9. Avrasya İslam Şurasının Toplantısı Yapıldı | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

9. Avrasya İslam Şurasının Toplantısı Yapıldı


Tüm İslam âleminin seçkin âlimlerinden bir araya gelen bu toplantı biz Müslümanlar için büyük önemi olmalı. Çünkü bugün tüm İslam âleminin İslam medeniyetinin birlik beraberlik zamanı. Öncelikle evvela ülkemizde İslami ahlak ve terbiyenin yerleşmesi için somut adımlar atmalıyız.  Kendini laikçi diye göstererek adeta İslam’a karşı savaş açanlara, dil uzatanlara haddini bildirmeliyiz.

Çünkü biz laiklikle bu zamana kadar bir yerlere gelmedik, bundan sonra da bir yerlere gidemeyeceğiz. Laiklik İslami ruhla bağdaşmayan, hiçbir tecrübesi olmayan ve bizim kültürümüzde asla bağdaşmayan bir yönetim sistemidir. Batıda dahi bir türlü temel taşları oturtulamayan bu laiklik, bizlerin İslam beldelerinde bu düşünceyle yürümemiz asla mümkün değildir. Çünkü bizler Osmanlı ile beraber 1400 yıldır Ehlisünnet inancı, itikadi yaşantısı üzere yürümekteyiz. Kaynağı direk vahiy olan, peygamberimiz aracılığıyla bizlere ulaştırılan 1400 yıllık birikimi ile tüm dünyaya ışık tutan, huzur pompalayan bu medeniyeti, sığ bir bakışla bakanlar, ön yargıyla yaklaşanlar asla anlayamayacaklardır.

Bununla beraber bu kadar İslam uleması toplanmışken tüm İslam ülkeleri üzerine, gençlerimiz, hukukumuz, ibadet ve muamelelerimiz üzerine kafa yorulmalı, istişareler yapılarak ümmetin umut kaynağı olmalıdır. Çünkü Osmanlı ecdadımız tüm dünyanın can simidiydi. Mazlumların sesi, yetimin duası, zalimin korkulu rüyası idi. Çünkü her bir padişah etrafında onlarca Şeyhul İslam’la beraber yürüyordu. Ve yapılacak her harekette, her sefer ve her kararda Şeyhülislamların görüşleri alınıyor, onların fetvasına göre hareket ediliyordu. Böylede olunca da galibiyet, izzet kaçınılmaz oluyor.

Bugün ayın gücü hatta daha ziyade tesiri istiyorsak, başta Türkiye olmak üzere diğer İslam ülkeleri ile birlikte hareket etmek üzerine kararlar almalıyız. Zaten beraber hareket etmek için biz Müslümanlar kadar ortak noktaları olan hiçbir millette yoktur. Sadece beraber adım atamadığımız için hallaç pamuğuna dünmüş durumdayız.

Eğer bizlerde gerçek beraberlik olsa Suriye böyle olur muydu, Irak böyle olur muydu, Filistin böyle olur muydu. Öyleyse bu toplantıları önemsemeliyiz. Çıkan kararları tüm ümmete duyurmalıyız. Uyandığımızı gören kâfirin kalbine korku salmalıyız. Akan bir kan varsa o’da Müslüman kanıdır. Bunu durdurmalıyız. Bu toplantının icraatlarını arttırarak dünya genelinde Müslümanlar üzerinde söz sahibi olunmalı ve bu kanaldan yürüyerek İslam düşmanlarının karşısında yıkılmaz bir sur olmalıyız. Toplantıdan çıkacak kararları olumlu olan veya olmayan herkes bilmeli ve ona göre hareket etmeli.

Allah’ın Yardımı Müminlerle Beraber Olsun

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın