Aile Mefhumu | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Aile Mefhumu


Toplumların en önemli yapıtaşı hiç kuşkusuz ailedir. Sağlıklı ve huzurlu bir toplumun inşası, düzgün ailelerden geçmektedir. Toplumun bekası, aile hayatının muhafazası ile mümkündür. Kısacası bir toplumda aile hayatı bozulursa o toplum bozulmaya hatta yok olmaya mahkûmdur.
İslam dini, aileye ve aile hayatına çok önem vermiş ve onun muhafaza edilmesini emretmiştir. Bu emir, bizlere ayet ve hadislerde açıkça beyan edilmiştir. En ideal aile hayatını insanlığa dinimiz olan İslam sağlamıştır.

Mevla Teâlâ hazretleri Bakara suresinin 187.ayet-i kerimesinde, “Onlar sizin için bir elbise, sizde onlar için birer elbisesiniz” buyurarak, eşlerin birbirlerine karşı son derece yakın olduklarını beyan etmiştir. Bununla beraber nasıl ki elbise insanı soğuktan, sıcaktan koruyup, mahrem yerlerini örttüğü gibi, eşlerde birbirlerinin ayıp ve kusurlarını örterler ve her türlü fuhşiyyattan birbirlerini muhafaza ederler. Bunun içindir ki dinimiz evliliğe büyük önem vermiş insanları nikâha teşvik etmiştir. Rabbimiz nur suresinin 32. Ayeti kerimesinde “Sizden olan bekârları evlendirin” buyurarak o hane ve bina halkını hatta sokak ve semti bile evlendirme hususunda seferber etmiş, sorumlu tutmuştur. Peygamberimiz (S.A.V) de birçok sahabenin evlenmesini sağladığı gibi, hadisi şeriflerinde de evliliğe teşvik etmiştir. Hatta bir Hadisi Şerifinde “Nikâh benim sünnetimdir, kim sünnetimi terk ederse o benden değildir” buyurarak bekâr kalma yollarını kapatmıştır.

Günümüzde beşer aklın ortaya attığı kadın ve erkek arasındaki eşitlik safsatasının aile kavramını nasıl bozduğunu hepimiz canlı canlı görmekteyiz. Bugün batı toplumlarında aile kavramına olan saygı ve önem giderek azalmaktadır. Gayri meşru ilişkilerin had safhaya ulaşması ve bu tür ilişkilerden doğan soysuz neslin geniş bir kitleye ulaşması, bunun en somut delilidir.

Birçok batı ülkesine baktığımız zaman aile kavramının büyük bir oranda zedelenmiş hatta yok olma durumuna geldiğini hep beraber görmekteyiz. Ama maalesef Türkiye’mizde genç nesil hatta halkımızın batı özentisinden dolayı ülkemizde de büyük zedelenmelerin hatta aile çöküntülerinin olduğu gözlerden kaçmamaktadır. Batı daha düne kadar birçok medeniyeti ecdadımızdan görerek öğrenirken, maalesef bugün bizler onların kılık kıyafetlerini, bozuk aile yapılarını, eğitim metotlarını ısrarla almaya çalışarak günbegün birçok İslami kültür ve değerimizi kaybetme durumundayız.

Günümüzde aile hayatı her geçen gün bozulmaktadır. Eşlerin birbirlerine olan sevgi ve saygıyı yitirmesi, evlatların anne-babaya karşı olan itaatsizliği, kardeşler arasındaki husumet ve kıskançlıklar, aile bireyleri arasındaki iletişim kopukluğu maalesef bugün pek çok ailede rastladığımız şeylerdir.
Allah ve Resulünden uzak sürdürülen aile hayatlarına baktığımızda, mutsuzluğun, şiddetin ve kavganın hâkim olduğu huzursuz bir tablo ile karşılaşırız. Evde terör estiren kocaların, kocasını hiçe sayan kadınların, anne ve babasına hakaret eden evlatların sayısındaki artış, bugün aile mefhumunun geldiği acı durumu tüm çıplaklığı ile gözler önüne sermektedir.
İslam’ın; Sevgiyi ve saygıyı teşvik etmesi, eşler arasındaki tartışmaların son bulmasına
Anne ve babaya olan itaatin önemine vurgu yapması, asi evlatların önünü geçmeye
İstişare yapılmasını önermesi, bireyler arasındaki diyaloğun artmasına vesile olmaktadır. Bugün bütün bu olumsuzluklardan kurtulmak, özellikle yeni evlenen çiftlerin sorunsuz, huzurlu bir yaşamı için babaların en güzeli Efendimize, annelerin en itaatkârı Hatice validemizi örnek almalıyız.

Huzurlu Bir Aile Yuvası Kurmak Bizden, Muvaffakiyet Allah’tandır 

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın