Başarının Ardındaki Sır | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Başarının Ardındaki Sır


“Müminlere yardım etmek bizim üzerimize hak olmuştur.” (Rum: 47)
Hangi amaç doğrultusunda olursa olsun yapılan her çalışmanın mutlaka bir karşılığı vardır. Çalışana çalıştığının  karşılığının verileceğini haber veren Kur’an-ı Kerim, bunu açıkça beyan etmiştir. Ancak başarılı olma hususunda aynı şeyi söyleyemeyiz. Çalışmanın niteliği her ne olursa olsun, hepsi için başarıya ulaşır diyemeyiz. Çünkü başarılı olmanın temelinde başka etkiler yer almaktadır. Sevgiyi, imanı, samimiyeti, teslimiyeti, sadakati, fedakârlığı ve disiplinli olmayı, bu faktörlerin başında sayabiliriz.
Yukarıda bahsi geçen kavramların ifadesi kolay olabilir. Ancak bunların insanın varlığında hayata geçmesi o kadar kolay değildir. Kolay olsaydı başarılı insanların sayısı da bir o kadar çok olurdu. Demek ki başarı elde etmek sanıldığı gibi kolay değildir.
Başarılı olmanın zorluğu, başarısız olanları hep rahatsız etmiştir. Ayrıca başarılı olanları çekemedikleri gibi haklarında da genel olarak kötü düşünürler. Başarılı olanların ardında şaibeli şeylerin var olduğunun düşünmesini de başta gelen kötü ahlaklardandır.
Bir çalışmanın, başarılı olmasının ve kısa sürede yaygınlık arz etmesinin arkasında samimi olan müminlerde hiç şüphesiz Allah’ın yardımından başka bir şey değildir.

Başarının kaynağını, kötü bir yerle ilişkilendirmek çok kolaydır. Önemli olan (tabi ayrıca zor olan )  basiretli bir bakışla olayları değerlendirmek ve ona göre hareket etmektir. Çünkü yapılan her başarılı çalışmanın (Hele de Allah için olanlar) kaynağı hiç şüphesiz sadakat, basiret ve samimiyettir.

Çoğunlukla İslam adına yapılan samimi bir çalışma, Allah’a olan tevekkülden dolayı çok kısa sürede büyük başarılarla sonuçlanabilir. Allah (c.c.) bir işin ardında ise o işin başarıya ulaşmaması zaten düşünülemez! Bu konuda Yüce Mevla’mız şöyle buyuruyor;
“Her kim Allah’a tevekkül ederse Allah ona kâfidir.” (Talak:3) Başka bir Ayet-i Kerime’de ise
“Allah size yardım ederse, artık sizi yenecek yoktur. Sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size yardım edebilecek kim vardır? Ve müminler ancak Allah’a tevekkül etsinler.” (Âli İmran: 160) buyrulmuştur.
Ezcümle, biz ne düşünürsek düşünelim, Allah (c.c.) adına yapılan samimi çalışmaların başarıya ulaşmasının sırrı, işin gerçek sahibi olan hâkimi mutlak Allah (c.c.)’tır.

Samimi Çalışmak Bizden, Muvaffakıyet Allah’tandır.

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

 

Yorum yapın