Ramazân-ı Şerîfte Hasta Ziyareti | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Ramazân-ı Şerîfte Hasta Ziyareti


Ebû Sa’îd el-Hudrî (Radıyallâhu Anh)dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûllüllah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz ki ramazan ayı ümmetimin ayıdır. Hastaları derde düşer de onu ziyaret ederler. Bir Müslüman oruç tutunca yalan söylemez ve gıybet etmez, iftarı (helal ve) tertemiz olur ve farzlarına devam ederek yatsılara koşarsa, derisinden çıkan yılan gibi günahlarından çıkar.”
(Ebu’ş-Şeyh; Münzirî, et-Terğîb ve’t-terhîb)

Mu’âz ibni Enes (Radıyallâhu Anh)dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Herkim oruçlu olursa, bir hasta ziyaret ederse, bir de cenaze(nin namazında ve defnin)de hazır olursa, kendisi için (günahları) bağışlanır. Ancak daha sonra yeni bir günah işlemesi müstesna!”
(Ahmed ibni Hanbel, el-Müsned)

İşte bu hadîs-i şerîfte de görüldüğü üzere; ramazân ayında oruçlu iken yapılan sâlih amellerin değeri bir başkadır. Görüldüğü üzere; bütün bu hadîs-i şerîflerde fazileti bildirilen ve günahların affedileceğini bildiren hayırlı amellerin, mutlaka oruç tutulan günde yapılmış olması özellikle beyan edilmiştir. İnsanın ramazân-ı şerîf dışında her gün oruç tutması düşünülemeyeceğinden, zaten de bu, sünnete uygun bir amel olmadığından dolayı, ramazân-ı şerîf ayında ise her gün mutlaka oruçlu olunacağı için, oruçlu iken yapılan hasta ziyâret etmek, cenâzeye eşlik etmek ve fakiri yedirmek gibi hayırlı ameller ramazân-ı şerîfte yapılan amellerin faziletleri olarak sayılmıştır.

Yorum yapın