Efendi Hazretleri Ve Davasına Kim Sahip Çıkacak? (8) | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Efendi Hazretleri Ve Davasına Kim Sahip Çıkacak? (8)


Marifet Derneği ve İsmailağa Vakfı Yetkililerine…

Besmele, Hamdele, Salat ve Selamdan sonra…

Pek Muhterem İsmailağa Vakfı ve Marifet Derneği Hocalarımız. Bu satırlar aracılığıyla hepinizi en kalbi muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Allah’u Teâla sizi Efendi Hazretlerimizin manevi mirası ile şereflendirsin. Üzüleceğiniz şeylerden ve her türlü kaza ve belalardan sizleri muhafaza eylesin. Vücudunuza güç, sıhhat ve afiyetler ihsan eylesin. Hizmetlerinizi daim, ibadet ve dualarınızı makbul eylesin. (Amin)

Kıymetli Hocalarımız… Fatih Medreseleri olarak size bu mektubu yollamaktan gayemiz; bu mektup vesilesiyle sizin, bizim, camiamızın, halkımızın ve tüm insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu; Birlik Ve Beraberlik, Kardeşlik Ve Barış, Sevgi Ve Meveddet çalışmalarına hep beraber bir adım atabilme arzumuzdur…

Gençliğimizin hali ortada. Ümmetin içler acısı hali malum. Geçmişten bugüne Müslümanlar hakkında İslam düşmanlarının tek bir hedef ve gayeleri var: Böl! Parçala! Ve Yut! İslam düşmanlarının bizi içimizden çökertme planı budur.

Etrafımızdaki Müslümanların başlarına gelenleri görmüyor muyuz?  Enerjilerini ve kaynaklarını birbirleriyle uğraşmaya kullanmaktan, düşmana karşı kendilerini savunacak gücü kalmadığı için vahşice katledilen, hunharca doğranan Müslümanları, yakılıp yıkılarak bir insan mezbahasına çevrilen İslam âlemini, harabeye döndürülen şehir ve kasabaları görmüyor muyuz?

Kıymetli Hocalarım…  Müslümanların başlarına gelen felaketlerin hemen hepsi, tefrika yüzünden gelmiştir. Kazandığımız başarıların ve zaferlerin tamamı ise birlik beraberlik kardeşlik ve dayanışma sayesinde kazanılmıştır! Müslümanların birbiriyle uğraşmasından iki tarafa da kâr yoktur! Bu kavga ancak onları birbirine düşürenlerin işine yarar. Siyonizm’in işine yarar, Amerika’nın işine yarar, Batının işine yarar. Ancak Müslümanların  işine yaramaz.

Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde ilk işi; Evs ve Hazreç kabilelerini barıştırmak, Muhacir ve Ensar’ı birbirine kardeş etmek olmuştu. Mevla Teâlâ Hazretleri: “Toptan Allah’ın ipine sarılın! Bölünüp parçalanmayın! (Âli İmran. 103) Müminler ancak kardeştirler! Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin!  (Hücurat: 10) , “Allah’a ve Resulüne itaat edin! Birbirinizle çekişmeyin! Yoksa rüzgârınız (heybetiniz, devletiniz) gider.” (Enfal;46) buyurmuştur.

Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz ise: “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır! (Keşfül hafa: 1 /333) “Birbirinizden nefret etmeyin! Birbirinize haset etmeyin! Birbirinize sırt çevirmeyin! Ey Allah’ın kulları kardeş olun! Bir Müslümana din kardeşi ile üç günden fazla küs durması helal olmaz!” (Buhari: Edep,62 ) “Sizden biriniz, kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe, hakiki mümin olamaz!” (Buhari) “Müslümanın Müslümana malı, namusu ve canı haramdır!  Kişiye, Müslümana kardeşini küçük görmesi günah olarak yeter!”(Ebu Davud) buyurarak; bizleri birlik ve beraberliğe, ülfet ve muhabbete, dostluk ve kardeşliğe çağırırken, bizler nasıl olurda Allah’ımızın bu kesin emirlerine, Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimizin apaçık tavsiyelerine kulaklarımızı tıkar da bizleri bölüp parçalamak isteyen  düşman ve şeytanların çağrılarına uyabiliriz? “Allah ve Resulü  Bizi Birliğe; şeytanlar ise ayrılığa çağırıyor.”

Kıymetli Marifet Derneği ve İsmailağa Vakfı Hoca ve Yetkilileri…

Allah ve Resulü bizi birliğe  çağırıyor! Düşmanlar ve şeytanlar ise bölünüp parçalanmaya çağırıyor! Öyleyse Allah aşkına söyleyin: Bize ne oldu? Aramıza hangi yabancı eller girdi? Bugün batılılar topyekûn bir küfür cephesi İslam ve Müslüman düşmanlığı konusunda bize zarar vermek için ortaklıklar kurup birleştiklerini görmüyor muyuz?

Birileri teröre, teröriste, din, millet ve mukaddesat düşmanlığına tam destek verip, kendilerini şerri yaymak hususunda canlı kalkan yaparken; Türk solu, Kürt solu, PKK’sı, PDY’si, Dinli dinsiz bütün örgütleri vatan hainliği ve memleket düşmanlığı konusunda birleşirlerken; hakkı ve hayrı hakim kılması gereken bizlerin Efendi Hazretlerimizin davası yolunda bir araya gelip kardeş olama işimizi neyle izah edeceğiz? Varın kimin hakiki manada davasının adamı olduğunu siz hesap edin.

Adamlar batıl davaları uğruna her türlü fedakârlığı yapmaktan,  canlı bomba olup bile bile ölüme koşmaktan korkmazlarken; bizlerin hak olan davamız uğruna bu tembellik, gaflet ve dalaletimiz, hainlerin ihanetine denk gelecek acıları bize yaşatmaktadır.

Ehli küfür İslam’a karşı düşmanlıkta birlik olurlarken bizler nasıl olur da kardeşler olarak ayrılığa düşebiliriz? İhtilaflarımız düşmanlarımızı sevindirip istifade edecekleri türden olmamalıdır. Öyleyse, gelin! Bizi birbirimizden ayırmak isteyenlere fırsat vermeyelim! Müntesibi olduğumuz Efendi Hazretlerimizin, mensubu olduğumuz bu cemaatin ve üzerinde yaşadığımız bu vatanın kıymetini bilelim! Çünkü bize, bizden başka dost yok! Bizim birbirimizle uğraşmamızdan kâfirlerden başka kimseye bir fayda yok! Gelin! Bir, beraber ve kardeş olalım! Gelin camiamızın içinin ve ülkemizin etrafının ateş çemberine çevrildiği, kâfirlerin ümmetin başına her türlü tuzak ve planlar kurarak zarar  verdiği şu zamanda, birlik beraberlik ve kardeşlik için bir adım atalım! Kurulan tüm bu tuzaklara, yapılan her türlü düşmanlıklara karşı Ensar ve Muhacirler olalım!

Sizler, bizler, hep beraber bu cemaat mazlum coğrafyaların ümit ışığıyız.  Gelin hep beraber kendimize ve umudunu kaybetmişlere umut olalım! Çaresizlik girdabında kıvranan ümmete rahmet muştuları olalım! Bilelim ki bu camianın içine  düşecek bir fitne kıvılcımı sadece bizi yakmakla kalmayacak. Topyekûn milletimizi ve ümmeti felaketlere sürükleyecek bir yangın olacaktır. Bilelim ki bu ateş sadece bizi değil, tüm Ümmet i Muhammed’i yakacaktır. Birliğimizi bozmaya, bizi birbirimize düşürmeye çalışan fitne ve fesat şebekelerine karşı son derece uyanık ve tedbirli olalım! Unutmayalım ki, hepimiz aynı geminin yolcularıyız! O yüzden  tek çıkar yol, içinde bulunduğumuz gemiyi hep beraber korumaktır!

Gelin! Artık camiamızı kuşatan ve kalplerimize sirayet etmiş olan kin ve nefrete son verelim! Birbirimizi sevmek için bunca sebepler varken, birbirimizin noksanlarını, zafiyetlerini ve ayıplarını araştırmayı ve yaymayı Kemalât zannetmeyelim! Şeytan’ın bizim için kurmuş olduğu, kardeşlerimizin güzel tarafını görmeden sadece kusurlarını ve noksanlarını araştırma oyununa gelmeyelim!

Kusur göreceksek, hesap soracaksak; hesap sormak ve kusur görmek için bize nefsimiz yeter! Tarikat adabı gereğince olayları tahlil edelim! Efendi Hazretlerimizin gözüyle ihvanına bakalım! Hep beraber onun rahmet ve şefkat kanatları altına sığınalım! İnsanlık onuru neyi gerektiriyorsa, İslam kardeşliği hukuku neyi gerektiriyorsa, Efendi Hazretlerimizin evladı olma hassasiyeti neyi gerektiriyorsa öyle olalım! Ne kimseye kötü örnek olalım, ne de kimsenin kaymasını ve helakını isteyelim! Her halimizle birbirimizin terakkisine ve tekâmülüne sebep olalım. Unutmayalım ki Efendi Hazretlerimizin sevgisi ve rahmeti hepimize yeter de artar.

Bizler, hepimiz Efendi Hazretlerimizin evlatlarıyız. Hepimiz bir aileyiz. Bu aile içindeki kavganın son bulması için, birlik ve beraberliğin tesisi için gayret edelim. Kimse yangına benzinle, körükle koşmasın. Kim, kardeşler arasındaki ateşi alevlendirir kin ve nefreti körüklerse, kendisi de o ateşin bir parçası olduğunu bilsin! Hep beraber Efendi Hazretlerimizin kayıp evlatlarına, birbiriyle küskün ihvanına sahip çıkalım! Efendi hazretlerimizin kucaklayıcılığı ile herkesi kucaklayalım!

Onun rahmet gözüyle evlatlarına bakalım. Biz birbirimizin kıymetini bilelim ki, başkaları da bizim kıymetimizi bilsin. Biz birbirimizi sevelim ki, başkaları da bizi sevsin! Artık bu kadronun yürümesine kimse engel olmasın  olamasın..! Kimse “benden ne olur beni bırak”, ” Ondan ne olur Onu at “demesin artık… Kalbimizde iman ve Efendi Hazretlerimizin sevgisi, aramızda birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu var oldukça Mevla Teâla Hazretleri bizi koruyacak ve düşmanların fitne ve fesat planları yok olmaya mahkum olacaktır.

Öyleyse Efendi Hazretlerimizin ifadesiyle: “Bir daha gelin olmak yok!” O yüzden gelin, dedikoduyu, fitne ve kargaşayı, haset ve fesadı bırakarak; şimdi ne yapmamız gerekiyorsa, hangi kalitede Efendi Hazretlerimizin davasının adamı, ideallerinin hocası,  derdinin dertlisi olmamız gerekiyorsa; işte fırsat şimdi olalım! İlerisi, dahası yok!

Bizim kardeşçe yaşamaktan başka çaremiz yok!  Bizim birbirimize karşı kazanacağımız bir zaferimiz de yok! Bizim birbirimize karşı kazanacağımız tek yarışımız, Efendi Hazretlerimizi anlayıp anlatmak, Onu tanıyıp tanıtmak konusundaki yarışımızdır.

O yüzden gelin canlar bir olalım! Birlik olalım! Sevelim sevilelim! Dünya kimseye kalmaz! Bölünürsek yok oluruz! Bölüşürsek tok oluruz! Fitneden bütün âlem mahzun, tefrikadan kimseye kâr yoktur! Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır! Zaman, birlik olma zamanıdır! Zaman, kardeş olma zamanıdır! Toptan Allah’ımızın ipine sarılarak, hakiki İhvan kardeşliğini tesis edelim.

Rabbim sizlerin, bizlerin vesilesiyle birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin bir an önce hayata geçmesini ve hakiki İhvan kardeşliğinin tesisini, rıza makamında bir bakışı ve teslimiyeti ve şânına layık zati muhabbetleri bütün İhvanımız arasında kurabilmeyi bizlere nasip eylesin.

Mevla Teâla Hazretleri camiamızı, bütün ihvanımızı, ülkemizi, milletimizi ve tüm İslam âlemini her türlü tehlikeden ve düşmanların şerrinden muhafaza eylesin.

Hepinizi en içten dileklerimle selamlar, sevgi ve hürmetlerimi arz ederiz.

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

 

Yorum yapın