Kadına Merhamet | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Kadına Merhamet


Toplumumuzda kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin artması oldukça üzücü ve düşündürücüdür. Devletimiz, yıllardır bu tür sorunlara çözümler üretmek için çabaladığı halde kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin ardı arkası gelmiyor. Bu çözümsüzlüğün nedeni sorunun neden kaynaklandığını doğru tespit edemediğimiz içindir. Çözüm diye üretilen şeyler, sorunu bitirmek yerine daha da içinden çıkılmaz bir hale getirmektedir.

Üretilen çözümler, kadın ve erkeği sürekli karşı karşıya getirmekte ve çatışmaya sevk etmektedir. Ülkemizde bu tür sorunlara çözüm üretmek adına yapılan tüm çalışmalar neticesiz kalmakta, kadın ve erkeği birbirine düşürmektedir.

Kadınların ve erkeklerin aralarındaki ilişkiye nefsani bakarak; “Ben haklıyım, sen haksızsın!” şeklindeki yaklaşımları, geçimsizlikleri ve gerilimleri arttırmaktadır. Hal böyle olunca da sürekli şiddet ve cinayet haberleri gelmeye devam etmektedir.

Allah Resulü (s.a.v.); “Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi olanınızdır.” buyurmaktadır. İslam dini, erkek ve kadına gerçek değerini layıkıyla vermiştir. Kadın ve erkeğe İslam’ın tanıdığı hakkı verin zaten problem bitecektir. Eğer kadın ve erkek İslam’da Allah’ın kendilerine verdiği değerleri ve hakları bilselerdi, birbirlerine karşı saygı ve sevgilerini asla kaybetmezlerdi.

Kadın ve erkek birbirini tamamlayan iki varlıktır. Kadın, annedir. Kadın, eştir. Dünya nimetlerinin en büyüğü saliha bir hanımdır. Cennetin ayağının altına serildiği en ulvi makamın sahibidir. Kadın, kocasına Allah’ın bir emanetidir. Hiç bu bilinçte olan bir erkek, Allah’ın bu derece değer verdiği kadına yan gözle bakabilir mi, canına kastedebilir ve bu emanet ihanet edebilir mi?

Gün geçmiyor ki ülkemizin dört bir köşesinden kadına yönelik dövme, taciz ve tecavüz haberleri duymuş olmayalım. Öyle ki birinin cenazesi kalkmadan, diğerinin ölüm haber gelmektedir. Kimisi diri diri yakılmakta, kimisinin başı gövdesinden ayrılmakta, kimisi de paramparça edilerek sokaklara, yol kenarlarına ve çöp kutularına atılmaktadır. Kadını, erkeğe düşman gösteren zihniyetin sonucu budur.

Şiddetin ve cinayetlerin son bulması için kadın ve erkeğe İslami ölçü ve hassasiyetler güzel öğretilmeli, bu konuda her iki tarafa da özel eğitimler verilmelidir. Kadının erkekten, erkeğin kadından hesap sorduğu bir anlayışı değil, Allaha karşı yaptığımız her işten hesaba çekileceğimiz anlayışını yerleştirmeliyiz. Bu anlayışın yerleşmesi için her bireyin küçük yaşlardan itibaren başta milli eğitim kurumları olmak üzere tüm eğitim kurumlarımızda müfredatlara konulmalıdır. Şiddet ve cinayetle hiçbir şeyin çözülemeyeceği, Allah (c.c.)’ın verdiği canı Allahtan başka kimsenin almaya hakkı olmadığı, can ve namus hakkının en kutsal bir hak olduğu eğitimi verilmelidir.

Kadın ve erkeğin dünya ve ahirette gerçek huzur ve mutluluğu elde etmesinin anahtarı, Allah (c.c.) ve Resulünün (s.a.v) koyduğu ölçülerde yaşamaya bağlıdır. Bunun dışındaki bütün çözümler, sorunları ortadan kaldırmak yerine daha da arttıracaktır.

Kadın ve erkeği güzel geçindirecek tavsiye bizden, muvaffakiyet Allah (c.c.)’tandır.

 

,

Yorum yapın