Eğitim | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Eğitim


İlim öğrenmenin, kadın erkek ayrımı yapılmadan her Müslüman’a farz olduğunu haber veren Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ilme çok değer vermiştir. Öyle ki bir hadis-i şeriflerinde; “Şüphesiz Peygamberler, dinar ve dirhem cinsinden bir miras bırakmamışlardır. Onlar ancak ilim mirası bırakmışlardır. Her kim ilim elde ederse büyük bir mirası elde etmiş olur” buyurarak ümmetine en kıymetli şey olan ilme değer vermelerine işaret etmişlerdir. Âlimler bu nedenle Peygamberlerin varisçileri olmuştur.

İlim insana olgunluk ve şeref katarken, cehalet tam bir noksanlık sıfatıdır. Bu hususta bir misal verilir: “Âlim bir kimseye ‘Ey cahil!’ denilse, yalan olmasına karşın üzülür. Cahil kişiye de ‘Ey âlim’ denilse, yalan olduğunu bildiği halde hoşlanır. İşte ilmin ve cehaletin insan üzerindeki etkisi bu kadar açık.

İlmin üstün oluşu ayet, hadis ve hikmetli sözlerle apaçık beyan edilmiştir. İlmin önemine vurgu yapan onca ilahi/beşeri söze rağmen, insanlığın ekserisi teveccühünü cehaletten yana kullanır. Ve bunun en büyük nedeni ise dünya ve içindekilerine olan muhabbetten kaynaklanmaktadır. Allah (c.c.) sevgilerimizi rızasına uygun eylesin. Yoksa olur olmaz sevgilerle cehalet çukurunda debelenmekten öteye geçemeyiz.

Çoğunluğa bakıp aldanmak yerine basiretli davranıp, ilim talep etmeli ve bu uğurda gayret sarf etmeliyiz. Tembellik edip, kolay yolu seçersek, cehalet içinde hüsran oluruz. Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu hususta şöyle buyuruyor: “Her şeyin bir yolu vardır, cennetin yolu da ilimdir.”

Asıl kastettiğimiz tüm ilimleri ihata eden Kur’an ilmi elde etmek fedakârlık ister. İmam Azam Ebu Hanife’ye “İlmi nasıl öğrendin?” diye sorduklarında şöyle cevap vermiştir:

İlmi dört şey ile elde ettim:

  1. Köpeğin yaltaklanması gibi ilim adamlarına yaltaklandım
  2. Kedinin tevazuu gibi alçak gönüllü oldum
  3. Kargalar gibi uykusuz sabahladım
  4. Merkebin sabrettiği gibi sabrettim.

Yani büyük fedakârlıklar olmadan ilimde söz sahibi olunmuyor. Ama insanlar bugün çok cüz’i ilimlerle iktifa ediyor, ilimde derinleşme çabası yapılmıyor. Halbuki Rabbimiz Kur’anı Kerimde İlimde derinleşen kişileri överek bizlere takdim ediyor ve ilimde derinleşmeye teşvik ediyor

Cehalet karanlığının yerküreyi kapladığı şu ahir zamanda aydınlanmak istiyorsak, ilmin nuruna, ilim adamlarını çok ihtiyacımız var.

İlmin Gerçek Sahibine Emanet Olunuz.

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

 

Yorum yapın