

 

Yorum yapın