Vatikan Kendine Gel | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Vatikan Kendine Gel


Geçtiğimiz Pazar günü Vatikan’da yapılan ayininde Papa, “Ermenilere soykırım yapılmıştır” dedi. Bu açıklama dünyada büyük yankı uyandırdı. Hakaret içeren bu ifadeye başta Başbakan olmak üzere pek çok kişi tepki gösterdi. Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez de tepki veren isimler arasında yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanımız, yaşanan hadise karşısında çok üzüldüğünü beyan ederek bazı açıklamalarda bulundu. Papanın kin kusan ve iftira dolu ifadelerine karşı Diyanet İşleri Başkanımızın üzülmesini anlamış değiliz. Ayrıca Papa, soykırım yapılmıştır diyerek Türkiye’ye katil damgası vururken, Diyanet İşleri Başkanımızın Papa’ya sayın diyerek hitap etmesi ve Vatikan’ı ciddi ve saygın bir kurum olarak nitelemesi oldukça yanlıştır.

Papa yaptığı bu açıklama ile inancını ortaya koymuştur. O nedenle ifadelerinde herhangi bir anormallik yoktur. Açıklama gayet normal ve doğaldır. Anormal olan bir şey varsa oda bizim onlara bakışımızdır.

Ermeni meselesi, tarihi bir olaydır ve tarih sahasında tartışılması gerekir. Ancak Ermeni lobileri, yalan yanlış propagandalarla hadiseyi çarptırarak dünya kamuoyunu yanıltmış ve meseleyi siyasi bir mesele haline getirmişlerdir. Tarihi bir meselenin siyasete taşınmasının yanlışlığı ortadayken olay Papanın açıklamasıyla çok daha farklı bir boyut kazanmıştır.

Ermeni meselesine 20. Yüzyılın ilk soykırımı diyen Papa, dönüp geçmişine baktığında gerçek soykırımın ne olduğunu anlayacaktır. Avrupa ülkelerinin daha geçmiş yüzyılda sömürgecilik faaliyetleriyle katlettiği insanları görmeyen Papanın, utanmadan ve küstahça Ermeniler soykırıma uğramıştır demesinin altında başka bir şey yatmaktadır. O da Haçlı ruhu yani İslam düşmanlığından başka bir şey değildir.

Geçmişe baktığımızda Ermenilere kimlerin nasıl davrandığını daha iyi anlarız. Örneğin Ortodoks olan Bizans’a göre Ermeniler, kâfir sayılıyordu. O nedenle de Ermeniler, Bizans İmparatorluğu döneminde üçüncü sınıf insan muamelesi görüyordu. Ancak bu durum, Osmanlı İmparatorluğunun İstanbul’u fethetmesinden sonra tamamen ortadan kalkmıştı. Kiliseleri ve okulları açılan Ermeniler, Rahat ve huzurlu bir ortama kavuşmuştu. Bırakın üçüncü sınıf muameleyi Ermeniler, Osmanlı döneminde toplumsal sınıfın en üst kademlerine kadar yükselme imkânı bile bulmuşlardı.

Ermenilere yapılmış bir soykırımın olmadığını savunan Ermeni bir tarihçi ‘‘Levon Dabağyan’’ şöyle diyor: “Fatih Sultan Mehmet Han’dan sonra insanlık Ermenilere iade edildi. İnsanlığımız bize verildi. Bizi insan yapan Fatih’tir” ifadeleri gerçeği ortaya koymaktadır. Ecdadımız Ermenilere ve diğer tebaasına bu kadar adaletli davranmış olmasaydı belki de yeryüzünde ermeni diye bir ırk olmayacaktı.

İkram Ecdadımızdan, nankörlük sizden, hidayet Allah’tandır.

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın