Alimin Ölümü Alemin Ölümüdür | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Alimin Ölümü Alemin Ölümüdür


Toplumları ayakta tutan, iman ve ilimdir. İlimleri ayakta tutan ise Âlimlerdir. Âlimler, toplumların temel direkleridir. Âlimleri olmayan toplumlar, karanlıkta ya da boşlukta kalan insanlar gibidir. Âlimler, toplumlar için ışık kaynağıdırlar.
Sevgili Peygamberimizin Alimlere olan önemini şu Hadis-i Şerif bizlere anlatmaktadır.
‘‘Alimler peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler, ne dinar ne dirhem miras bırakmışlardır, onların mirası ilimdir. O ilimden nasibini alan insan, büyük bir bereket ve hayır kaynağına ulaşmış olur.’’
İşte o varislerden bir zat, Efendi Hazretlerimizin ifadesiyle ‘‘Mektubatçı Bayram Hoca’’…
Rabbimizin bizleri şereflendirdiği İslam dinini hakkıyla anlatan Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in ifadesiyle yeryüzünün kandili bir insan olan Bayram hocamız’ın Şehadetinin seneyi devriyesindeyiz.
Her Alimin vefatı; ilmin, yavaş yavaş İslam Aleminden yok olması anlamına gelmektedir.
Efendimiz Hadis-i Şerifinde şöyle buyurmakta;
“Allah kullarından birden bire ilmi çekip almaz. Fakat âlimlerin ruhunu almakla ilmi kaldırır. Öyleki hiçbir âlim bırakmayınca insanlar câhil liderler edinirler. Onlara soru sorulduğunda bilgisizce fetva verirler. Böylece hem kendileri haktan sapar, hem de insanları saptırırlar.”
Hadis-i Şeriftende anlıyoruz ki, Efendimiz ümmetini her daim ilim öğrenmeye teşvik etmiştir. Ümmetinin en hayırlılarının Allah’ın Kelamını öğrenen ve öğretenler olduğunu bizlere bildirmiştir.
İşte İlmi hayatının her anında okuyan, okutan bir zat ‘‘Bayram Hoca’’
Onu anlatmaktan ziyade anlamaktır işin özü. İslam’da hayatını yaşayanların aksine, hayatında İslam’ı yaşayarak kendinden sonraki nesillere dava adamlığının sembolünü gösteren Kur’an Fedaisi…
Davası uğruna ölüme hazır olmayanın yaşamaya hakkı yoktur. Şehadet en büyük aşktır, Şehit ise en büyük aşıktır. Aşk Şehadet’i sayıklamaktır ifadeleriyle Cihadı her anında yaşayan bir Mücahid idi.
Cenâb-ı Hakk’ın çile, zahmetlerine en fazla maruz kalan insanlar peygamberlerdir, Enbiya-ı Kirâmlardır. Sonra onlara en yakın duranlar, sonra yakınlara yakın duranlar. Bu şekilde aşağıya doğru geliyor demişti son vaazında.
Kürsüdeki ifadeleriyle kalpleri fethederdi. Hakk’ı her dem gür bir sesle haykırırdı.
Şehadet gününde yaptığı vaazının son cümleleri şöyleydi.
Bu işler aşk işidir. Varsa aşkın her şey tıkır tıkır gidiyor. Yoksa aşkın, her şey allak bullak. Aşkın önünü, ölümden başka bir şey kesmez. Aşk pazarlık kabul etmez… Aşk kanun dinlemez, ferman dinlemez. Allah böyle bir aşka sahip olmaya bizlere muvaffak eylesin.
Cenâb-ı Hak makbulünden eylesin, mahrumiyet eylemesin.
Hocamızı Şehadetinin seneyi devriyesinde rahmetle anıyoruz. Şefaatlerine nail olmayı Cenabı Hak’tan niyaz ediyoruz.

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın