Halkımızın Belediyelerden Talebi: Hakk'a Hizmet Edin! | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Halkımızın Belediyelerden Talebi: Hakk’a Hizmet Edin!


Halka hizmet için insanların oylarıyla işbaşına gelen belediyelerin, yapması gereken asli görevlerin başında o beldenin su, elektrik, yol, temizlik, sosyal faaliyetlerin yaygınlaştırılması ve eğitim sahalarının genişletilmesi gibi hizmetler gelmektedir.

Belediyelerimizin hizmetlerini yaparken; “Halka hizmet Hakk’a hizmettir.” düsturuyla hareket etmesi, oldukça önemlidir. Hizmetler bu şekil bir yaklaşım içerisinde yapılırsa, hem belediyelerimiz çalışmalarında başarılı olacak hem de halkımız yapılan bu hizmetlerden gerçek manada memnun kalacaktır.

Belediyelerimizin asli görevlerinden olan altyapı ve ulaşım gibi hizmetleri yanında sosyal alanda da hizmetleri vardır. Belediyelerin, halkın kültür seviyesini arttırmak veya eğlendirmek amacıyla düzenlediği kültürel faaliyetler, sosyal alandaki hizmetleri arasında yer almaktadır. Ve bu hizmetler, gün geçtikçe çeşitlilik arz ederek her geçen gün artmaktadır. Ancak sayıca artış gösteren kültürel etkinliklerin çokluğu iyi gibi gözükse de nitelik anlamında iyi bir gelişme gibi durmamaktadır. Bahar şenlikleri, konserler ve festivaller adı altında yapılan bu tür çalışmalar, toplumumuzun ahlaki yapısını giderek bozmaktadır.

Belediyelerin kültüre bakışı, İslami ölçülerde olmalı ve halka sunduğu faaliyetlerde de bu ölçüye riayet ederek çalışmalarını yürütmelidir. Belediyelerin, kültürel programlarını yaparken gayrı ahlaki içeriklerden ve İslam dışı yaşam süren sanatçılardan uzak durması gerekir. Halkın, beğenilerini yıllardır şekillendiren karanlık eller, Müslümanların yanlış ve uygunsuz şeyleri sevmesine ve talep eder hale gelmesine neden olmuşlardır. O nedenle bugün halk talep ediyor diyerek, İslam’a aykırı etkinlikler yapmak, şarkıcılara sahne kurarak, kadın erkek demeden binlerce insanı bu yöne sürüklemek hizmet değil, büyük bir vebaldir.

Büyük meblağlar harcayarak, konser ve festival adı altında düzenlenen eğlence programları, halkımızı özellikle de gençlerimizi ahlaksızlığa itmektedir. Konserlerin yapıldığı meydanlara ve festivallerin düzenlendiği yerlere baktığımızda kızların ve erkeklerin uygunsuz bir şekilde bir arada bulunmalarının dinimizde hiçbir yeri yoktur. Çünkü bu tür ortamlar, pek çok ahlaksızlığın yaşanmasına zemin hazırlamaktadır. O nedenle belediyelerimizin, toplumun ahlaki yapısını çökerten bu tür organizasyonları yapmak yerine ahlaki değerlerimizi koruyan ve kültürümüzle bağları koparmayan etkinliklere imza atması çok daha güzel olacaktır.

Ülke olarak oldukça köklü ve geniş bir kültürel yapıya sahibiz. Sanattan edebiyata çok güzel örnekler vermiş bir neslin torunlarıyız. Sanatsal ve kültürel anlamda oldukça geniş bir yelpazeye sahip öz kaynaklarımız mevcuttur. Eğer yerel yönetimler olarak bu alanda halkımıza güzel hizmetler sunmak istiyorsak, batıdan ithal ettiğimiz ahlaksız eğlence kültürünü referans almak yerine kültürümüze yönelmeliyiz.

Sırf meşhur olmasından ötürü ahlaki olgunluğa sahip olmayan kişileri veya sanatçıları halkın önüne çıkarıp sunmak, oldukça hatalı bir iştir. Halkımızın önüne kötü örnekleri koyar ve onları sahnelerden alkışlatırsak, toplumdaki kötülüklerin artacağını unutmamak gerekir. Bugün şikâyet ettiğimiz pek çok toplumsal olayların farkında olup aslında bizim yaptığımız hatalardan ötürü oluştuğunun ve geliştiğinin bilincinde olursak, bundan sonraki adımlarımızı daha dikkatli seçmiş oluruz.

Ahlaki bilincin oluşması ve ahlaksızlığın önüne geçmek için belediyelerimizin hizmet politikalarını hele de kültürel anlamdaki hizmetlerini tekrar gözden geçirmesi oldukça elzem bir durumdur.

Belediyelerimizin Hakk’a hizmet etmesini talep etmek halktan, muvaffakiyet Allah’tandır.

Yorum yapın