Mahmud Efendi (Efendi Hazretleri) Tanıtım Konferansları Başlıyor | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Mahmud Efendi (Efendi Hazretleri) Tanıtım Konferansları Başlıyor


Fatih Medreseleri’nden yine bir ilk!

Yine çok konuşulacak, çok düşünülecek ve ibret alınacak bir çalışma…

Böylesi bir çalışma şimdiye kadar daha yapılamadı. “Yaparsa ancak Fatih Medreseleri yapar”

DÜNYA O’NU KONUŞUYOR…

DÜNYA O’NU TANIYOR…

Şimdi artık hakikatler konuşuluyor.

Yaşayan Evliyaullahın reisi, görüldüğünde Allah hatıra gelen, Kutbul Aktab, Gavsul Evtad olan Allah katındaki hürmeti ve saygınlığı, Kabe’nin hürmet ve saygınlığından daha büyük olan, Şeyhlerin, Mürşidi kamillerin önünde diz çökerek müridi olduğu…

Peygamberimiz (s.a.v)’in bu ümmetin âlimleri hakkında “Ümmetimin alimleri İsrailoğullarının peygamberleri gibidir” hadisi şerifinin övgüsüne mazhar olmuş, ümmetin en kıymetli alimlerinin O’nun huzurunda diz çöküp ittifak ettikleri ve hakkında ulemanın topluca icmanın vaki olduğu Hicri 15. Asrın, Miladi 21. Asrın Müceddid ve Halifesi olan Gavs-ı Azam, Kayyum-i zaman olan zamanındaki bütün velilerin başı Şeyhül Meşayih olan Eş-Şeyh Mahmudel ofi (k.s) ‘un hayatının çile ve gayretlerinin, dava ve mücadelesinin, eserlerinin anlatıldığı “Mahmud Efendi Hz. Tanıtım Konferansları Başlıyor”

 

MAHMUD EFENDİ HZ. TANITIM KONFERANSLARI

Efendi Hazretlerimizin (k.s.) doğumu ve çocukluğu

Efendi Hazretlerimizin (k.s.) gençliği

Efendi Hazretlerimizin (k.s.) talebeliği, hocalığı ve ilim hayatı

Efendi Hazretlerimizin (k.s.) anne ve babasının dilinden Efendimiz

Efendi Hazretlerimizin (k.s.) teslimiyet anlayışı

Efendi Hazretlerimizin (k.s.) ilim ve sünneti seniyye gayreti

Efendi Hazretlerimizin (k.s.) dava adamlığı mücadele ve çektikleri

Efendi Hazretlerimizin (k.s.) çığır açan kişiliği

Efendi Hazretlerimizin (k.s.) mürşidi kamilliği ve diğer meşayıha nisbeti

Efendi Hazretlerimizin (k.s.) ilmi derinliği ve müceddidliği ve halifeliği ile ilgili ibretlik kıssalar ve hatıralar

Efendi Hazretlerimizin (k.s.) eserleri

Dünya ehli sünnet ulemasının Mahmut Efendi Hazretlerine biatı ve müceddit ilan edilişi ve daha niceleri…

Selam olsun O’nu anlayanlara…

Selam olsun O’nu bile bilenlere…

Selam olsun O’nun kardeşlerine…

Selam olsun O’nu sevenlere…

Selam olsun O’nun sevdiklerine…

 

efendi3

efendi5

efendi7

efendi8

Yorum yapın