Aşura Gününün Önemi | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Aşura Gününün Önemi


Rahmet ve mağfireti bol olan kıymetli aylardan Muharrem ayına girmiş bulunuyoruz.
Mevla Teâlâ bu güzel aydan en güzel şekilde istifade etmeyi ve bize bahşettiği güzelliklerin farkına varmamızı nasip eylesin.
Hicri senenin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. günü Aşure günüdür. Mevla Teâlâ hazretleri de fecr suresinin 2. Ayeti kerimesinde “On geceye yemin olsun” buyurarak bu günlerin önemine vurgu yapmıştır. Rabbimiz bu günlere değer verdiği için bizlerde özellikle bu günlerde ibadetlerimize daha özen göstermeli, sadaka, selam ve buna benzer vazifelerle bu günü süslemeliyiz. Bu günün faziletine binaen Efendimiz (S.A.V) de “Her kim aile ve iyaline bu günde genişlik gösterirse, Allah o kişiye tüm senede genişlik verir” buyurmuşladır. Hatta Sahabeden bazıları “Ben bunu elli yıl yaptım ve genişliği hep hissettim” buyurmuşlardır.
Bugünde Allah (C.C) birçok Peygamberini sıkıntı ve ağır imtihanlardan kurtardığı gibi, sınırsız nimetler de bahşetmiştir. Opeygamberlerden bazıları şunlardır;
1. Âdem (A.S) tövbesi kabul edilmiştir.
2. Nuh (A.S)’ın gemisi Cudi Dağının üzerine oturmuştur.
3. İbrahim (A.S) ateşten kurtulmuştur
4. Yakup (A.S) oğlu Hz. Yusuf’un hasretinden dolayı kapanan gözleri bugün görmeye başlamıştır.
5. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan çıkarılmıştır.
6. Eyyub (A.S) hastalığından bu gün şifaya kavuşmuştur.
7. Musa (A.S) Firavun ve ordusundan bugün kurtulmuştur.
8. Davud (A.S) tövbesi bugün kabul edilmiştir.
9. Yunus (A.S) balığın karnından bu günde kurtulmuştur.
10. İsa (A.S) bugünde dünyaya gelmiş ve Aşure günü semaya yükseltilmiştir.
Rabbim Ümmeti Muhammedi de tüm sıkıntılardan kurtarsın inşallah.

Aşure gününde ilk akla gelen ibadet ise, oruç tutmaktır.
İslamiyet’ten önce Ehl-i Kitap olan Yahudi ve Hıristiyanlarda Aşure gününde oruç tutarlardı.
Nitekim Peygamberimiz Medine’ye hicret buyurduktan sonra orada yaşayan Yahudilerin oruçlu olduklarını öğrendi.
“Bu ne orucudur?” diye sordu.
Yahudiler, “Bugün Allah’ın Musa’yı düşmanlarından kurtardığı Firavun’u boğdurduğu gündür. Hz. Musa (A.S) şükür olarak bugün oruç tutmuştur” dediler.
Bunun üzerine peygamberimiz de “Biz, Musa’nın sünnetini ihyaya sizden daha çok yakın ve hak sahibiyiz” buyurdu ve o gün oruç tuttu, tutulmasını da emretti. Yahudilere benzememek için Efendimiz bir gün öncesi veya sonrasında da oruç tutulmasını istemiştir.
Bir zat Peygamberimize geldi ve sordu: “Ramazan’dan sonra ne zaman oruç tutmamı tavsiye edersiniz?”
Peygamberimiz de “Muharrem ayında oruç tut. Çünkü o, Allah’ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Allah o günde bir kavmin tövbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir” buyurdu.
Bugünde peygamberimizin geçmiş ve gelecek bütün günahlarının affedilmiş olduğu bir gündür. Bizler gelecek günahlarımızdan affedilmeyiz ama hiç olmazsa geçmiş günahlarımız için Rabbimizden özür dileyelim. Kurtuluş gününden bizlerde istifade edelim.
Kurtuluşa davet bizden, icabet sizden, muvaffakiyet Allah’tandır
Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın