Fatih Medreseleri Vakfı 31. Vakıf Haftası Etkinliği | Fatih Medreseleri
Fatih Medreseleri

Fatih Medreseleri Vakfı 31. Vakıf Haftası Etkinliği


FATİH MEDRESELERİ VAKFI  (31. VAKIF HAFTASI ETKİNLİĞİ)

İslam eğitim tarihi içinde müstesna bir yeri bulunan medreseler, ilk, orta ve yüksek tahsili gerçekleştiren müesseselerdi.

Medrese, memleketin ihtiyaç duyduğu kültürü veren ve elemanları yetiştiren bir eğitim ve öğretim kuruluşudur.

Daha önceki devirlerde olduğu gibi Osmanlı’da da şahıslar tarafından tesis edilen ve yaşaması için vakıflar kurulan medreseler de “kelam, mantık, belagat, lügat, nahiv, matematik, astronomi, felsefe, tarih ve coğrafya” gibi ilimlerin yanında Kur’an ilimleri ile hadis ve İslam hukuku (fıkıh) gibi ilimler okutulurdu.

Ecdadımızın ilim yolunda açmış olduğu ve nice bilim adamları yetiştirdiği medreselerin günümüzde de devam etmesini sağlayan Fatih Medreseleri Vakfımız “köklü gelenekten modern geleceğe” eğitim sistemiyle birlikte, köklü tarihimizden bugüne kadar bizlere ulaşan medrese eğitim sistemini, bugünümüzün modern eğitim sistemiyle birleştirerek yavrularımızı tarihiyle tanıştırıp, modern imkânlarla donatılmış “Özel Eğitim Kurumları” mızda hem dünyevi ilimleri, hem de uhrevi ilimleri öğreterek “Çift Diplomalı Nesiller Yetiştiriyor” ve çocuklarımızın hem “Hafızı Kur’an” olup hem de ilkokul diplomalarını almalarını sağlamaktayız.

Vakıf: Allah’ın rızasını kazanmak için, insanlar tarafından kurulan ve menfaati tamamıyla ihtiyaç içinde bulunanlara ayrılan bir kurumdur.

Maddi bir karşılık beklemeden insanlara yardım etmek gibi ulvi bir düşüncenin tezahürü olan vakıf müessesi, yüzyıllardan beri İslam ülkelerinde büyük bir ehemmiyet kazanmış, sosyal ve ekonomik hayat üzerinde derin tesirleri olan dini ve hukuki bir kurumdur.

Bu kurumun İslam toplumunda yaygın bir şekilde devam ettirilmesinin sebebi hiç şüphesiz ayeti kerimeler ve hadisi şeriflerdir.  Nitekim sevgili Peygamberimizin buyurmuş olduğu; “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olan, malın en hayırlısı Allah yolunda harcanan (Vakfedilen mal), vakfın en hayırlısı da insanların ihtiyaçlarını karşılayandır” emir ve tavsiyesi Müslümanların Vakıf konusunda hassasiyetlerinin kaynağıdır.

Başta sevgili Peygamberimiz (s.a.v) olmak üzere, sahabe-i kiram efendilerimiz ve ecdadımız bu işe son derece önem vermiş ve bizlere kadar ulaşmasına vesile olmuşlardır. Bizler bugün bu sancak yarışında bizlere ulaşan bu büyük mirasa en güzel şekilde sahip çıkarak, bizlerden sonra gelecek nesillere bu ulvi vazifeyi başarıyla taşımış olalım.

40 HAFIZ – 40 HATİM

 1-) Böyle müesseselerimizde yetişmiş olan 40 hafızımızın katılımıyla “31. Vakıflar Haftası Etkinlikleri” çerçevesinde evvela bizlere vakıf kurmayı ve hayır işlerine koşmayı tavsiye eden sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v)’in, ashabı kiram efendilerimizin, şanlı ecdadımızın ve vakıflar kurarak bu müesseselerin devamını sağlayan tüm geçmişlerimizin aziz ruhları için “40 Hafız 40 Hatim” parolasıyla hatimler okunacak olup, Fatih Medreseleri Vakfımızın genel merkezinde 11 Mayıs 2014 Pazar sabah saat 10:00’da “Hatmi Şerifler”in duaları yapılacak olup bizlerden taraf en büyük hediye olarak gönderilecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle bu hassasiyetin devamı için çalışan başta Başbakanımıza, tüm devlet erkânımıza, Vakıflar Genel Müdürümüze, Bölge Müdürlerimize ve bu davaya severek gönül veren Vakıflar personeline, Fatih Medreseleri Vakfı adına şükranlarımı sunar hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlarım.

Yorum yapın