Yeni Adaylar Türkiyemiz İçin Hayırlı Olsun | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Yeni Adaylar Türkiyemiz İçin Hayırlı Olsun


Haziranda gerçekleşecek olan seçimler için tüm siyasi partiler yoğun bir çalışma içine girerek adaylarını belirlediler. Ülkemiz adına hizmet edecek olan tüm milletvekili adaylarımıza şimdiden hayırlı olsun diyor ve gerçekten ülke yararına olacak işlere imza atmalarını diliyoruz.

Tüm milletvekili adaylarına baktığımızda büyük bir heyecan ve iştiyak içinde olduklarını görüyoruz. Umarız bu heyecan ve iştiyakları ülkemiz adına hayırlı sonuçlar doğurur.

Milletvekili, adı üstünde milletin vekili demektir. Bu makamda olan herkes, millet adına yani halk için o makamdadır. Dolayısıyla seçilmiş olan herkes, istese de istemese de bu makamın gereklerini yerine getirmek zorundadır.

Milletvekilleri hangi siyasi partiye mensup olurlarsa olsunlar, halkımızın isteklerine kulak vermek ve çare bulmak durumundadırlar. Seçildikten sonra, nasıl olsa iş bitti mantığı ile hareket edilmemelidir. Veyahut seçildikten sonra vatandaşa arkasını dönüp, kendi şahsi çıkarları peşinde koşmamalıdır. Ya da belli bir zümreye hizmet etmemelidir. Kısacası her milletvekili, bulunduğu makamın hakkını vermek için azami ölçüde gayret göstermelidir.

Milletvekili, sadece siyasi bir takım çözümler üreten kişiler olarak algılanmamalıdır. Milletvekili olan herkesin siyasi sorumlulukları yanında sosyal sorumlulukları da vardır. Sürekli göz önünde olan bu kişiler, halkımıza örnek teşkil ettiklerinden dikkat olmalı gayri ahlaki tutum ve davranışlardan sakınmalıdırlar. Ayrıca halkın değerlerini hiçe sayan ifadelerden ve davranışlardan da uzak durmalıdırlar.

Geçmişte yaşanan çirkin ve olumsuz pek çok olay, milletvekillerine bakışı menfi yönde etkilemiştir. Bir misal verecek olursak, halk arasında oluşan genel kanaat şu ifade ile özdeşleşmiş ve ağızlarda sürekli tekrarlana gelmiştir; “Bunların hepsi hırsız!” Halkın öfkelendiğinde milletvekillerine sürekli hırsız damgasını vurması, yabana atılacak bir şey değildir. O nedenle yeni seçilecek olanlar, bu ve buna benzer pek çok kötü imajı ortadan kaldırmak için yapacakları her işte ve atacakları her adımda çok dikkatli olmalıdırlar. Çünkü ne kadar gizli olursa olsun yapılan en ufak yanlış bir gün ortaya çıkacak ve buda halkın nazarından kaçmayacaktır.

Uyarmak bizden, milletin vekili olmak sizden, muvaffakiyet Allah (c.c.)’tandır.

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın