Fatih Medreseleri Çalışmalarıyla Ülke Sınırlarını Aştı | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Fatih Medreseleri Çalışmalarıyla Ülke Sınırlarını Aştı


Fatih Medreseleri 1986 yılında başladığı medrese eğitimi sürecinde binlerce hoca ve hafız yetiştiren köklü bir eğitim kurumu olmanın yanında pek çok yeni ve farklı projelere imza attı. Pek çok icazet merasiminden tutunda nice seminerler ve konferanslar düzenlendi. Ayrıca Türkiye Hatibini Seçiyor ve Türkiye Peygamberine Sahip Çıkıyor adı atında ülke çapında ses getiren dev organizasyonlar gerçekleştirildi.

Her geçen gün halkın yüksek teveccühünü kazanan köklü eğitim kurumu Fatih Medreseleri, görsel ve işitsel alanda da pek çok başarılı adımlar attı. Fatih Medreseleri, kültürel değerlere yer veren, İslami içeriği sahip dergi ve gazetenin yanında en son 2016 yılında açtığı FMTV kanalıyla İslam’a hizmet noktasında her sahada var olduğunu göstermiş oldu. TV kanalının her geçen gün yükselen izlenme grafiği bu başarının en büyük göstergesi olmuştur. Yurt genelinden tutunda diğer ülkelerinden gelen tepkilere baktığımızda TV kanalının açılmasının ne kadar isabetli bir çalışma olduğu da ortaya çıkmış oldu. Hem Kur’an ilminin ve Ehli Sünnet akidesinin öğrenilmesi bakımından hem de tavizsiz sünnet anlayışını örnek yaşantısıyla dünyaya kanıtlayan Mahmud Efendi Hazretlerimizin tanıtımı noktasında daha geniş kitlelere ulaşılmış oldu. Kısacası FMTV ile İslam’ın güzelliklerini tüm dünyaya ulaştırma fırsatı doğmuş oldu. Rabbim tüm bu gayret ve hizmetleri muhafaza eylesin!

Yukarıda da zikrettiğimiz gibi birbirinden güzel çalışmalarla, her geçen gün büyüyerek yoluna devam eden Fatih Medreseleri, ayrıca yaptığı her yeni proje ile farkındalık oluşturmaya ve etrafına öncülük etmeye devam ediyor. İslam’a hizmet noktasında yerinde saymayan Fatih Medreseleri şimdi de yeni projesiyle ülke sınırlarını aşarak bir Afrika ülkesi olan Uganda’ya çare oluyor. Burada yoksulluk içinde bulunan Müslüman kardeşlerimize yardım elini uzatıyor. Uganda’daki din kardeşlerimiz gerçekten de yardıma muhtaç ve çaresizler!

Yüzyıllarca kâfir batılılar tarafından sömürülen Afrika kıtasındaki bu ülkeler, adeta kaderine terk edilmiş durumda. Açlık ve susuzluğun kol gezdiği bu topraklarda kâfir beyaz adamın yaptığı tahribatı bir nebze olsun hafifletmek için Fatih Medreseleri, bir yardım kampanyası başlattı. Şükürler olsun ki Müslüman kardeşlerinin acısını yüreğinde hisseden halkımız bu kampanyaya kayıtsız kalmayarak destek verdi. Yapılan maddi destekler ile 250’yi aşkın Kurban kesimi, 500 kişiyi sünnet ve Mevlid Kandili Münasebetiyle de 2000 kişilik yemek ziyafeti verildi. Üç günlük yardım kampanyası programında ayrıca bir kız bir erkek medresesi ve su kuyusu inşaatı başlatıldı.

Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.v.) döneminde Birinci ve İkinci Habeşistan hicretleriyle (615, 616) İslam ile tanışan Afrika İslam’ın nuru ile aydınlanmıştı. Bu nur, dört halife devrinde de devam ederek sırasıyla Emeviler ve Abbasilere oradan da Yavuz Sultan Selim Hanın 1517 yılında Mısır’ı fethiyle Osmanlıya kadar geldi. İslam’ın hâkim olduğu bu dönemlerde Afrika’da, huzur ve mutluluk vardı. Ancak kâfirlerin 15. yüzyılda bu topraklara ayak basmasıyla felaket başlamış oldu. Öncelikle Portekizliler ve İspanyollar sömürgecilik faaliyetine başladı. Daha sonra ise başta İngilizler ve Fransızlar olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi bu toprakları ve halkını sömürerek talan etmeye devam etti. Batılı kâfirler, Afrika’nın yer altı ve yerüstü kaynaklarını sömürmekle kalmıyorlar ayrıca insanlarını da en ağır şartlarda çalıştırıyorlardı. Kurdukları pazarlarda Afrikalıları bir hayvan gibi alıp satıyorlar, köle olarak kullandıkları yetmezmiş gibi akla hayale gelmeyecek işkenceler yapıyorlardı.

Yapılan incelemelerde Afrika’dan götürülen köle sayısının otuz milyona yakın olduğu tahmin edilmektedir. Batının yüzyıllarca süren sömürüsünün faturası çok ağır oldu. Afrika, açlık ve yoksulluğun pençesine itildi. Evet, Afrika’daki ülkelerin hepsi kâfirler tarafından yüzyıllarca sömürüldü. Günümüzde eskisi gibi kölelik ve sömürü düzeni kalmamış olabilir ancak Hıristiyan misyonerler hala bu topraklarda cirit atıyor. Özellikle açlığın ve yoksulluğun pençesindeki Müslümanları gıda ve yiyecek gibi maddi destekler ile Hıristiyanlaştırmak için uğraşıyorlar. O yüzden biz Müslümanlar olarak oradaki din kardeşlerimize hem maddi hem de manevi olarak yardım etmeliyiz. İşte bu noktadan hareketle Fatih Medreseleri bir Afrika ülkesi olan Uganda’da böylesi bir çalışmanın başlangıcını yaptı. Şükürler olsun tüm yardımlar üç gün süren bir programla ihtiyaç sahibi kardeşlerimize başarılı bir şekilde ulaştırıldı. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de Fatih Medreseleri bünyesindeki bu tür hizmetler artarak devam edecektir.

Son olarak kampanyamıza maddi ve manevi olarak destek veren tüm halkımıza şükranlarımızı iletiyoruz. Rabbim yaptığınız ve yapacağınız tüm yardımları şimdiden kabul eylesin!

Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu

Yorum yapın