Kutlu Doğum Kutlamaları | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Kutlu Doğum Kutlamaları


Ülkemizde 25 yılı aşkın bir süredir Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde kutlanan Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, her yıl halkımızın yoğun ilgisiyle kutlanmaya devam etmektedir.

Neredeyse bütün yıl boyunca, her hafta resmi bir etkinliğin yapıldığı ülkemizde, hiç bir hafta etkinliği, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kadar yoğun bir katılımla kutlanmamaktadır. Öyle ki, bu kutlamalar haftayı  aşmış ve tüm nisan ayını içine alacak derecede halkımız nazarında geniş bir yer bulmuştur.

Bu kutlu davranıştan dolayı, Diyanet İşleri Başkanlığımızı tebrik eder, bu konuda emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkürlerimizi bir borç biliriz.

O peygamber ki; âlemlere rahmet olarak gönderilen, hakkı bâtıldan ayıran,

O peygamber ki; insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkaran,

O peygamber ki; insanları cehalet batağında iken ilmin zirvesine yükselten,

O  peygamber ki; diri diri kız çocuklarını toprağa gömen insanları, karıncayı bile incitmekten çekinen bir topluma çeviren,

O peygamber ki; kardeşin kardeşi öldürdüğü insanlardan, kardeşini yaşatmak için canından vazgeçen insanlar yetiştiren,

O peygamber ki; güneşin aydınlattığı her yeri sevgisi ile donatan,

O peygamber ki; daha kaleme alınamayacak nice güzelliklerin, nice hakikatlerin ve  nice vasıfların sahibi olan peygamberimiz (s.a.v.) için yapılan bu Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, son derece haklı ve yerinde bir çalışmadır. Bu konuda ne kadar çalışma yapılırsa yapılsın, ne söylenirse söylensin azdır. Şükürler olsun ki, halkımızın Allah’a iman ve Peygamber Sevgisi hususundaki sevgi ve yönelişi son derece yüksektir.

Bu programlar vesilesi ile  erkeğinden kadınına, büyüğünden küçüğüne kadar halkımızın tamamı, peygamber sevgisini ortaya koymaktadır. Bu sevgi günbegün büyümekte, sel olup nesillere akmaktadır. Her yıl yapılan bu kutlamalarla şahidi olduğumuz halkımızın gönlündeki bu yüksek peygamber sevgisinin, halkımızın  yaşantısında da, ticaretinde de, çocuk yetiştirmesinde de, eğitim ve okullarında da ve yaşanan hayatın içinde de yer alabilmesi için neler yapılabilir? Hakiki manada peygamber sevgisi nasıl olur?

Peygamberi sevmek güzel ama peygamberin sevdiği ve onunla övündüğü ümmetinden olabilmek çok daha güzeldir ve bizler bu konuda neler yapabilmekteyiz?

Peygamber sevgimizi, sahabenin O’na karşı gösterdiği sevgi gibi bir sevgi haline dönüştürebiliyor muyuz?

Peygamber sevgimizi, bir günlük, bir haftalık değil, ömür boyu, her nefeste kendimize ve nesillerimize nasıl kazandırabiliriz?

Bu programları kutlama havasında değil, peygamberianlama ve yaşama havasında yapabilmek vemilletimize aktarabilmek için neler yapmamız gerektiğini hiç düşündük mü? Peygamber sünnetlerinin, birtakım yanlış yorumlar ve inkâr etmeler sebebiyle hafife alınarak, halkımızın zehirlendiği bir ortamda, böyle kimselere karşı halkımızı korumak, bilinçlendirmek ve uyarmak en önemli vazifemiz olmalıdır.

Çocuklarımıza ve gençlerimize, birtakım kendini bilmez kimseleri değil de, peygamberimizi örnek, önder ve model almaları gerektiğinin eğitimini vermeliyiz.

İnsanlığın gerçek kurtuluşu, dünya ve ahiret mutluluğu; O’nu anlamakta, O’nun hayatını örnek almakta, hayatını hayatımıza geçirmekte olduğunu bilelim.
Peygamber Kontrolünde Bir Hayatı İstemek Bizden, Muvaffakiyet Allah’tandır.

 

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

 

Yorum yapın