Eğitimdeki Karmaşa Nereye Kadar Sürecek | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Eğitimdeki Karmaşa Nereye Kadar Sürecek


Okullarımız, çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlayacak en önemli kurumlarımızdandır.

Çünkü devletin en tepesindeki yetkililerden sade vatandaşa kadar herkes buralarda temel eğitimini almaktadır. İlk emri oku olan ve bilenlerle bilmeyenlerin bir olmadığını ifade eden bir dinin mensubu olarak bizler, eğitim işine son derece önem vermemiz gerekir.

Ecdadımız eğitim konusuna son derece önem vermiş, ilime sahip çıktığından dolayı 600 küsur sene dünyaya adaletle hükmetmiştir. Halkına vermiş olduğu bu sağlam eğitim neticesinde tüm dünyaya ölümlerin, zulümlerin, savaşların neredeyse hiç yaşanmadığı bir huzur ortamını sağlamıştır.

Bunun sebebi, ecdadımızın maddi manevi eğitimi, her şeyin önünde ve üstünde tutan bir anlayışla halkını eğitmesidir. Bu kadar önemli bir konu olan eğitimin karma yapılması, kız ve erkek öğrencilerin bir arada eğitim ve öğretim görmesi, fıtrata ve bilimselliğe aykırıdır. Dayatmacı birtakım idarecilerin zorlamalarıyla mecburi hale getirilen okullardaki  karma eğitim sistemi, artık içinden çıkılamaz bir karmaşa halini almıştır.

Çocuklarımız okullarda karma eğitim sistemiyle eğitim yerine flörtü, öğretim yerine ahlaksızlığı öğrenmekte, okullarımız adeta erkeğin kızları nasıl tavlayacağının, kızların ise erkeklere kendilerini nasıl beğendireceğinin tecrübe kazanıldığı bir mekan haline gelmiştir.

Her yıl üniversite giriş sınavlarında binlerce öğrencinin sıfır puan çekmesi, karma eğitim sisteminin eğitim üretmek yerine sıfırcı talebeler yetiştirdiğini ve ahlaki çöküşü nasıl hızlandırdığını  gözler önüne sermektedir.

Anne babaların takip edemediği, öğretmen ve idarecilerin  kesinlikle karışamadığı öğrencilerimiz, sınıf içi, okul kantinleri ve çevresindeki kızlı erkekli kafeler, beraber kalınan evler, yurtlar ve bu karma eğitim neticesinde çocuklarımız son derece bizden uzaklaştırılmış, dini ve milli gelenek ve göreneklerimize yabancılaştırılmış, adeta batı gençliğinden onları ayıramaz hale getirmiştir.

Karma eğitim sistemi halkımızın her kesimi tarafından olumsuz karşılandığı  ve eğitim üretmediği tescillendiği halde bu sistemin kaldırılmasına hiç kimse cesaret edememektedir.

Bir takım laik yobazların yaygara koparmasından korkulduğu için bu konu hep sümenaltı edilmekte, bu konuda bir değişiklik yapılması hep ertelenmektedir. Karma eğitim sistemi değişmediği müddetçe, gençliğimizin yanlışa sürüklenmesi, flört sahneleri, aynı evde kalma haberleri ve bunun gibi gençliğimizi hoş olmayan şekillerde görmemiz bitmeyecektir.

Yetkililerimizin elinde bu imkân, bu fırsat varken halkımızın da bu konuda duyarlılığının son derece iyi olduğu halde bu sorun aşılmazsa çok büyük vebal olur.

Yeni Türkiye’nin çağı aşacak yüksek başarıları yakalayabilmesi için, bilim üretmek yerine flört  üreten, ahlaksızlık üreten ve Türkiye’nin ayaklarına artık pranga olan bu karma eğitim sisteminden bir an önce vazgeçilmelidir.

Karma eğitim sistemi, 2001 yılında baskıcı hükümetler tarafından yapılarak mecburi hale getirilmiştir. Mecburi tutulan, zorunlu hale getirilen ve alternatif tercihlerinin olmadığı her konu aslında özgürlüklerin kısıtlanması demektir. Her konuda özgürlüklerin önünün açılmasını dikkate alan bizler, mecburi olan karma eğitimi kaldırıp kızlara bayan öğretmenlerin, erkeklere ise erkek öğretmenlerin eğitim verdiği okulları alternatif  bir tercih olarak halkımızın önüne sunabilirsek, ileri derecede eğitim ve öğretim de yeni adımlar daha atmış olacağız.

Doğruyu tavsiye etmek bizden, muvaffakiyet Allah’tandır.

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın