Yöneticilerimiz Nasıl Olmalı? | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Yöneticilerimiz Nasıl Olmalı?


Kendisine insanların idaresi emanet edilen bir yönetici, yönettiği kimselerin ve bulunduğu makamın kendisine Allah’ın bir emaneti olduğunu düşünmeli, onlara sahip çıkmalı, onları koruyup kollamalı ve şefkat ve merhamet göstermelidir.

Üstlendiği sorumluluk ve makamın pek büyük olduğunu düşünerek, yönettiği herkese karşı adil davranmaya gayret etmeli, sorumluluğu altındaki hiç kimsenin bir başkasının hakkını yemesine izin vermemelidir. Ayrıca halkın idaresini üstlenmiş bir idareci, onların hem dünyasını hem de ahiretini mamur etmeyi asli görevi bilmelidir.

Halkını ailesi yerine koyup, onları her yönden iyiye ve hayırlı olan yollara ulaştırmaya çalışmalıdır. Onlara adil davranmayan, haklarını görüp gözetmeyen kimse halkını aldatmış sayılır.

Peygamberimiz (s.a.v.); “Allah’ım, ümmetimin yönetimini üstlenip te, onlara zorluk çıkarana sende zorluk çıkar. Ümmetimin yönetimini üstlenip te, onlara yumuşak davranana sen de yumuşak davran” buyurmuşlardır. (Müslim)

Demek ki idarecinin en başta gelen özelliklerinden biri ümmeti Muhammedi sevmesi, onlara merhamet etmesi ve bütün işlerinde onlara kolaylık göstermesidir. Rasulullah’ın bedduasını almış, ümmeti Muhammed’e zorluk çıkaran bir idareci iflah olmaz.

Üzülerek ifade etmeliyiz ki, günümüzde milletvekilliği veya bakan olmak, makamın, şöhretin ve dünyalık menfaatlerin elde edilme aracı olarak tanınmaktadır. Hizmet adı altında siyasete ve bu makamlara talip olduğunu herkes söylese de, halkımız arasında bu makamların, o kimselerin ve yakınlarının dünyalıklarını kurtarma makamı görüldüğü ve her hangi bir kimsenin milletvekili, bakan veya bürokrat bir tanıdığı varsa devlette işlerinin kolayca halledile bildiği ve bu kimselerin ve yakınlarının ayrıcalıklı olduğu, öncelikli algısı hakimdir.

Söylemle eylemi, özü sözü bir olması gereken milletvekilleri, milletin ihtiyaçlarını, dert ve sıkıntılarını çözmek konusunda milletin emanetinin vekilleridir. Vekillik vazifesi aslında milletin vekili olmasına rağmen, sanki onlar asılmış gibi, aslını unutmaktadır.

Milletvekillerimiz ve yöneticilerimiz örnek olma yolunda yanlış davranış ve hareketlerle, meclis içi kavgalarla, gençliğimize milletimize yanlış örnek olmamalıdırlar. Örnek bir yaşantı takınmalı, sorumluluk sahibi olmalıdırlar.

Bu yüzden 07.04.2015 günü milletvekilliği aday tespiti ve 7 Haziran seçimleri yapılırken, emanete ehil, özü sözü bir, dürüst, çalışkan, kabiliyetli ve maneviyatlı kişileri seçmeye dikkat etmeli, seçilecek kimselerin, sadece şöhret oluşu veya yakını oluşu, menfaati oluşu gözetilmeden, vatanına ve milletimize faydalı olacak kimselerin tercih edilmesine dikkat edilmelidir.

Tavsiye ve uyarı bizden, seçmek sizden, muvaffakiyet Allah’tandır.

 Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın