Fatih Medreseleri Büyük Millet Meclisi'nde | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Fatih Medreseleri Büyük Millet Meclisi’nde


meclis-10-01-2012-bas-rsm

Fatih Medreseleri heyetinden Ahmet Binici, Ahmet Güngör, Recep Konuk ve Ankara Bölge sorumlumuz Mehmet Akdemir hocalarımız 10 Ocak 2012 Salı günü Büyük Millet Meclisinde Fatih Medreseleri önderliğinde 25 sivil toplum kuruluşunun hazırlamış olduğu 171 maddelik Anayasa taslak çalışmasını Meclis Anayasa Uzlaşma komisyonuna bizzat elden teslim ederek 70337 seri numara ile kayıta geçirilmiştir.

 

Sayın Başbakanımıza Anayasa taslağımız bizzat elden teslim edilip, kendisi çok memnun olduğunu söyleyip, çalışma yapanlara teşekkür ederek, inceleyeceğini ifade etti.

 

Ardından Ak Parti Başbakan Yardımcısı ve Ak Parti Anayasa Komisyon Başkanı Mehmet Ali Şahin’i makamında ziyaret ederek görüşüldü. Görüşme de bizzat konuları başlıca inceleyip; şu ana kadar bize gelen en değerli Anayasa taslak çalışması elimde diyerek titizlikle takip edeceğini ifade etti.

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere ve tüm MHP grubuna temaslarda bulunuldu. Devlet Bahçeli’nin yönlendirmesiyle MHP Anayasa Komisyon Başkanı Mehmet Şandır Bey’e teslim edilmiştir.

 

Sırasıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin Bey ile birebir görüşülerek Anayasa taslağımız hakkında bilgi verildi ve kendisi de özel ilgileneceği hususunda söz verdi.

 

Anayasa uzlaşma komisyonunda yer alan BDP grubuna anayasa taslağı sunuldu.

 

Bu temaslarımızda bizlerle çok yakinen ilgilenen Fatih’ten Meclis’e gönderdiğimiz ve ikinci bölge Milletvekili Ahmet Baha Öğütken’e ilgi ve alakalarından dolayı çok şükranlarımızı sunarız.

 

Anayasa uzmanı Sayın Salih Sağlam’a da göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Bütün Devlet erkanımızdan temennimiz milletimizin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayabilecek olan bu anayasa taslağının hassasiyetle inceleyip, hayata geçirmeleridir.

 

Son ziyaretimiz Yeni Akit Gazetesi Ankara Bölge sorumlusu Sayın Yener Dönmez’e olmuştur, kendisine çalışmalarımız aktarılıp genel değerlendirme yapılmıştır.

 

Bu anayasa taslağı Fatih Medreseleri gözetiminde aşağıda sayılan vakıf ve derneklerimiz tarafından beraberce hazırlanmıştır.

 

Cihan Vakfı

Fatih Medreseleri İlim ve Hizmet Derneği – İstanbul

Özlenen İrşad İlim ve Hizmet Derneği – İstanbul

Şeyhül İslam İsmail Efendi İlim ve Hizmet Derneği – İstanbul

Anadolu İlim Hizmet Kültür ve Dayanışma Derneği – İstanbul

İstanbul İlim Hizmet Kültür Derneği – İstanbul

Sefaköy İlim ve Hizmet Derneği – İstanbul

Kağıthane Yunus Emre Camii Yaşama ve Yaşatma Derneği – İstanbul

Hilal İlim Hizmet ve Dayanışma Derneği – İstanbul

Küçükçekmece Yeşilova İlim Hizmet ve Yardımlaşma Derneği – İstanbul

Dua İlim Hizmet ve Yardımlaşma Derneği – İstanbul

Şems (Güneş) İlim Hizmet ve Yardımlaşma Derneği – İstanbul

Ahlak Bilim İnanç Derneği (Abider) – Denizli

Amacı Büyük İnsanları Yetiştirme Derneği (Abider) – Erzurum

Anadolu Birlik Derneği (Abider) – Malatya

Ahlaki Bakış İlim Derneği (Abider) – Manisa

Araştırma Bilim İlim ve Kültür Derneği (Abider) – Trabzon

Ahlakı Bütün İnsanlar Derneği (Abider) – Kayseri

Abab İlim İnanç Derneği (Abider) – Gaziantep

Alemi Bilinçlendirme ve İlim Derneği (Abider) – Ankara

Amel Bilim İnanç Derneği (Abider) – Diyarbakır

Ahlak Bilgi İlim Derneği (Abider) – Bursa

Anadolu Bilinçli İnsanlar Derneği (Abider) – Kastamonu

Ahlak Bilgi İnsan Derneği (Abider) – Van

Ahlaklı Bilinçli İnsanlar Derneği (Abider) – Samsun

 

Yukarıda isim ve ünvanları yazılı sivil toplum kuruluşları olarak bizler, ortak bir komisyon çerçevesinde, büyük bir emek ve gayretin meyvesi olan ve sahasında çok büyük bir boşluğu dolduracağına inandığımız Anayasa çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz.

 

Bu çalışmanın en mükemmel ve noksansız olma iddiasından uzak bir anlayış içinde, milletimizin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek, güvenilir bir kaynak olacağını ümit etmekteyiz.

 

Kusursuzluktan söz etmek, haddi aşmak olur. Esasen kul yapısı hiçbir eser, kusursuz değildir. Kusur ve noksan bu çalışmada da olabilir. Ancak bizler, yapabildiğimizin en güzelini yapmaya çalıştık.

 

Değerli Anayasa Komisyonu üyelerimizden ve halkımızdan bu çalışmada bizim gözümüzden kaçan fakat onların gördüğü mübhem veya eksik kalan yön olmuşsa, kusurların düzeltilmesi yönünde getirecekleri tenkit ve önerilere açık olduğumuzu belirtiriz.

 

Her türlü eser, ancak bu sayede olgunlaşır ve mükemmel hale gelir. Bu samimi hizmetimizin milletimiz ve Anayasa Komisyonu tarafından kabul görmesini ve bu çalışmanın halkımıza yararlı olmasını dileriz.

 

ANAYASA ÇALIŞMAMIZIN DİLİ VE TERTİBİ

Bu çalışmayı herhangi bir karışıklığa sebebiyet vermemek için daha önceki anayasalarda uygulayana gelen tertibe göre düzenlemeyi uygun gördük.

 

Bunu yaparken de anlaşılması güç, akademik bir dili tercih etmek yerine; uzmanlık alanlarında yetkin bilim adamlarının da, halkın arasındaki sade bir vatandaşın da herkesin anlayabileceği bir dili kullanmaya özen gösterdik. Anlaşılması güç, kapalı ya da başka anlamlara da gelebilecek ifade ve tabirleri herkesin anlayabileceği, maruf ve meşhur olan yaşayan Türkçeye çevirdik.

 

ANAYASA ÇALIŞMASININ AMAÇ VE GAYESİ

Akli ve hissi birçok üstün yeteneklerle donanıp, yeryüzünün en saygıdeğer varlığı olan insanın; hayatının özünü ve amacını tanıması ve aklın bedene, düşüncenin duyguya hakim olmasıyla elde edilecek mutluluk yollarının şifrelerini elde etmesi amacını güçler.

 

Bu Anayasa çalışması; hayatın bütün yönleriyle bir bütün halinde ele alıp, her alanda bireye ve topluma yardımcı olmayı, ona kılavuzluk etmeyi ve ona huzur ve mutluluk kazandırmayı gaye edinir.

 

Bu Anayasa çalışması, bu bilgilendirme, yönlendirme ve kılavuzluğunu, insanın aklı selimine ve fıtratına aykırı bir yük, insanın onurunu kırıcı bir müdahale ile değil de, aksine onu destekleyen, ona maddi ve manevi bir güç ve anlam kazandıran bir anlayışla yapar.

 

ANAYASA ÇALIŞMASININ TEMEL GÖRÜŞ VE İLKELERİ

Kanunlar ve yasalar önünde herkes eşittir hiç kimsenin bir başkasına karşı kanun karşısında bir üstünlüğü ve ayrıcalığı yoktur.

 

Bütün şahıs ve kurumlarıyla dokunulmazlık hukukun ve adaletin içeriğine uygun düşmeyen kanunsuzluklara yol açacağı için kaldırılmıştır.

 

Kimse; ırk, renk, dil, din, zenginlik, yoksulluk, beyaz, siyah, türk, kürt gibi ayrılıklardan dolayı kınanamaz,  farklı muameleye tabi tutulamaz, zorlama, baskı ve işkenceye maruz bırakılamaz.

 

Müslüman veya gayri müslim bütün vatandaşlarımız din ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde hukuki bağlamda, kendi dinlerinin onlara sağladığı, evlilik, boşanma, miras ve ibadet ölçüleri gibi hak ve özgürlüklerden yararlanırlar.

 

Her vatandaşımız bu anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden, eşitlik ve sosyal adalet ilkeleri gereğince yararlanır. Dini ve milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde şerefli bir hayat sürdürme ve maddi-manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahiptir.

 

DİLEĞİMİZ

Halkımızın ihtiyaç ve beklentileri gözönünde bulundurularak hazırlanan bu çalışma; milletimizin her konudaki sıkıntı ve dertlerinin giderilmesi, her türlü ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermesi inanç ve ikrarıyla tüm vatandaşlarımıza ve insanlığa hediye ve emanet olunur.

 

TEBRİK VE TEŞEKKÜR

Bizleri bu çalışmanın ortaya çıkması hususunda teşvik ve tahrik eden, bu eserin ortaya çıkmasında gösterdiği gayret, yardım ve olağanüstü sabırla bizlere destek olan Fatih Medreseleri Genel Başkanı Masum Bayraktar hocamıza samimi teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Çünkü onun ısrarlı teşvik ve takipleri olmasaydı, bu çalışma tamamlanamazdı.

 

Ayrıca bu çalışmada emeği geçen, mesai sarf eden tüm arkadaşlarımıza candan şükranlarımızı arz ederiz. Daha nice faydalı hizmetlere imza atmalarını dileriz.

 

NOTLAR

 

1- Hazırlanmış olan bu maddeler bir taslak hükmündedir. Hukuki bir bağlamı olmamaktadır.

 

2- Hazırlanmış olan bu maddeler Başkanlık sistemine göre düzenlenmektedir.

 

3- Hazırlanmış olan bu maddeler bir bütündür. Bütün değerlendirilmelidir.

 

4- Bu bir çalışmadır eksiği ve fazlası ile hazırlanmıştır. Halkımızdan gelen İslami ve insani teklifler incelenip, değerlendirip, eklenebilir.

 

Yorum yapın
    1. mustafa diyorki;

      Çok harika bir çalışma